enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Abbas Coşar

Abbas Coşar, 30.08.1970 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) iktisat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında açılan sınavda başarı göstererek Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü olarak 14 yıl görev yaptıktan sonra 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere özel sektöre geçti. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta ve Bir Bağımsız Denetim Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Vergi Hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmakta olup, Vergi Sorunları Dergisinde 2 yıllık bir süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
21.03.2023
Her çağda dünya genelinde olağanüstü dönemlerin olağanüstü vergileri olmuştur. Türkiye’de bu anlayıştan nasibini almıştır. Kapitalist ekonominin her on yılda bir dünya krizlerine ilave bizde daha katmerli buhranlar dahil deprem gibi büyük afetler mevcut vergilerin yanında bir kereden bir şey olmaz...
17.03.2023
Haftanın Vergi Bülteni 2022 Yılı Matrah ve Vergı̇ Artırımı Detayları… Kimler Matrah Artırımında Bulunabilir? Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah ve vergi artırımı uygulamasına ilişkin  açıklamalar 7440 sayılı kanunun 5. Ve geçici 1. Maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuna dair...
13.03.2023
I.GİRİŞ Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler doğrulusunda kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının olumlu karşılandığı, buna karşın kapsamı değişmekle birlikte son yıllarda birçok yapılandırma kanununun hayata geçirildiği göz önüne alındığında yapılandırma müessesesine ilişkin kamuoyunda bir beklentinin oluştuğu, bu durumun vergi bilincini zedelediği...
10.03.2023
Haftanın Vergi Bülteni Af Kanunu Çıktı… Önce Pandemi sürecinin devam eden ekonomik etkileri, küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar, arz şokları, Rusya Ukrayna savaşı, emtia ve enerji fiyatlarındaki şoklar ve küresel düzeyde yaşanan enflasyonist baskıların bu topraklarda yaşanılan ekonomik krizin tam...
07.03.2023
Herkes çağının çocuğu olmalı. Dijital bir çağın içindeyiz. Yazılım ve bilgi iletişim teknolojileri, bir şekilde tüm sektörleri etkileyen, firmalara rekabet avantajı sağlayan, sektörde başarı göstermiş toplumlar için toplumsal kalkınma imkanı sağlayan, kritik önemde ve değerde bir sektördür. Yaşlanmış bir Avrupa...
03.03.2023
Haftanın Vergi Bülteni  Yasama organı olarak meclislerin tarihte ilk çıkışı vergilerin denetlenmesi ve kararlanması temelinde olmuştur. Magna Carta Libertatum’da birçok hüküm olmakla birlikte, malî hukuk bakımından bizi burada asıl ilgilendiren hüküm Fermanın 12’nci maddesinde yazılıdır. Bu maddeye göre, üç eski...
28.02.2023
Yabancıların Türkiye’de Mülk Satın Alması… Ülkeler için coğrafya kader lafı belli alanlarda birçok güzellik bahşeder. Türkiye bu bağlamda en şanslılardan biri. Lakin kıymetini bilip korumak ve değer yaratmaksa bir o kadar bilinç yükselmesi gerektiriyor. Roma, Selçuklu, Osmanlı, Bizans derken daha...
24.02.2023
Dış ticaret deyince akan sular duruyor. Büyüme modeli içinde en önemli unsur. Hele büyümenin nitelikli hali olan kalkınma için daha da bir önem arz etmekte. Hep son bir on yıl deriz ya işte bu süreçte pandemi de dahil ticaret savaşları...
21.02.2023
Pek çok ülkeyle benzer biçimde Güney Kore ve ülkemizde de Kalkınma Plan ve Programları “ithal ikameci sanayileşme stratejisi” temelinde uygulanmıştır. İthal edilen ürünlere karşı ulusal ürünler ithal kotaları ve gümrük uygulamalarıyla desteklenmiştir. 1980’li yıllarda ortaya konulan “ihracata yönelik strateji ”...
17.02.2023
Haftanın Vergi Bülteni… Tam on ikiden vurulmuş yüreği kanayan memleketimin ortak aklı içinde günlerdir bir tespihe dönen o sesi; bunlar neden yaşandı? Herkesin bildiği heyhat gereğinin düşünülerek yapılmadığı belki uzayıp giden kırk maddelik listenin inkâr kalesine sığınılmışlığı mı dersin, yoksa...
14.02.2023
Dünyada ilk kooperatif marangozlarca 1831 yılında kurulmuştur. Temel ilkeler ışığında 1844 yılında 28 dokuma işçisi tarafından kurulan kooperatif oluşmuştur. Ülkemizdeki tarihçesine gelince en kalabalık kesimi oluşturan tüketicilerin kooperatifleri 1925’te Atatürk’ün önderliğinde kurulmuştur. 1980’lere kadar sınırlı uygulanan Konut kooperatiflerinin ilkinin kurulması...
11.02.2023
Deprem’de AFAD, KIZILAY, AKUT ve AHBAP’a Yapılan Bağış ve Yardımların Vergisel Durumu… 10 ilimizde 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremler sonucu binlerce bina yıkıldı binlerce insan öldü on binlercesi yaralı olmak üzere çok büyük bir afet yaşanmıştır. Gerek yurt dışı...
08.02.2023
5 Temmuz 2022 tarihinden itibaren yürürlükte bulunan Yeni Varlık Barışı düzenlemesi, KVK’nın geçici 15. Maddesinde yer alıyor. Yeni Varlık Barışı, en son 31 Mart 2023 tarihine kadar (bu tarih dâhil) yürürlükte. Normal koşullarda bir daha uzatılmaz derken muhtemel yeni af...
03.02.2023
2023 yılında her hafta görüşlerimi içeren köşe yazıma ilave olarak vergi dünyasına dair hallerimizi haftalık bülten şeklinde sizlerle paylaşmanın faydalı olması arzu ve temennisi içindeyim. Elbet bu çabamızın hedefi ise vergiciliğin soğuk yüzünden uzaklaşmadan hafif tebessüm hallerini ironik bir dille...
31.01.2023
Vergi Af Yasalarının fayda veya sisteme zararlarıyla ilgili çok kıymetli tezler öne sürmek mümkün. En azından son 22 yıllık zamanda her yıl matrah artırımına girmiş. En son vergi affı 2021 yılında yapılandırma ise 2022 yılında çıkmıştı. Bakınca 30 yıllık meslek...