enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI aslında dijitürktür…

20.10.2015
0
A+
A-

Bir meslek odası ne işe yarar?

Türkiye’de içmimarların hakları yoktur. İmza yetkileri yoktur. Mesleki güvenceleri yoktur. İsteyen herkes, içmimarın görev, yetki, hak ve sorumluluklarını çiğneyebilir, içmimar ile haksız rekabet edebilir, içmimarlık yapabilir.

12 Eylül Faşist Darbesi’nden sonra, içmimarlık,  mimarlık mesleğinin uzmanlaşmış bir anasanat dalı olmaktan çıkarıldı, özalizm çizgisinde,  kapitalist tüketimcilik anlayışı doğrultusunda “dekorasyon” sömürüsünün aracı haline getirildi. Mimarlık fakültelerinin, mimarlık bölümlerinin, içmimarlık anasanat dalına yetenek sınavıyla alınan öğrencilerin yerine, mimarlık fakültesi olmayan uydurma üniversitelere, uydurma bölümler açıldı, buralara uydurma yöntemlerle alınan zengin çocukları parayla mezun edildi.

Oktay Ekinci’nin bu yüzden “İçmimarlık uydurma bir meslektir!” dediği söylenir.

1976’daki Kuruluşundan bu yana içmimarların mesleki haklarını AB yasalarında belirtilen standarda getirememiş olan TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI başarılı mıdır?

Başarılıdır.

Çok başarılıdır.

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI robotik, reklama dayanan, meslektaşını “tüketici” olarak gören, banker ve süslüdür.

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI aidat borcunu ödemezsen seni dava eder, icra takibi yaptırır, haciz getirir. Avukatları vardır,  saat gibi çalışır, bir tanesi “ODTÜ’nün baş hukuk danışmanı”dır.

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI, “Sayın üyemiz, maddi zorluk içindesiniz, size destek olmak için aidat borcunuzu siliyoruz, mesleğin para dışında kalan, etik, felsefi, sanatsal kısmındaki çalışmalarınızı takdir ediyoruz” demez, “…Odamız kayıtlarında yukarıda zikredilen yıllara dair herhangi bir aidat ödemeniz görünmemektedir.2011 yılı aidat bedeli olan #132TL# (yüzotuzikiTürkLirası) üzerinden hesaplanan #792TL# (yediyüzdoksan ikiTürkLirası) borcunuzu Ziraat Bankası Yıldızevler ŞubesiIBAN NO: TR89 0001 0009 1957 2091 5650 01 TMMOB İçmimarlar Odası hesabına yatırabilir veya ekte gönderilen mail-order formu ile kredi kartı limitinizden kesinti yapılmadan 12 eşit taksit ile ödeyebilirsiniz.” der.

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI bugüne kadar “imza hakkı”nı alamadığı halde “…üyelerimiz borçlarını ödemezlerse; her ne kadar, hukuki yollara başvurmak istemesekte, Odamızın geleceği söz konusu olunca zorunlu kalırsak bu yola da, hiç kimseyi istisna olarak görmeden üzülerek başvuracağımızın bilinmesini isteriz.” der.

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI  ülke savaş ve katliam ortamında acı çekerken “…Yönetim olarak gerçekten SİYASİ HEDEFLERİMİZ YOK” der.

“Ayrıca, 2011 yılında Üyesi olduğumuz Uluslararası İçmimarlar/İçmekan Tasarımcıları Federasyonu, (International Federation of Interior Architects/Designers) [IFI] son genel kurul ve seçimleri neticesinde Yönetim Kurulunda ülkemiz içmimarlarını temsil eden, Şubat ayında, dünyanın çeşitli ülkelerinden davetli 100 tasarımcının katılımı ile New York’da gerçekleşen küresel sempozyumda mesleğin tanımı, çalışma alanları, eğitimi ve hatta adlandırılması konusunda yapılan görüşmeler sonucunda yayınlanan “Interiors Decleration (İç mekanlar Deklerasyonu)”nda yönetim kurulu üyemiz ile temsil edilen, emeği ve imzası olan, TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI…” , “ne yazık ki Olağanüstü Genel Kurula 39 üyeden az katılım olduğu ve bazı üyelerimiz katılan üye sayısının yetersizliğinden dolayı, Olağanüstü Genel Kurulun gerçekleştirilmesine itiraz ettiği için, Olağanüstü Genel Kurul gerçekleştirilemedi” der.

TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI bir makinedir.

2011 Yılında içmimarlar odasından istifa ettim. Gerekçem, 2004 yılından beri herhangi bir ticari ve mesleki faaliyette bulunmamam, bir kamu üniversitesindeki ikibuçuk yıllık “gönüllü” (TSK’da zorunlu askere verilen maaş gibi, bu kurumda da görev yapmak için zorunlu olarak bana ödenen para, yol masrafımdan azdı, bu yüzden işsizlik yardımım kesildi, SGK borç çıkardı) öğretim görevliliğim dışında yalnızca felsefe ve sanat ile uğraşmam dolayısıyla, bu kuruma bir “borcum” olmadığını düşündüğümü ifade ettiğim halde, herhangi bir yanıt verilmeden, bana icra takibi başlatmalarıydı.

“İçmimarlık Mesleği’nin, Mimarlık Mesleği’nin uzmanlaşmış bir dalı olduğunu düşünen bir meslektaş olarak, İçmimarlar Odası’nın yalnızca, Mimarlık Fakültelerinin, Mimarlık Bölümü, İçmimarlık Ana Sanat Dalı mezunları tarafından temsil edilmesinin bir zorunluluk olduğunu düşünüyorum. İçmimarlık Mesleği’ni, “dekorasyon” iştigali ile karman çorman edip, uydurma üniversitelerin, uydurma bölümlerinden parayla mezun olup, mesleği yalnızca para eksenli gören bir zihniyetin hakim olduğu odanızdan istifa ediyorum.”

Diye yazdım.

abdullahalkan2011’de TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI Gn. Sk. Olan Abdullah ALKAN şöyle yanıtladı :

(İstifamın yasallaşması için) “…9. madde 2. fıkra gereği istifa talebinizin onaylanması için;İstifa talebinizi bildiren dilekçenin aslı,Çalışmıyor iseniz; kendi adınıza veya hizmet akdiyle bir çalışmanızın olmadığına dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alacağınız belgelerin,Çalışıyor iseniz; çalıştığınız işyerinden alacağınız yaptığınız işi ve unvanınızı gösteren yazının veya kendi adınıza çalışıyor iseniz yaptığınız işi gösterir vergi kaydının,2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 yıllarına  ait üye aidatlarını ödediğinize dair makbuz veya dekontların,Tarafımıza ulaştırılması gerekmektedir.”

İnanmıyor beyanıma, meslek üzerinde hiçbir etkisi olmayan bir kurum olduğu halde bürokrasi ile zorluk çıkarıyor. Dalga geçiyor.

Sonra reklam yapıyor :

“…bölümü mezunu, kimi akademik kariyerinde kimi profesyonel hayatında başarılarını ispatlamış kişilerin, iş ve özel hayatlarından fedakarlık ederek gönüllülük esasına dayalı çalışmaları ile bugünlere gelmiştir.”

Nereye gelmiş? Daha 39 kişiyi toplayamıyorsunuz 2015’te.

Hatta şöyle yazdı :

“…Ülkemizde binlerce içmimarlık bölümü mezunu olmasına rağmen mesleğe sahip çıkılmadığı, görev almak emek vermek bir yana ayda, 12 TL gibi komik bir rakamın dahi ödenmediği göz önüne alındığında terbiye sınırlarına daha özenli olmak gerekliliği kaçınılmazdır.”

Para kazanmıyorum beyanımı yalan addedip, “12 TL gibi komik bir rakamın…” diyor. Pazarcı mı bu?

“Terbiye” ediyor.

Sonra “haddimi bildirdi” :

“…İçmimarlar Odası’nın yalnızca Mimarlık Fakültelerinin, Mimarlık Bölümü, İçmimarlık Ana Sanat Dalı mezunları tarafından temsil edilmesinin bir zorunluluk olduğunu” düşünmeniz tarafımızca bilgi sahibi olmadan, mesnetsiz ve haddini aşan bir görüş olarak değerlendirilmiştir.”

1985’te girdim ben Akademi’ye.  Otuz yıldır bu meslektenim.

Şunu da yazdı :

“…İçmimarlık Mesleği’ni, “dekorasyon” iştigali ile karman çorman edip, uydurma üniversitelerin, uydurma bölümlerinden parayla mezun olup, mesleği yalnızca para eksenli gören bir zihniyetin hakim olduğu” şeklindeki ifadeniz anayasa ve kanunlar ile kamu kurumu niteliğinde tanımlanan ülkemizde mesleğin en yetkili merciine yöneltilmiş bir hakarettir. Kabul edilemez.

Yapılacak İlk yönetim kurulu toplantımızda bu durum değerlendirmeye alınacaktır.”

Tehdit ediyor.

Yanıt verdim :

“…4.11.2011 Tarihli, 2011/525 sayılı üye aidat borcu hatırlatma yazınız “icraya veririz” tehditi içeriyordu, bu yanıtınız ise “mesleki infaz” tehditi içeriyor.  Bişey söyleyeyim mi : “Siz beni infaz edemezsiniz!”

Bilmiyor tabii, 7 Temmuz 2005’te İstanbul’da UIA Dünya Mimarlar Sendikası’nın 22.Dünya Mimarlık Kongresi‘nde “Serbest Kürsü”de okuduğum bildirinin başlığı “A Name For The Devil : Decorate Lavishly” idi. Türkçesi : “Şeytan İçin Bir Ad : Müsrif Dekoratör”

Bunlar kendilerini ne zannediyorlar? Kim bunlar? Nasıl geldiler ele geçirdiler kurumları? Bunların topluma ne faydası var?

Bu TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI’nın, yönetim kurulu seçimlerinden evvel veya üyelik aidatı borcu biriktiği zaman ne kadar başarılı çalışmalar yaptığını anlatan reklam veya borcunu ödemezsen icraya veririz tehditi dışında ne etkisi var meslek üzerinde?

“Bu meslektaşımız iş arıyor, bu firma da eleman arıyor benzeri staj yapmak isteyenlerin CV’leri” içerikli e-posta göndermek mi TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI’nın görevi?

Ülkemizin içinde bulunduğu savaş ve katliam ortamında TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI’nın üyelik aidatını ödemeyenleri haciz talebi ile dava etmesi, meslek etiğine aykırıdır. Bunun yerine zaten sınırlı sayıda aktif üyesi olan meslektaşlarla bireysel görüşmeler yapılarak, insancıl bir yaklaşımla ve tasarruf tedbirleriyle odanın mesleki hakları koruma mücadelesine devam etmesi daha akla uygundur.

Ancak TMMOB İÇ MİMARLAR ODASI aslında dijitürktür.

Oktay Ekinci “İçmimarlık uydurma bir meslektir” dediyse eğer, haklıymış.

Yozlaşmaya karşı meslek etiğini ve meslektaşların haklarını korumak ve geliştirmek için var olan kurumlar bu görevlerini yerine getiremiyorsa artık onlar da yozlaşmanın birer simgesi haline gelir.

Yapılması gereken bu kurumun “kamu kurumu” statüsünden çıkarılması, Mimarlık Fakültelerinin, Mimarlık Bölümü, İçmimarlık  Ana Sanat Dalı mezunlarının görev, yetki, hak ve sorumluluklarının TMMOB MİMARLAR ODASI bünyesinde belirlenmesidir.

Böylece “içmimar” ünvanı üzerinden sömürü ortadan kalkar.

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

  1. Muslum Anlagan dedi ki:

    Hic mi izan olmaz? Yazdiklarinizin tek bir tutarli yani yok!