Bodrum Gündem

Belediye Meclisi 5 Mayıs Perşembe günü toplanıyor

Belediye Meclisi 5 Mayıs Perşembe günü toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 05.05.2022 Perşembe (yarın) günü saat: 14.00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Belediyesinin 2022 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, 05.05.2022 Perşembe (yarın) günü saat: 14.00’ de gerçekleştirilecek. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince hazırlanan toplantı gündemi ise şöyle:

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu

a-Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 2022/65 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Muğla Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.01.2021 tarih ve 6 sayılı kararı ile kesinleşen 1/5000 ölçekli Revizyon ve İlave Nazım İmar Planına uygun olarak Belediyemizce hazırlanan İlçemiz Turgutreis, Bahçelievler, Akyarlar, Karabağ, Akçaalan, Peksimet, İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı” teklifine ilişkin, 28/04/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

b-Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 2022/66 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “Gümüşlük Koruma Amaçlı Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planındaki Tarımsal Niteliği Korunacak Alanlardaki uygulamalar ile ilgili Belediye Meclisimizce alınan 05.01.2022 tarih ve 24 sayılı kararın yeniden değerlendirilmesi” teklifine ilişkin, 28/04/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

c-Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/37 sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada 25,30,31,32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin “Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Değişikliği” teklifine ilişkin, 28/03/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

d-Belediyemiz Meclisinin 03.03.2022 tarih ve 2022/52 (2022/57-ek süre) sayılı kararıyla İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen, “İlçemiz Kumbahçe Mahallesinde Erol AĞAN ve Hissedarları tarafından 12.02.1991 tarih ve 222 sayılı Belediye Encümen kararı doğrultusunda “Park Alanı” olarak terk edilen alanın, Kumbahçe Mahallesi İçmeler Mevkii Revizyon Uygulama İmar Planında “Ticaret Alanı” olarak kullanım amacının değiştirilmesi sonucu mülkiyet hakkının ihlali durumu oluştuğu gerekçesiyle, Kumbahçe Mahallesi 667 Ada 6 Parselin Ağanlar Tersanesi Pazarlama Ticaret ve Sanayi AŞ.’ ye bedelsiz olarak iade edilmesi” teklifine ilişkin 28/04/2022 komisyon raporunun görüşülmesi.

2-Plan ve Bütçe Komisyonu

a-Belediyemiz Meclisinin 05.04.2022 tarih ve 2022-79 sayılı kararı ile Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen; “19.10.2021 tarih ve 2021/141 sayılı meclis kararı ile kabul edilen ‘Bodrum Belediyesi 2022 Yılı Vergi ve Harçlar ile Ücret Tarifesinde’ yer alan Fen İşleri Müdürlüğü’ne ait ücret tarifesinin yaşanan ekonomik gelişmeler doğrultusunda tekrardan değerlendirilmesine ilişkin, 05/04/2022 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

3- Plan ve Proje Müdürlüğü

a-İlçemiz, Ortakent Yahşi 1/1000 ölçekli Revizyon ve İlave Uygulama İmar Planı Plan hükümlerinin Yapı Başlıklı 3.18 maddesinde değişiklik yapılması teklifinin görüşülmesi.

4- Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

a-Mülkiyeti Belediyemize ait olan, İlçemiz Mazı Mahallesi, 355 ada 1 parsel numarasında kayıtlı, 1.997,51 m² yüzölçümlü taşınmazın 396,78 m² lik kısmında; İlçemizin kadın eğitimi, sağlıklı ailelerle yöremizi koruma, üretim ve kadın emeğini değerlendirme ve kamu yararı gözetmek amacıyla, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesine istinaden Bodrum Belediyesi ile Uluslararası Kadınlar Dayanışma Derneği İstanbul Şubesi arasında 5 yıl süreli ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve buna ilişkin protokol yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ a yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.

5-Özel Kalem Müdürlüğü

a-Bodrum Belediyesi Personel AŞ. Yönetim Kurulunda ve Personel AŞ. ile ilgili yapılacak ihalelerde belediyemizi temsil etmek üzere Belediyemiz personellerinden Derya Şahin Şen’ e 6 ay süreli yetki verilmesi teklifinin görüşülmesi.

6-Temizlik İşleri Müdürlüğü

a-İlçemiz mahallelerinde “Katı Atıkların Toplanması, Nakli ve Kent Temizliği İşlerinde Kullanılmak Üzere Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmet Alım İşi” nin gelecek yıllara yaygın hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasına ilişkin teklifin görüşülmesi.

7-Mali Hizmetler Müdürlüğü

a-Belediyemiz görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanması amacı ile 52.570.000,00-TL tutarında kamu veya özel bankalar ile finans kurumlarından iç borç kullanılması ve konuya ilişkin iş ve işlemlerle birlikte, kredi kullanma tarihini tespit etmek, kredi geri ödeme süresini değiştirmek, yapılan borçlanmanın iptalini istemek, krediyle ilgili temlik ve teminat vermek, sözleşme ve evrakları imzalamak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’ a yetki verilmesinin görüşülmesi.

b-Bodrum Belediyesi 2021 yılı Bütçe Kesin Hesabının, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.