Bodrum Gündem

Sağlıkçılar üç gün grevde olacak

Sağlıkçılar üç gün grevde olacak

Sağlık Emekçileri, 14-15-16 Mart günlerinde grevde olacaklarını açıkladılar.

Bodrum Gündem Haber

Birlik Dayanışma Sendikası, Genel Sağlık İş, Muğla Aile Hekimleri Derneği, Muğla Aile Sağlığı Çalışanları Derneği, Muğla Diş Hekimleri Odası, Muğla Tabip Odası, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası ortak basın açıklaması yayınladı. Yayınlanan ortak basın açıklamasında “14-15-16 Mart’ta Aile Sağlığı Merkezlerinde, Devlet Hastanelerinde, Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde, Eğitim Araştırma Hastanelerinde ve sesimizin ulaştığı sağlık kuruluşlarımızda sağlık hizmeti durdurulacaktır.” denildi.

Sağlıkta Dönüşüm Programı ile hastaneleri işletmeye, hastaları müşteriye dönüştüren iktidar sağlık çalışanlarının da emeklerini ucuzlatarak sağlık kölesi haline getirdiği ifade edilen ortak basın açıklamasının detayları şu şekilde;

“Sağlığı katkı paylarıyla giderek paralı hale getiren iktidar, kamusal bir hak olan sağlık hakkına, halkın ulaşımını da zorlaştırmıştır.

Kamusal sağlık anlayışından giderek uzaklaşan sağlık yönetiminin acizliği, pandemi sürecinde daha yakıcı olarak hissedilmiştir. Aşı ve salgın yönetimiyle önlenebilecek ölümlerin önünü alamayan sağlık yöneticileri algıyı yönetmeye çalışmış bu süreçte birçok sağlık emekçisi arkadaşımız yaşamlarını kaybetmiştir. Salgın da en önde savaşım veren sağlık çalışanlarına ne yazık ki COVİD-19’un meslek hastalığı olarak kabul edilmesi için illiyet bağı kanıtlanması şart koşulmuştur.

Bir yandan “Hakkınız Ödenmez” diyerek salgında ön cephede yalnız bırakılan hekim, hemşire ve sağlık çalışanları hem salgın hem de ağır ekonomik koşullar altında ezilmiş; diğer yandan yöneticiler sağlık emekçilerinin haykırışlarına duyarsız kalmışlardır. Bununla yetinmeyen Sağlık Bakanlığı, kendi çalışanlarının sorunlarına çözüm bulmak yerine tüm illere iş bırakma ve hak arama eylemleriyle ilgili tehdit içeren bir yazı yollamıştır.

Buradan sesleniyoruz: Sayın yetkililer bizler hukuk ve uluslararası çalışma ilkelerinden gelen haklarımızın gayet farkındayız. Ancak sizler sağlık çalışanlarını emeklerini gasp ederek mobbinge dayalı çalışma ortamlarında, angarya yükü altında, salgına karşı korunmasız ve ekonomik koşullara karşı savunmasız bırakmaktasınız ve bu gaflet içinde sağlık emekçilerini tehdit ediyorsunuz. Bizler hakkımız olanı istiyoruz.

Kamuoyuna buradan duyuruyoruz. Sağlık emekçileri üretimden gelen gücünü kullanacak 14-15-16 Mart günlerinde Aile Sağlığı Merkezlerinde, Devlet Hastanelerinde, Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinde, Eğitim Araştırma Hastanelerinde ve sesimizin ulaştığı sağlık kuruluşlarımızda sağlık hizmeti durdurulacaktır. Şimdiden göstereceğiniz anlayış ve desteğiniz için teşekkür ederiz.

Tıp Bayramına yaklaştığımız bu günlerde yapacağımız eylemimiz haklı ve meşrudur.

Bu haftaya girerken acil taleplerimiz:

*TTB’nin önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası” acilen yasalaşmalı, kapsayıcı ve caydırıcı özellikte sağlıkta şiddeti önleme yasası bir an önce oluşturulmalıdır,

*Performans, ek ödeme değil; tüm sağlık emekçilerinin yoksulluk sınırının üzerinde kademeli olarak artan, tamamı emekliliğe yansıyacak, insan onuruna yaraşır temel ücret sağlanmalıdır,

*Kamu hastanelerinde göreve yeni başlayan pratisyen hekim ve asistan hekimler için temel ücret yoksulluk sınırının en az iki katı, uzman hekimler için en az iki buçuk katı olmalıdır,

*Emekli Sandığı, Bağ-Kur, SSK ( Kamu-serbest ) ayrımı gözetilmeden bütün emekli hekim/diş hekimi maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen hekimler/ diş hekimleri için asgari 15.000, uzman hekimler/diş hekimleri için asgari 18.000 TL’ye çıkarılmalıdır.

*COVID-19 “illiyet bağı” aranmaksızın iş kazası ve meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma payı uygulanmalıdır,

*Çalışma ortamları ve koşullarımız iyileştirilmeli, güvenli çalışma ortamları sağlanmalıdır,

*Sağlık emekçilerinin ek göstergesi 3600 den7200 e kademeli olarak arttırılmalı, yoksulluk sınırının altında ücret alan sağlık emekçisi kalmamalıdır.

*Hekimleri de hastaları da mağdur eden, hekimlere karşı şiddet kaynağı olan, halkın sağlığını tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak şekilde düzenlenmelidir.

*30 Haziran 2021 tarihli Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliği ve bu yönetmelikle kurulan infaz kurullarının verdiği cezalar derhal iptal edilmelidir,

Bizler Hipokrattan beri bu topraklarda hekimlik mesleğini icra ettik ve bu mesleği onuruyla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu kulaklar “Doktorları ağaca bağlayın kaçmasınlar” diyen devlet başkanlarını duydu; bu gözler “Doktorların gözü doymaz ”diyen siyasetçileri de gördü ancak biz hekimler önlüğünün beyazıyla mesleğinin onurunu koruyarak halen buradayız. Çalışma koşullarımızı zorlaştıranlar,  giderlerse gitsinler diyenlerin kendisidir. Biz özlük haklarımızı istiyoruz. Bize yönelen bu tepkilerin nedenini yıllar önceden çok iyi biliyoruz. Sağlık sistemini çökerten, ekonomiyi yönetemeyen, başarısızlığı maskelemek isteyen zihniyetleri iyi tanıyoruz. Bizler halkın sağlık hakkı için emeğimizi korumak için cevabımızı 14-15-16 Martta vereceğiz.

Bir kez daha belirtiyoruz; 14 Mart Tıp Bayramı’na doğru giderken taleplerimizin acilen karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, kötü çalışma koşullarına, sefalet ücretlerine karşı  mücadelemize devam edeceğiz. Tüm duyarlı kesimleri bu mücadele de yanımızda olmaya çağırıyoruz.”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.