Bodrum Gündem

Belediye Meclisi 7 Temmuz Cuma günü toplanıyor

Belediye Meclisi 7 Temmuz Cuma günü toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.07.2023 Cuma günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Temmuz Ayı Olağan Meclis Toplantısı 07.07.2023 Cuma günü saat:14:00’ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde;

Bodrum Belediye Meclisinin 7 Temmuz 2023 Tarihli Toplantı Gündemi

I-Başkan tarafından meclisin açılışı

II-Mazeretlerin Oylanması

III-Geçen toplantı tutanaklarında maddi hata yapılıp yapılmadığının görüşülmesi

1-İmar ve Bayındırlık Komisyonu

İlçemiz Çiftlik Mahallesinde Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ tarafından yol olarak terk edilen, sonrasında Çiftlik Mahallesi Kültür ve Turizm Bakanlığı Plan İnceleme ve Değerlendirme Kurulu’nun 28.02.2018 tarih 2018-02/28 sayılı kararı doğrultusunda 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanununun 7. maddesine göre onaylanan 1/1000 ölçekli Yalı Mahallesi (Çiftlik) kesimi Uygulama İmar Planı Revizyonunda, Konut Alanı olarak kullanım amacının değiştirilmesi sebebiyle, Çiftlik Mahallesi 158 ada 66 ve 67 parsellerin Şebnem GÖKAN ve Yıldız KARADENİZ ERTEM’ e bedelsiz olarak iade edilmesi teklifine ilişkin alınan 21/06/2023 tarihli komisyon raporunun görüşülmesi.

2-Plan ve Proje Müdürlüğü

İlçemiz Sazköy Mahallesi, Kızılören Mevkii, 118 ada, 25,30,31 ve 32 parsel numarasında kayıtlı taşınmazlara ilişkin  Ekoturizm/Kırsal Turizm Tesis Alanı Amaçlı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin görüşülmesi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

a-22.07.2007  tarih  ve  26442  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Belediye  ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare  Birlikleri   Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen  ( IIl ) Sayılı Dolu Kadro  Derece Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi.

b-22.07.2007  tarih  ve  26442  sayılı  Resmi  Gazetede  yayımlanan  “Belediye  ve  Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare  Birlikleri   Norm  Kadro  İlke  ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin” 11. maddesinin 1. bendine istinaden düzenlenen  ( II ) Sayılı Boş Kadro  Değişikliği Cetvelinde yer alan değişikliklerin görüşülmesi.

4İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Plastik  Atıkları Sonlandırma  (AEPW) Alliance to End Plastic Waste  ile Belediyemiz adına Mutabakat Zaptının imzalanması ve bu kapsamda yapılacak iş ve işlemlerde Belediye Başkanı Ahmet ARAS’a  yetki verilmesi talebinin görüşülmesi.

5-Mali Hizmetler Müdürlüğü

Belediyemizin devam etmekte olan yatırımlarının hızlandırılarak tamamlanması için, Belediyemiz 2023 Mali yılı bütçesinde ödenek ihtiyacı olacağı anlaşılan harcama birimlerinin bütçesine ek ödenek konulması hususunun görüşülmesi.

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.