Bodrum Gündem

Belediye Meclisi 4 Mayıs Perşembe günü toplanıyor

Belediye Meclisi 4 Mayıs Perşembe günü toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.05.2023 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı 04.05.2023 Perşembe günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek. 5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde;

Bodrum Belediye Meclisinin 4 Mayıs 2023 Tarihli Toplantı Gündemi

I-  Başkan Tarafından Meclisin Açılışı

II- Mazeretlerin Oylanması

III-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu

Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis-Bahçelievler-Akyarlar-Karabağ-Akçaalan-Peksimet-İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

2-Plan ve Bütçe Komisyonu

Belediyemiz Meclisinin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar İle Ücret Tarifesindeki, Destek Hizmetleri Müdürlüğüne ait ücret tarifesi başlığı  altına “Vidanjör Kiralaması” ücretinin belirlenerek, bu ibarenin eklenmesi teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

3-Hayvan Hakları Komisyonu

İlçemizde meskun mahallelerde sürücülerin araçları hızlı kullanması nedeniyle evcil hayvanlara çarparak kazalara sebebiyet vermesinin engellenmesi amacıyla, bahse konu meskun mahal yollara uyarı levhaları konulması teklifine ilişkin alınan 28/04/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

4-Plan ve Proje Müdürlüğü

a-İlçemiz Karakaya Mahallesi, Samanlık Mevkii, 163 ada 17 parsele yönelik hazırlanan 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

b-İlçemiz Karakaya Mahallesi, 202 ada 1 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

c-İlçemiz Karakaya Mahallesi, 401 ada 8 parselde kayıtlı taşınmaza yönelik hazırlanan Trafo Alanı Amaçlı 1/1000       ölçekli Koruma Amaçlı  Uygulama İmar Planı Değişikliği teklifinin görüşülmesi.

5-Yazı İşleri Müdürlüğü

Belediyemiz İyi Parti Meclis üyelerinden Özlem ÖZDEMİR meclis üyeliğinden istifa ettiğinden, üyesi olduğu Bodrum Çiftçi Malları Murakebe Kurulu (Asil Üye) ve Toplumsal Cinsiyet Eşitlik Komisyonunda görev yapmak üzere yerine yeni üye belirlenmesinin görüşülmesi.

6-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a-22.07.2007  tarih  ve  26442  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Belediye  ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare  Birlikleri   Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen  (II) Sayılı Boş Kadro  Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi.

b-09 Nisan 2023 tarih ve 32158 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ile Büyükşehir İlçe Belediyeleri Norm Kadro Standartları Cetvelinde C11 grubunda yer alan Belediyemizin norm kadro cetveline ” Afet İşleri Müdürü” kadrosu eklenmiş olup, buna göre 1 inci derece Afet İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilmesi ve Belediyemiz norm kadro cetveline eklenmesi hususunun görüşülmesi.

7-Veteriner İşleri Müdürlüğü

Bodrum  Belediyesi  Sokak Hayvanları  Geçici Bakımevi  ve Rehabilitasyon Merkezlerinde korumamız altında olan hayvanların hiçbir şart altında deney hayvanı olarak bir kuruma verilmemesi ve Bodrum Belediye Başkanlığının Deneysiz Belediyeler arasına katılması konusunun görüşülmesi.

8-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Türkiye ve Avrupa Birliği arasında Şehir Eşleştirme-II (Yeşil Gelecek için Şehir Eşleştirme)  Hibe Programı ( TTGS-II) kapsamında sunulan “Bodrum-Kos; the Aegean Climate Change Cooperation başlıklı ve TTGS-II/035 referans numaralı projenin hibe almaya hak kazanması durumunda, yapılacak iş ve işlemler için Belediyemizi temsil ve ilzama Belediye Başkanı Ahmet ARAS’ın yetkilendirilmesinin görüşülmesi.

9-Emlak ve İstimlak Müdürlüğü

İlçemiz Bitez Mahallesi, Hacıahmetler Mevkii, 318 ada 1 parselin güneybatı cephesinde yer alan 91,00 m²’lik yapıda; engelli bireylere eğitim ve rehabilitasyon hizmeti verilmesi, bu kişilerin topluma kazandırılması, güneş ve denizden faydalanmalarına katkı sağlanması amacı ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesi uyarınca Bodrum Belediyesi ile Bodrum Sağlık Vakfı arasında Belediye meclisince belirlenecek süre zarfında ortak hizmet projesi geliştirilmesi ve ortak hizmet protokolü yapmak üzere Bodrum Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a yetki verilmesinin görüşülmesi.

10-Bilgi İşlem Müdürlüğü

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 67. maddesine istinaden, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan yıllara sari iş olarak yapılması planlanan, Belediyemizde kullanılmak üzere gsm ses, m2m data, gsm data hatları hizmet alımı ve metro ethernet internet, güvenli internet (SD-WAN), radyolink (R/L), mpls vpn hizmetinin, erişim hizmet yüklenmesi ihalesinin yapılmasının görüşülmesi.

11-Özel Kalem Müdürlüğü

Belediyemiz Özel Kalem Müdürlüğü’nün yeniden revize edilen çalışma yönetmeliği ve organizasyon şemasının, 5393 sayılı Belediye Kanununun 18/m maddesi gereğince görüşülmesi.

12-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Bodrum  Belediyesi  2022  yılı  Bütçe  Kesin  Hesabının,  Mahalli  İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 40. maddesine istinaden görüşülmesi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.