Bodrum Gündem

RUHSAT İPTAL DAVASINA İKK DA MÜDAHİL OLDU…

RUHSAT İPTAL DAVASINA İKK DA MÜDAHİL OLDU…
tmmob_islam_merkezi_ruhsat_iptali_için_müdeahil-2Ortakent-Yahşi Mahallesinde yapılması planlanan ve gündeme düştüğü ilk günden buyana tartışma konusu haline gelen İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezinin uygulama imar plan tadilatı için yürütmenin durdurulması için açılan davaya, TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu da müdahil oldu.
Bodrum Gündem Haber
Konuya ilişkin İMO Bodrum Temsilciliği’nde yapılan basın açıklamasına, İnşaat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Şehir Plancıları, Elektrik Mühendisleri, Mimarlar Odası ve Peyzaj Mimarları Odalarının Bodrum Temsilcileri, Şehir Plancısı Banu Özberk, Jeoloji Mühendisi Mustafa Erdoğan, Elektrik Mühendisi İsmail Sever, Makine Mühendisi Hüseyin Cahit, Mimar Cevat Kalfa, İnşaat Mühendisi İlhan Özyiğit ve üyeler katıldı.
Bodrum İKK Genel Sekreteri İnşaat Mühendisi Şahabettin Doğan tarafından okunan basın açıklamasında, İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezinin uygulama imar plan tadilatının yürütmesinin durdurulmasına ve takiben iptali talebiyle Muğla İdare Mahkemesine Şehir Plancıları Odası Genel Merkezinin açmış olduğu davaya TMMOB Bodrum İlçe Koordinasyon Kurulu olarak müdahil olunmasıyla ilgili gerekçeleri detaylı bir şekilde açıkladı.
tmmob_islam_merkezi_ruhsat_iptali_için_müdeahilBAKANLIK YETKİSİNİ AŞMIŞTIR…
Konunun neden yargıya taşındığına ilişkin açıklamalarda bulunan Şahabettin Doğan, esas ve usul yönünden tespitlerini şöyle sıraladı:
“Dava konusu ruhsatın; TS 8737 Yapı Ruhsatı ve TS 1070 Formlar – Yapı Kullanma İzin Belgesi Standartları ile ilgili Tebliğ uyarınca verilen standart yapı ruhsatı formuna ve yapılan açıklamalara uygun şekilde düzenlemediği açıkça görülmektedir. 644 sayılı KHK’nın 2. Maddesinin (h) bendi uyarınca hem imar plan tadilatını resen onama; hem de yapı ruhsat belgesini resen düzenleme yetkisini kullanabilmesine yönelik gerekçeler oluşmadığı halde davalı Bakanlık her iki işlemde de yetkisini aşmıştır. Söz konusu yapı ruhsatı detaylı şekilde açıklanacağı üzere yürürlükteki uygulama imar plan tadilatına ve mevzuata aykırıdır” 
YAPIM YÖNETMELİĞİNE AYKIRI…
Ruhsatta belirtilen bilgilerin gerçeği yansıtmadığını ve usulsüz olduğunu ileri süren Doğan, dava konusu ruhsatın uygulama imar planı tadilatına aykırı olduğunu ifade etti.İslam Tanıtım ve Bilgilendirme Merkezi Uygulama İmar Planı Tadilatı ve plan hükümlerine, binalara kot verilmesi ve kat yüksekliği ile Bodrum mimari karakterine uyumsuzluk bakımından da aykırı olduğunu açıklayan Şahabettin Doğan “Daha açık bir ifade ile; Ortakent-Yahşi Belediyesi Yahşi Mahallesi-Kargı mevkii 157-1159 parseller uygulama imar planı tadilatı Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği’ne aykırıdır” dedi.
YÜRÜTMENİN DURDURULMASI ve İPTALİ İÇİN DAVA AÇILDI..
Belirtilen bölgedeki uygulama imar planı tadilatının üst ölçekli plan kararlarına da aykırı olduğunu savunan Doğan sözlerini şöyle tamamladı:
“Bu tespitler neticesinde uygulayıcı idari işlem olan 2016/001 no’lu yapı ruhsatı ve düzenleyici işlemi olan Ortakent – Yahşi Belediyesi Yahşi Mahallesi–Kargı Mevkii 157-1159 Parseller Uygulama İmar Planı Tadilatı; Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi ve kamu adına telafisi olanaksız zararlara mahal verilmemesi amacıyla, uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptali için konu mahkemeye intikal ettirilmiştir”
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.