Bodrum Gündem

Kamu Yararı Gütmeyen Yapılara Karşıyız

Kamu Yararı Gütmeyen Yapılara Karşıyız

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi Entegre Çimento Fabrikası ile ilgili olarak yaptığı basın açıklamasında “Halk ve ülke yararına olmayan hiçbir şey halka rağmen yapılamaz…” ifadeleri ile tavrını net olarak ortaya koydu…

Fatih Bozoğlu – Bodrum Gündem

Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş’ün Bayır ve Deştin Mahalle sınırlarında yapılacak olan Entegre Çimento Fabrikası ile ilgili olarak “Bütün izinler yapılmış, ÇED’den geçmiş, bütün mühendis odalarından da vizesi yapılmış. Ben de bu ruhsatı 2 ay içinde vermek zorundayım. Ben vermesem zaten bakanlık veriyor” şeklindeki ifadesinin ardından TMMOB’un nasıl bir yanıt vereceği merak ediliyordu.

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi konu ile ilgili olarak yerel basına gönderdiği yanıt niteliğindeki yazılı açıklamada; “Halk ve ülke yararına olmayan hiçbir şey halka rağmen yapılamaz. İnşaat Mühendisleri Odası her hal ve şartta kamu yararı açısından, halkımızın yanında olacaktır…” denildi.

Yerel basın ve kamuoyunda Odamızdan bir açıklama beklentisi oluşmuştur…

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamanın başında şu ifadeler yer alıyor; “2021 yılı Aralık ayının son günlerinde yapı ruhsatı verilmesiyle birlikte yeniden gündeme gelen, ilimiz Yatağan ilçesi, Deştin Mahallesi ile Menteşe ilçesi Bayır Mahallesi sınırları içerisinde kalan bölgede yapılacak olan Entegre Çimento Fabrikası hakkında Sayın Menteşe Belediye Başkanı’nın açıklamalarında, Odamızın yapmış olduğu vize işlemine değinmesi ve bunun üzerine yerel basın ve kamuoyunda Odamızdan bir açıklama beklentisi oluşması sebebiyle bu basın açıklamasının yapılması uygun görülmüştür…”

Kamu yararı gütmeyen yapılara kuruluş amacımız gereği karşıyız…

TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi tarafından yapılan yazılı açıklamada, Odanın 6235 sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanunu ile kurulmuş olan kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olduğunu, Oda Ana Yönetmeliğinde de belirtildiği üzere kuruluş amacının halkın ve ülkenin yararı için meslek alanımızda çalışmalar yapmak olduğu anımsatılıyor.

Açıklama şu şekilde devam ediyor; “Meslek alanımız insanlığın doğa ile mücadelesinden doğmuş olup, genel anlamı ile “Medeniyet Mühendisliği” olarak tanımlanmaktadır ve medeniyetleşmenin önemli bir parçası olan, yapıları kapsamaktadır. Bununla birlikte, elbette ki gerekli altyapısı oluşturulmamış, sürdürülebilir olmayan, çevreyi geri dönülemez derecede bozacak olan, kamu yararı gütmeyen ve birkaç sermayedarı daha da zengin etmekten başka bir işe yaramayacak olan yapılara, kuruluş amacımız gereği karşı olduğumuzu da belirtmek isteriz…”

ÇED raporu vermek odamız yetkisinde değildir…

Yapılması düşünülen tüm projelerin çevrede oluşturacağı zararlar hesaplanarak, alınacak önlemlerin tespit edildiği çevresel etki değerlendirilmesi (ÇED) raporu, mesleklerinin uzmanlık alanlarından biri olmadığını ve bahse konu protokol kapsamınca odanın yapılan incelemenin bir parçası olmadığı vurgulanan yazılı açıklamada; “Bununla birlikte, (ÇED) raporu Entegre Çimento Fabrikası projesi için de hazırlanmıştır ve TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından yapılan incelemede bir çekince raporu hazırlanarak ilgili kurum ve kamuoyu ile paylaşılmıştır. Bu bağlamda, açıklamalarda geçen oda vize işleminin kapsamı Entegre Çimento Fabrikası tesisi içerisinde yapılacak olan yapıların statik projesi ve yine bu yapıların yapı-zemin etkileşimini inceleyen geoteknik raporu hazırlayan inşaat mühendislerinin “bu projeleri yapmaya yetkili olduklarını” ve “mesleki kısıtlılıklarının olmadığını” oda kayıt belgesi ile belgelemektir. Bu vize işlemi, Menteşe Belediyesi ile Odamız arasında yapılmış olan protokol kapsamında, odamıza verilmiş olan görev ve sorumluluklardan biridir. Bu protokol Türkiye’de örneği çok az olan, Menteşe ilçesindeki proje kalitesini artıran ve mesleki yeterliliği sınayan çok önemli bir iş birliğidir…” ifadeleri yer alıyor.

Olumsuz durumun sorumluluğu ve denetimi odamızda değildir…

İlgililerin talebi ile statik proje ve geoteknik raporun mevzuata, yasalara, yönetmeliklere ve teknik resim çizim standartlarına uygunluğu da kontrol edildiğinin kaydedildiği TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Muğla Şubesi yazılı açıklamasında; “Hali hazırda TMMOB Mimarlar Odası Muğla Şubesi tarafından hazırlanmış olan bir ÇED çekince raporu olması nedeniyle tarafımızca ÇED raporunun yeniden incelenmesine gerek görülmemiştir. Kaldı ki, Odamız herhangi bir üyesinin projesini denetlerken bu projenin çevre etkilerini incelemeye ve değerlendirmeye yetkili bir kurum değildir. Bu nedenle, projenin çevre etkileri açısından yaratacağı olumsuz durumun sorumluluğu ve denetimi, vize yapan odalarımızda değil, ÇED Olumlu Raporu veren ilgili kamu kurumunda, ruhsat veren idarede ve yatırımın sahibi firmadadır…” ifadelerine yer verilirken açıklama şu şekilde sona eriyor; “Sonuç olarak şunun açıkça bilinmesini isteriz ki; halk ve ülke yararına olmayan hiçbir şey halka rağmen yapılamaz. İnşaat Mühendisleri Odası her hal ve şartta kamu yararı açısından, halkımızın yanında olacaktır. Kamuoyunun bilgisine sunulur…”

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.