enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

DİKKAT DİKKAT BEZİNE MÜTHİŞ ZAM GELDİ…

Spread the love

-Dün 2.92 liradan satılan kurşunsuz benzinin litre fiyatı bugün yüzde 7.87 artışla 3.15 liraya yükseldi.
-Motorin fiyatı 2.35 liradan 2.53 liraya çıktı.

DİKKAT DİKKAT BEZİNE MÜTHİŞ ZAM GELDİ…
15.07.2009
0
A+
A-
Spread the love

Akaryakıt vergilerine yapılan yüksek zamdan sonra, akaryakıt firmalarıda benzin ve motorine yüksek oranda zam yaptılar.

 

Dün 2.92 liradan satılan kurşunsuz benzinin litre fiyatı bugün yüzde 7.87 artışla 3.15 liraya yükseldi.

Motorin fiyatı ise 2.35 liradan 2.53 liraya çıktı.

14 temmuz 2009 tarihli Resmi Gazetede Bakanlar Kurulu Kararnamesine göre Benzin ve buna bağlı petrol ürünlerinin ÖTV tutarları artırıldı.
BAKANLAR KURULU KARARI


             Karar Sayısı : 2009/15200


             Ekli “Bazı Mallarda Uygulanan Özel Tüketim Vergisi Tutarlarının Belirlenmesi ve Bazı Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 13/7/2009 tarihli ve 569 sayılı yazısı üzerine, 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun 11 inci ve 12 nci maddeleri, 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 28 inci maddesi ile 5602 sayılı Şans Oyunları Hasılatından Alınan Vergi, Fon ve Payların Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 5 inci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 14/7/2009 tarihinde kararlaştırılmıştır.


 


                                                                                                                                                          Abdullah GÜL


                                                                                                                                                       CUMHURBAŞKANI


Recep Tayyip ERDOĞAN


            Başbakan


           C. ÇİÇEK                                 B. ARINÇ                             A. BABACAN                            M. AYDIN


Devlet Bak. ve Başb. Yrd. purchase Accutane        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.        Devlet Bak. ve Başb. Yrd.                 Devlet Bakanı


          H. YAZICI                              F. N. ÖZAK                              E. GÜNAY                                F. ÇELİK


       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                        Devlet Bakanı V.                        Devlet Bakanı


           E. BAĞIŞ                              S. A. KAVAF                            C. YILMAZ                               S. ERGİN


       Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Devlet Bakanı                          Adalet Bakanı


       M. V. GÖNÜL                           B. ATALAY                        A. DAVUTOĞLU                         M. ŞİMŞEK


  Milli Savunma Bakanı                    İçişleri Bakanı                         Dışişleri Bakanı                         Maliye Bakanı


       N. ÇUBUKÇU                            M. DEMİR                               R. AKDAĞ                               R. AKDAĞ


   Milli Eğitim Bakanı           Bayındırlık ve İskân Bakanı                Sağlık Bakanı                      Ulaştırma Bakanı V.


        M. M. EKER                             Ö. DİNÇER                              N. ERGÜN                               T. YILDIZ


Tarım ve Köyişleri Bakanı    Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı       Sanayi ve Ticaret Bakanı   Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı


                                                      E. GÜNAY                                                      V. EROĞLU


                                           Kültür ve Turizm Bakanı                                   Çevre ve Orman Bakanı


 


BAZI MALLARDA UYGULANAN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ TUTARLARININ


BELİRLENMESİ VE BAZI KARARNAMELERDE


DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA


İLİŞKİN KARAR


             MADDE 1 – 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) ve (B) cetvellerinde yer alan mallara ilişkin özel tüketim vergisi tutarları aşağıdaki şekilde tespit edilmiştir.


  


I SAYILI LİSTE


 


(A) CETVELİ


G.T.İ.P. NO


Mal İsmi


Vergi Tutarı (TL)


Birimi


 


(Hafif yağlar ve müstahzarları)


 


 


2710.11.11.00.00


Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar


0


Kilogram


 


(Yalnız nafta)


 


 


2710.11.31.00.00


Uçak benzini


0


Litre


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)


 


 


2710.11.41.00.00


Oktanı (RON) 95′ten az olanlar


1,6500


Litre


 


(Kurşunsuz normal benzin)


 


 


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)


 


 


 


(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar)


 


 


2710.11.45.00.11


Kurşunsuz benzin 95 oktan


1,6915


Litre


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)


 


 


 


(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar)


 


 


 2710.11.45.00.12


Katkılı Kurşunsuz benzin 95 oktan


1,6915


Litre


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)


 


 


 


(Oktanı (RON) 95 veya daha fazla fakat 98′den az olanlar)


 


 


 2710.11.45.00.19


Diğerleri


1,6915


Litre


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)


 


 


 


(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)


 


 


2710.11.49.00.11


Kurşunsuz benzin 98 oktan


1,8135


Litre


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçmeyenler)


 


 


 


(Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar)


 


 


2710.11.49.00.19


Diğerleri


1,8135


Litre


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)


 


 


2710.11.51.00.00


Oktanı (RON) 98′den az olanlar


1,6800


Litre


 


(Kurşunlu normal benzin)


 


 


 


(Kurşunlu süper benzin)


 


 


 


(İçindeki kurşun miktarı litrede 0,013 gramı geçenler)


 


 


2710.11.59.00.00


Oktanı (RON) 98 veya daha fazla olanlar


1,6800


Litre


 


(Kurşunlu süper benzin)


 


 


2710.11.70.00.00


Benzin tipi jet yakıtı


0


Litre


2710.19.21.00.00


Jet yakıtı (Kerosen)


0


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçmeyenler)


 


 


2710.19.41.00.11


Motorin


1,1545


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçmeyenler)


 


 


2710.19.41.00.18


Diğerleri


1,1545


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler)


 


 


2710.19.45.00.11


Motorin


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler)


 


 


2710.19.45.00.12


Kırsal Motorin


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,05′i geçen fakat % 0,2′yi geçmeyenler)


 


 


2710.19.45.00.18


Diğerleri


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler)


 


 


2710.19.49.00.11


Motorin


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler)


 


 


2710.19.49.00.13


Deniz motorini (DMX)


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler)


 


 


2710.19.49.00.14


Deniz motorini (DMA)


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler)


 


 


2710.19.49.00.15


Deniz motorini (DMB)


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler)


 


 


2710.19.49.00.16


Deniz motorini (DMC)


1,0845


Litre


 


(Ağırlık itibariyle kükürt oranı % 0,2′yi geçenler)


 


 


2710.19.49.00.19


Diğerleri


1,0845


Litre


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler)


 


 


2710.19.61.00.11


Fuel oil 3


0,2370


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçmeyenler)


 


 


2710.19.61.00.19


Diğerleri


0,2370


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler)


 


 


2710.19.63.00.11


Fuel oil 4 (Kalorifer yakıtı)


0,4760


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 1′i geçen fakat % 2′yi geçmeyenler)


 


 


2710.19.63.00.19


Diğerleri


0,4760


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler )


 


 


2710.19.65.00.11


Fuel oil 5


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2′yi geçen fakat % 2,8′i geçmeyenler )


 


 


2710.19.65.00.19


Diğerleri


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.11


Fuel oil 6


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.12


Denizcilik yakıtı (RMA-30)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.13


Denizcilik yakıtı (RMB-30)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.14


Denizcilik yakıtı (RMD-80)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.15


Denizcilik yakıtı (RME-180)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.16


Denizcilik yakıtı (RMF-180)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.17


Denizcilik yakıtı (RMG-380)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.18


Denizcilik yakıtı (RMH-380)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.21


Denizcilik yakıtı (RMK-380)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.22


Denizcilik yakıtı (RMH-700)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.23


Denizcilik yakıtı (RMK-700)


0,2240


Kilogram


 


(Fuel oiller)


 


 


 


(Ağırlık itibariyle kükürt miktarı % 2,8′i geçenler )


 


 


2710.19.69.00.99


Diğerleri


0,2240


Kilogram


 27.11


Petrol gazları ve diğer gazlı hidrokarbonlar (2711.11.00.00.00; 2711.12; 2711.13; 2711.19.00.00.11; 2711.21.00.00.00; 2711.29.00.00.11 ve 2711.29.00.00.12 hariç)


0


Kilogram


 


(Sıvılaştırılmış)


 


 


2711.11.00.00.00


Doğal gaz


 


 


 


Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar


0,6964


Standart M³


 


Diğerleri


0,0230


Standart M³


 


(Sıvılaştırılmış)


 


 


2711.12


Propan


1,0300


Kilogram


 


(Sıvılaştırılmış)


 


 


2711.13


Bütan


1,0300


Kilogram


2711.19.00.00.11


Sıvılaştırılmış petrol gazı (L.P.G.)


order methotrexate online  


 


 


Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar (Otogaz)


1,0980


Kilogram


 


Diğerleri


1,0300


Kilogram


 


(Gaz halinde)


 


 


2711.21.00.00.00


Doğal gaz


 


 


 


Motorlu Taşıtlarda Yakıt Olarak Kullanılacak Olanlar


0,6964


Standart M³


 


Diğerleri


0,0230


Standart M³


 


(Gaz halinde)


 


 


2711.29.00.00.11


Propan


1,0300


Kilogram


 


(Gaz halinde)


 


 


2711.29.00.00.12


Bütan


1,0300


Kilogram


 


(Petrol koku)


 


 


2713.11.00.00.00


Kalsine edilmemiş


0


Kilogram


 


(Petrol koku)


 


 


2713.12.00.00.00


Kalsine edilmiş


0


Kilogram


 


(Petrol bitümeni)


 


 


2713.20.00.00.19


Diğerleri


0


Kilogram


2713.90


Petrol yağlarının veya bitümenli minerallerden elde edilen yağların diğer kalıntıları


0


Kilogram


 


(28.03 pozisyonundaki her nevi karbon imaline mahsus olanlar hariç)


 


 


3824.90.97.90.54


Oto Biodizel


0,8000


Litre


3824.90.97.90.55


Yakıt Biodizel


0,8000


Litre


 


 


 


 


 


(B) CETVELİ


 


 


 


 


 


 


 G.T.İ.P. NO


Mal İsmi


Vergi Tutarı (TL)


Birimi


2707.10


Benzol (Benzen)


1,8135


Kilogram


2707.20


Toluol (Toluen)


1,8135


Kilogram


2707.50.90.00.11


Solvent nafta


1,8135


Kilogram


 


(Çözücü nafta)


 


 


2710.11.21.00.00


White spirit


1,8135


Kilogram


2710.11.25.00.00


Diğerleri


1,8135


Kilogram


2710.11.90.00.11


Diğer solventler


1,8135


Kilogram


 


(Çözücüler) (Petrol eteri)


 


 


2710.11.90.00.19


Diğerleri


1,8135


Kilogram


 


(Petrol eteri)


 


 


2710.19.29.00.00


Diğerleri


1,8135


Kilogram


 


(Petrol eteri)


 


 


2901.10.00.90.11


Hekzan


1,8135


Kilogram


2901.10.00.90.12


Heptan


1,8135


Kilogram


2901.10.00.90.13


Pentan


1,8135


Kilogram


2902.20.00.00.00


Benzen (Benzol)


1,8135


Kilogram


2902.30.00.00.00


Toluen (Toluol)


1,8135


Kilogram


2909.19.90.00.13


Metil tersiyer bütil eter (MTBE)


1,8135


Kilogram


 


(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler)


 


 


3811.21.00.10.00


Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar


1,8135


Kilogram


 


(Petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içermeyenler)


 


 


3811.29.00.10.00


Mineral yağlar veya mineral yağlar gibi aynı amaçla kullanılan diğer sıvı yağlar için diğer müstahzar katkılar


1,8135


Kilogram


3811.90.00.10.12


Hafif mineral yağlar için müstahzar katkılar


1,8135


Kilogram


 


Tarifenin başka yerinde belirtilmeyen veya yer almayan organik karma çözücüler ve incelticiler; boya ve vernik çıkarmada kullanılan müstahzarlar


 


 


3814.00.90


Diğerleri


0,0650


Kilogram


 


(Esası bütil asetat olanlar hariç)


 


 


3824.90.40.00.00


Vernikler ve benzeri ürünler için anorganik karma çözücüler ve incelticiler


0,0650


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.71.00.00


Özel bir işleme tabi tutulacak olanlar


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.75.00.00


2710.19.71.00 Alt pozisyonunda belirtilen işlemlerden başka bir işlemle kimyasal değişime tabi tutulacak olanlar


 


Kilogram


0,9345


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.81.00.00


Motor yağları, kompresör yağlama yağları, türbin yağlama yağları


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.83.00.00


Hidrolik amaçlara mahsus sıvı yağlar


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.85.00.00


Beyaz yağlar, sıvı parafin


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.87.00.00


Dişli yağları ve redüktör yağları


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.91.00.00


Metal işlemeye mahsus bileşikler, kalıp çıkarma yağları, aşınmayı önleyici yağlar


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.93.00.00


Elektrik izolasyonuna mahsus yağlar


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.99.00.25


Diğer madeni yağlar


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.99.00.21


Spindle oil


0,9345 How to treat erectile dysfunctiГ®n


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.99.00.22


Light neutral


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.99.00.23


Heavy neutral


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.99.00.24


Bright stock


0,9345


Kilogram


 


(Yağlama yağları; diğer yağlar)


 


 


2710.19.99.00.98


Diğerleri


0,9345


Kilogram


 


(Yalnız baz yağlar)


 


 


2710.19.25.00.11


Gazyağı


0,7605


Litre


2710.19.25.00.19


Diğerleri


0,7605


Litre


 


(Yağlama müstahzarları)


 


 


3403.11.00.00.00


Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar


0,3000


Kilogram


 


(Yağlama müstahzarları)


 


 


3403.19.10.00.00


Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibarıyla %70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler


0,3000


Kilogram


 


(Yağlama müstahzarları)


 


 


3403.19.91.00.00


Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar


0,3000


Kilogram


 


(Yağlama müstahzarları)


 


 


3403.19.99.00.00


Diğerleri


0,3000


Kilogram


 


(Yağlama müstahzarları)


 


 


3403.91.00.00.00


Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar


0,3000


Kilogram


 


(Yağlama müstahzarları)


 


 


3403.99.10.00.00


Makine, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar


0,3000


Kilogram


 


(Yağlama müstahzarları)


 


 


3403.99.90.00.00


Diğerleri


0,3000


Kilogram


 


 


 


 


 


 


 


             MADDE 2 – 13/11/2003 tarihli ve 2003/6467 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinde yer alan listeye aşağıdaki G.T.İ.P numaralarıyla belirtilen mallar eklenmiştir.


 G.T.İ.P NO


Mal İsmi


 


(Yağlama müstahzarları)


3403.11.00.00.00


 


Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar


 


 


 


(Yağlama müstahzarları)


3403.19.10.00.00


 


Esas madde olarak kabul edilmemek şartıyla, ağırlık itibariyle % 70 veya daha fazla petrol yağları veya bitümenli minerallerden elde edilen yağları içerenler


 


 


 


 


(Yağlama müstahzarları)


3403.19.91.00.00


Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar


 


 


 


(Yağlama müstahzarları)


3403.19.99.00.00


Diğerleri


 


 


 


(Yağlama müstahzarları)


3403.91.00.00.00


 


Dokumaya elverişli maddelerin, deri ve köselenin, post ve kürklerin veya diğer maddelerin işlenmesine mahsus müstahzarlar


 


 


 


(Yağlama müstahzarları)


3403.99.10.00.00


Makina, cihaz ve taşıtların yağlanmasında kullanılan müstahzarlar


 


 


 


(Yağlama müstahzarları)


3403.99.90.00.00


Diğerleri


 


 


             MADDE 3 – 24/12/2007 tarihli ve 2007/13033 sayılı Kararnamenin eki (II) sayılı listenin “B) DİĞER MAL VE HİZMETLER” bölümünün 24 üncü sırasında yer alan “lokanta, içkili lokanta, kebapçı ve benzeri yerlerde” ibaresinden sonra gelmek üzere “(birinci sınıf lokanta ruhsatı ya da işletme belgesine sahip olan yerler ile üç yıldız ve üzeri oteller, tatil köyleri ve benzeri tesislerin bünyesindeki lokantalar hariç)” ibaresi eklenmiştir.


             MADDE 4 – 25/12/2008 tarihli ve 2008/14482 sayılı Kararnamenin eki Kararın 1 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “%33” ibaresi “%26” olarak değiştirilmiştir.


             Yürürlük


             MADDE 5 – Bu Kararın;


             a) 4 üncü maddesi 30/6/2009 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde,


             b) Diğer maddeleri yayımı tarihinde,


             yürürlüğe girer.


             Yürütme


             MADDE 6 – Bu Karar hükümlerini ilgisine göre, Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakan ve Maliye Bakanı yürütür.


 

 

 

 
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.