enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Belediye Meclis Toplantısı 5 Şubat Cuma günü gerçekleşecek

Belediye Meclis Toplantısı 5 Şubat Cuma günü gerçekleşecek

Bodrum Belediyesinin 2021 yılı Şubat Ayı Olağan Meclis Toplantısı 05.02.2021 Cuma günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekildedir;

Gündem Maddeleri

I-  Başkan Tarafından Meclisin Açılışı
II- Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

1 İmar ve Bayındırlık Komisyonu
a-Belediyemiz Meclisinin 07.01.2021 tarih ve 2021/6 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık   Komisyonuna havale edilen, İlçemiz Karakaya Mahallesi, 121 ada 4 parselde kayıtlı taşınmazın kuzeybatısında bulunan mevcut trafo binasının, TEDAŞ’ a devrinin yapılabilmesi amacıyla hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifine ilişkin, İmar ve Bayındırlık Komisyonunca alınan 20.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı  komisyon raporunun görüşülmesi.

2- Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonu
a-İlçemiz Yahşi Mahallesinde bulunan 2787 Sokak isminin “Kum Sokak” olarak değiştirilmesi teklifine ilişkin, Cadde ve Sokak İsimlerini Belirleme Komisyonunca alınan 22.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı  komisyon raporunun görüşülmesi.

3- İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü
a-Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan, Genel İdare Hizmetleri Sınıfından 4 adet, Yardımcı Hizmetler Sınıfından 2 adet, Sağlık Hizmetleri Sınıfından 3 adet olmak üzere toplam 9 adet boş kadronun kaldırılarak, Teknik Hizmetler Sınıfında 9 adet kadro ihdas edilmesi ve ayrıca ihdas edilen üç adet 3. derece 8500 unvan kodlu Mühendis kadrosunda, üç adet tam zamanlı sözleşmeli Mühendis, bir adet 3. derece 8605 unvan kodlu Dekoratör kadrosunda  bir adet tam zamanlı sözleşmeli Dekoratör, iki adet 3. üncü derece 13500 unvan kodlu Peyzaj Mimarı kadrosunda, iki adet tam zamanlı sözleşmeli Peyzaj Mimarı ve bir adet 3. üncü derece 8750 unvan kodlu Tekniker kadrosunda 1(bir) adet tam zamanlı sözleşmeli Tekniker çalıştırılacağından, ücretlerinin belirlenmesi hususunun  görüşülmesi.

b-Belediyemiz Meclisinin 03.09.2020 tarih ve 2020/117 sayılı kararı ile kabul edilen “Teftiş Kurulu Müdürlüğüne Ait Çalışma Yönetmeliğinin” Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün 08.01.2021 tarih ve 31233 sayılı yazısı gereği yeniden revize edilmesi hususunun görüşülmesi.

c-Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. derece 11110 unvan kodlu Kreş Müdürü kadrosunun, 11090 unvan kodlu 1. derece İşletme ve İştirakler Müdürü kadrosu ile değiştirilmesi ve buna bağlı olarak İşletme ve İştirakler Müdürlüğünün kurulması, Belediye Organizasyon Şemasına işlenmesi ve hazırlanan Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi.

ç-Belediyemiz norm kadro cetvelinde boş bulunan 1. derece 11025 unvan kodlu Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü kadrosunun, 11140 unvan kodlu 1. Derece Plan ve Proje Müdürü kadrosu ile değiştirilmesi ve buna bağlı olarak Plan ve Proje Müdürlüğünün kurulması, Belediye Organizasyon Şemasına işlenmesi ve hazırlanan Çalışma Yönetmeliğinin, 5393 Sayılı Belediye Kanununun 18. maddesinin (m) bendi gereğince görüşülmesi.

d-Belediyemizde mevcut müdürlüklerden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün kapatılarak, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün görev tanımları içerisinde bulunan Çevre Denetim Şefliğince yürütülen iş ve işlemlerin Zabıta Müdürlüğünce yürütülmesi ve Zabıta Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğine işlenmesi, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü görev tanımları içerisindeki Çevre Yönetim Şefliği, Atık Yönetim Şefliği, Enerji Verimliliği, İklim Değişikliği ve Koordinasyon Şefliği, Sürdürülebilirlik Şefliği ve İdari İşler Şefliğince yürütülen iş ve işlemlerin Temizlik İşleri Müdürlüğünce yürütülmesi ve Temizlik İşleri Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde bu yönde düzenleme yapılması, ayrıca Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü Çalışma Yönetmeliğinde, Müdürün Görev Yetki ve Sorumlulukları başlıklı 7. maddesinin (ç) bendinde yer alan görevlerin Ruhsat ve Denetim Müdürlüğüne verilmesi ve Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğine işlenmesi hususunun görüşülmesi.

e-Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliğinin  5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

f-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünce yürütülmekte olan Cenaze Hizmetleri İş ve İşlemlerinin, Özel Kalem Müdürlüğünce yürütülmesi ve Cenaze Hizmetlerine ait görevlerin Özel Kalem Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliğine işlenmesi hususunun görüşülmesi.

g-Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünce yürütülmekte olan “Güvenlik Hizmetleri” iş ve işlemlerinin   Zabıta Müdürlüğünce yürütülmesine ve bu amaçla Destek Hizmetleri Müdürlüğü ve Zabta Müdürlüğünün Çalışma Yönetmeliklerinde değişiklik yapılması hususunun  görüşülmesi

ğ-Belediyemiz Zabıta Müdürlüğünün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliğinin, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.