OLUMSUZLUKLARIN ANA NEDENİ YÖNETİM BOŞLUĞU VE ZAAFİYETİDİR…

  • 03.07.2015
  • 1.564 kez okundu

bodrum-belediye-meclis-toplantısı-turgutreis-temmuz-süleyman-mazıMHP MECLİS GRUBU MECLİS TOPLANTISININ ARDINDAN BİR BASIN AÇIKLAMASI YAPTI…

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

Bodrum Belediye Meclisi Temmuz Ayı Olağan Toplantısı Turgutreis Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Şevket Sabancı Kültür ve Sanat Merkezinde 12 gündem maddesine, CHP’li Meclis üyelerinin verdiği dört madde eklenmesi ile 16 gündem maddesi görüşüldü. Bir soru önergesi veren MHP’li meclis üyelerinin önergesi CHP’li meclis üyelerinin hayır oyları ile Kabul edilmezken, MHP’li Meclis üyeleri bu tavrın anti demokratik olduğunu iddia ettiler.

Meclis toplantısının sonunda bir basın açıklaması yaparak Bodrum belediye meclis toplantısında konuşulamayanları kamu oyu ile paylaştılar.

2014 order Colchicine online YILI FAALİYET RAPORLARI VE KESİN HESAPLARI İLE İLGİLİ ELEŞTİRİLER…

MHP’li Meclis üyesi Süleyman Mazı tarafından yapılan basın açıklamasının başında, 6360 Sayılı Büyükşehir Belediye Yasasının yürürlüğe girmesinin ardından Bodrum’un tek belediye çatısı altında toplanması ve yapılan 30 Mart 2014 Yerel Yönetim Seçimlerinin üzerinden tam 15 aylık bir süre geçtiğini hatırlatan Mazı şöyle konuştu;

“Bu süreç içerisinde 2014 Yılı Kesin Hesap dönemini tamamladık. Kapanan Belde belediyeleri, bu belediyelerden aktarılan borç ve alacak rakamlarının birleşmesinden oluşan 2014 yılı bütçesi gerçekleşme oranlarındaki sapmalara, geçiş dönemi olması nedeniyle, kısmen de olsa daha hoş görülü bakmamızı gerektirdi. 2014 yılı faaliyet raporları ve kesin hesapları ile ilgili değerlendirme, çekince ve eleştirilerimizi kısaca kamuoyu ile paylaşmaya çalışmıştık”

GİDERLERİN NEREDEYSE % 60’INI PERSONEL ÜCRET VE GİDERLERİ OLUŞTURMAKTADIR…

MHP’li Meclis üyesi Süleyman Mazı Toplam Gider: 107.532.386,22.-TL (Gerçekleşme Oranı % 48,87) Toplam Gelir:     83.874.226,19.-TL   (Gerçekleşme Oranı % 28,40), FARK(-): 23.658.160,03.-TL sildenafil eksi olarak tamamlandığına dikkat çekerek şöyle devam etti;

order misoprostol “Burada % 20 oranın da bütçe açığı söz konusudur. 2014 yılı kesin hesapları incelendiğinde yapılan toplam giderin en büyük kalemini Bütün Müdürlük Bütçeleri ve Hizmet alımları ile birlikte 63.607.871,19.TL ile Personel ücret ve giderleri oluşturmaktadır. Bu rakam gerçekleşen giderlerin neredeyse % 60’ını oluşturmaktadır. Bu bir gerçektir ve Bodrum Belediyesi bu konuyu zamana yayarak çözmelidir. Bu yaklaşımımız kesinlikle çalışanın ekmeğiyle oynanmak isteniyor mantığıyla yaklaşarak istismar edilmemelidir. Liyakatli, hizmet içi eğitimini tamamlamış ve özveri ile çalışan personel her zaman baş tacımızdır.”

bodrum-belediye-meclis-toplantısı-turgutreis-temmuz-şakir-açıkgözMÜLKLERİN KİRACILARI KİMDİR?

MHP’li Meclis üyesi Süleyman Mazı 2014 Kesin Hesap sonuçlarını maddeler halinde değerlendirerek açıklamalarını şu şekilde sürdürdü;

“Belediye hızla gelirlerini artırıcı ve giderlerini azaltıcı tedbirleri almalıdır. Taşınmazların kira tahsilatları düşüktür. Meclis kararı alınmış olmasına rağmen, neden hala ihale ile ilgili işlemler yapılmamıştır? Bu Mülklerin kiracıları kimdir? Bu taşınmazlar, kiracıları tarafından mı yoksa üçüncü şahıslara kiralanarak mı işletilmektedir? Maalesef Denetim komisyonu çalışmaları sırasında talep edilmesine rağmen kira kontratlarına ulaşılamamıştır. Bu konu denetim komisyonu raporlarında mevcuttur. Bodrum Belediyesinin Araç ve makine parkı genelde yaşlı olduğu için araç bakım, onarım giderleri ve araç kiralama masrafları çok yüksektir. Neden yüksek modelli araçlar Muğla Büyük Şehir Belediyesince alınmıştır? Bodrum Belediyesi gerekli tedbirleri alamamış mıdır? Kaynakların nasıl kullanıldığının anlaşılabilmesi için Bütçe uygulamasında nakit akım tabloları çok önemlidir. Hızla kurumsal yapısını tamamlamalı, personelini eğiterek hizmet kalitesi ve verimliliği artırmalıdır. Gibi birçok konu sıralanabilir.”

FETHİYE ve BODRUM BİR ÇOK AÇIDAN BENZER…

Bodrum halkının ve özellikle ticaret yapan esnafın beklentilerine Bodrum Belediyenin bu yıl içerisinde ne kadar cevap verebileceğini anlatmak açısından 2015 yılı bütçesine de bakmak gerektiğini ifade eden Mazı “Bu konunun ve yapılan bütçenin ne kadar gerçekleşebilir olduğu ve ne kadar gerçeğe yakın olduğunu anlamak için Bodrum Belediyesine kısmen de olsa benzerlik gösteren Fethiye Belediyesinde bazı incelemeler yapıp bütçelerini karşılaştırdık.” dedi.

MHP’li meclis üyesi Süleyman Mazı Fethiye ve Bodrum Belediyelerinin birbirlerine birçok açıdan benzer olduğunu kaydederek karşılaştırmalı olarak bazı bilgileri gazetecilere aktardı. Bodrum’un Nüfusu (2014)141.000, Fethiye nüfusu ise 140.500 kişi, Bodrum yüz ölçümü 650 Km2, Fethiye 875 Km2, Bodrum vergi dairesi mükellef sayısı 20.913, Fethiye’nin ise 16.448 (2014 Mart Sonu). 2014 itibarı ile Bodrum Belediyesinde Personel Sayısı 1.500, Fethiye Belediyesinde ise 771, Hizmet Alımı Ve Gıda A.Ş.Dahil 2015 yılı Personel Sayısı Bodrum Belediyesinde 1.500, Fethiye Belediyesinde ise 554. Bodrum Belediyesi 2015 Bütçesi (denk) 190.167.237,00.- lira, Fethiye Belediyesi bütçesi ise 95.038.767,36.- lira.

bodrum-belediye-meclis-toplantısı-turgutreis-temmuz-şakir-açıkgöz-2BODRUM’UN 2015 BÜTÇESİ, FETHİYE’NİN TAM İKİ KATIDIR…

MHP’li meclis üyesi Süleyman Mazı yaptığı birkaç kalemin mukayesesini ise şu şekilde açıkladı;

2015 PERSONEL GİDERİ :109.347.949,00.-TL        25.108.165,36.-TL

(Hizmet Alımı Dahil Toplam)    

TEMİZLİK İŞLERİ BÜTÇESİ: 45.012.300,00.-TL          9.768.538,55.-TL

FEN İŞLERİ BÜTÇESİ         : 18.177.068,00.-TL        46.139.935,53.-TL

PARK VE BAHÇELER          : 10.190.800,00.-TL           3.767.681,17.-TL

ZABITA MÜDÜRLÜĞÜ        : 15.763.100,00.-TL           5.005.054,17.-TL

MHP’li meclis üyesi Süleyman Mazı açıklamasını şöyle sürdürdü; “Buraya sadece önemli kalemleri teşkil eden rakamlar alınmıştır. Bodrum’un İlgili belediye ile nüfusu denktir. Mücavir alan olarak Bodrum 225 km2 daha küçük olup, diğer belediyenin hizmet götüreceği alan % 35 daha büyüktür. Yerleşim yoğunluğu nedeniyle Bodrum’da esnaf sayısı % 25 fazladır. Kısacası iki belediyenin ölçüleri birbirine benzerdir. Fakat Bodrum’un 2015 Bütçesi, Fethiye’nin tam iki katıdır, personel sayısı da neredeyse 3 katıdır. Yukarıda belirtilen 2015 yılı Personel gider ve masrafları, (hizmet alımları ile birlikte) gider bütçesinin % 57’sidir. 5393 sayılı Belediye kanunun 49 maddesine göre bu oran % 30’u aşmamalıdır.”

SEZONUN ORTASINDA İNŞAATLAR HALA DEVAM EDİYOR…

Bodrum’un Temizlik işleri Bütçesinin Fethiye’den 5 kat fazla olduğunu dile getiren MHP’li meclis üyesi Mazı şöyle devam etti;

“Yatırım yapan müdürlük olarak bildiğimiz Fen İşleri Müdürlüğünün bütçesi ise Fethiye Belediyesinde Bodrum’un bütçesinden 2,5 kat fazladır. Fethiye yatırım yapan, Bodrum ise tüketen bir belediyedir. Buradan çok açık ve net olarak anlaşılan odur ki; Bodrum Belediyesinin vatandaşın beklediği yol, altyapı, çevre düzenlemesi ve hizmet alımını kolaylaştıracak yatırımları yapması mümkün değildir. Park ve bahçeler arasındaki farka rağmen Bodrum’un Park ve Bahçeleri ile İlgili belediyenin park ve bahçelerini isteyen gidip görerek karşılaştırabilir. Bodrum ağırlıklı olarak direkt ya da endirekt Turizm Endüstrisi ile iktisadi hayatını sürdürmektedir. Temmuz ayına gelinmiş olmasına rağmen hala Turizm alanlarında inşaat ve bazı altyapı çalışmaları devam etmektedir.“Ne yapalım canım merkezi idare yapıyor, biz ne yapabiliriz” demek meseleyi çözmez. Belediye yönetimi olaya müdahil olarak bu yatırım alanlarının planlamasını yapabilir. Bu hizmetler yazın şehrin göbeğinde değil, kenar semtlerinde yapılabilir. 12 ay Turizm iddiasını ortaya atanlar, bu süreyi maalesef bu sene iki-üç ayın altına düşürmüşlerdir. Bunlara birde Türkiye’yi yönetenlerin Turizm Politikaları, Dünyada ve Ülke içerisinde yaşanan olumsuzluklar da eklenince sektörün geleceği ciddi şekilde tartışılmalıdır.”

bodrum-belediye-meclis-toplantısı-turgutreis-temmuz-(4)BODRUM’U SIKINTILI GÜNLER BEKLİYOR…

“Sektörel anlamda bir planı olamayan Bodrum esnafını, önümüzdeki aylarda daha sıkıntılı günler beklemektedir.” diyen Mazı “Gerekli tedbirler bir an önce alınmalıdır. Bodrum Turizmi ulusal ve yerel medyada fazlasıyla tartışma konusu olmaktadır. Aksi halde Bodrum çok ciddi sorunlara gebedir.” dedi.

MHP’li meclis üyesi Süleyman Mazı açıklamalarının sonunda şu ifadelere yer verdi;

“Yukarıda kısaca saymaya çalıştığımız tespitler dikkate alındığın da Bodrum’a hizmet etmenin ve vatandaşımızın hayatına dokunacak yatırımları yapmanın yolu kıt kaynakların doğru ve verimli kullanılması tasarruf tedbirlerinin hassasiyetle uygulanmasına bağlıdır. Genelde ve yerelde yaşanan olumsuzlukların ana nedeni Yönetim boşluğu ve zaafiyetidir. Temennimiz Bodrum’u yöneten erkin bunun farkına varması ve bir an önce gerekli tedbirleri almasıdır. Bizler Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Grubu olarak hem kamuoyunu bilgilendiriyor, hem de yöneten iradeyi uyarıyoruz.”

Etiketler: / / / / /

Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığı Cumhuriyet Bayramı İçin Özel Klip Hazırladı
Ak Parti Bodrum İlçe Başkanlığı tarafından 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının 97. Yılı münasebetiyle parti yönetim kurlu üyelerinin de içinde yer...
Bodrum’un Yerel-Ulusal Markası Allkaria.com Kapılarını Açıyor
Uzun bir süredir alt yapısı için hazırlıklarını sürdüren Bodrum’un Yerel-Ulusal Markası allkaria.com çok özel bir günde Cumhuriyetin kuruluş yıl dönümü...
Gazeteciler yıpranıyor, basın kartı şartı kaldırılsın
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,  gazetecilerin beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payını alabilmesi için iktidarın getirdiği “basın kartı şartı”nın kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor....
Nail Güreli’yi sevgi ve özlemle anıyoruz
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayınladığı mesajda “Ölene dek yazmayı, gazetecilerin haklarını savunmayı bırakmayan önceki başkanlarımızdan Nail Güreli’yi sevgi...
Coronavirüs Paradoksu – Ronald Karel Bodrum Gündem Yazıları…
Kuzey yarımkürede sonbaharın ortasına geldiğimiz bu dönemde hemen hemen bütün ülkelerde vaka sayıları ve ölümler büyük bir yükselişe geçtiler. Birkaç...
Bodrum’da “Cumhuriyet Ve Hayat Sohbetleri”
Bodrum Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en kıymetli mirası olan Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümünü, ünlü isimlerin de konuk olacağı...
Eğitimde Türkiye Markası Gururu Uğur Okulları
İstanbul Eğitim Zirvesi’nde kapsamında verilen Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’nde Eğitimde Türkiye Markası Ödülü’nün sahibi Uğur Okulları oldu. Ödülü alan Uğur...
Bodrum Kalesinde 1 Tonluk Çuval Havada Yırtıldı 1’i Ağır 2 Yaralı Var
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Bodrum kalesinde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında içinde çakıl taşlarının yer aldığı vincin...
Bodrum’u Yönetenler Türkiye Kızılay Derneği Üyesi Oldu
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti başkanları ve diğer oda başkanları ile birlikte Türkiye Kızılay Derneği’ne üye oldu. Bodrum...
Tenzile Yıldırım Sevenlerinin Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı
24 Ekim günü kalp krizi geçirerek genç yaşta vefat eden 35 yaşındaki Tenzile Yıldırım sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi....
2022 Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum’da Yapılacak
Yelkenciliğin en önemli dallarından biri olan Optimist sınıfının 2022 Dünya Şampiyonası’na Türkiye ev sahipliği yapacak. Bodrum’a müjdeli haberi Türkiye Yelken...
Bodrumlu 35 Yaşındaki Tenzile Yıldırım Kalbine Yenik Düştü
Gölköy mahallesi eski muhtarı, Ak parti Bodrum İlçe yönetim kurulu üyesi Fetan Özbek’in kızı Tenzile Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonrası...
Bodrum Kalesi Restorasyonu Olmamış, Yeni Bir Yerde Yeni Bir Müze Yapılmalı
Emekli Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Arkeolog Dr. Alpay Pasinli Bodrum Kalesinde yapılan restorasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bodrum Gündem...
Bodrum Belediyesi Satın Alma Biriminde 2 Personelin Koronavrüs Testi Pozitif
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 belediye personeli Oğuz Akgül ve Metin Kocaköse’nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bodrum Gündem Haber Dün...
Başarılı İnsanların Ayak İzleri – Dr. Metin Aycıl Bodrum Gündem Yazıları
 Tutkulu insanlarla ilişki kurun. Ateşinizi kaybettiyseniz, çakmakların yanında dolaşın. Tutku bulaşıcıdır. Size bunu bulaştıracak insanlarla vakit geçirmeye bakın. John C....
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ