Bodrum Gündem
Abbas Coşar

Abbas Coşar

Abbas Coşar, 30.08.1970 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) iktisat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında açılan sınavda başarı göstererek Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü olarak 14 yıl görev yaptıktan sonra 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere özel sektöre geçti. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta ve Bir Bağımsız Denetim Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Vergi Hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmakta olup, Vergi Sorunları Dergisinde 2 yıllık bir süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.
  12.02.2024
  Uluslararası Sağlık Turizminde fark yaratacak kurumsal uygulamaları sektörde hangi şirket istemez ki. Ancak Dijital pazarlama ve sağlık turizmi arasındaki köprüyü kurmakta o kadar kolay olmasa gerek. Hele bugünden yarına çözülecek bir mesele değil. Ama bir yerden başlamak işin önemli bir adımı. Rakiplerinizin...
  15.01.2024
  Airbnb Yasası olarak bilinen Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması hakkındaki hukuki düzenlemeler 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girdi. (7464 sayılı kanun 2 Kasım 2023 tarihli ve 32357 sayılı resmî gazetede yayımlandı) 28 Aralık 2023 tarihinde, Turizm ve Kültür Bakanlığı yönetiminde 100...
  30.12.2023
  Yeni Torba Kanun (7491)Çıktı… Yılın son bülteniyle merhaba. 2023 yılı dünya ülkeleri için zor bizim içinde çok çok zor kriz içinde geçti. Depremin yarattığı felaket ise bu krizin derinleşmesine vesile oldu. Cumhuriyet’in 100. Yılı buruk ve hüzünlü geçti… Ekonomik İşbirliği...
  27.11.2023
  Haftanın Vergi Bülteni… En son Vergide Dünya Hallerinden bu güne vergi dünyamızda neler öne çıkmış kamu oyunda en çok neler konuşulup tartışılmış  hangi düzenlemeler yapılmış gelin hep birlikte bir göz atalım. 1.Elektrikli otomobillerin ÖTV dilimlerinde düzenleme Elektrikli otomobillerin ÖTV matrahında...
  13.11.2023
  2023 Yılı 3. Geçi Vergi Beyan Dönemi Geldi. Nelere Dikkat Edelim diye bir soru aklımızdaki çözüme kavuşturulması gereken. Hem meslek mensuplarını yakından ilgilendiren  hem de patronlar genel hatlarıyla nelerin gelir nelerin gider unsuru olduğunu matrahı etkileyen  değerleme hususlarını çok detaya girmeden kulak...
  03.11.2023
  Dünya Bankası’nın 2022 yılında kayıt dışı ekonomi ile ilgili yayınlamış olduğu raporda, ülkemizin de içinde yer aldığı gelişmekte olan ekonomilerin pandemi öncesi yirmi yıllık süreçte kayıt dışı ekonomi büyüklüklerini azalttıkları belirtilmektedir. Bununla birlikte 2010-2018 yılları arasında ortalama GSYH’lerin üçte birinin kayıt dışı...
  18.10.2023
  En son söylene söylene de olsa Enflasyon Muhasebesi tebliğ taslağı nihayet yayımlandı GİB sayfasına konuldu. 1.Enflasyon Düzeltmesine İlişkin Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Taslağı Hazırlandı 213 sayılı Vergi Usul Kanunun mükerrer 298 inci maddesinin (A) fıkrası ve geçici 33 üncü...
  10.10.2023
  Taslak Tebliğ Yayımlandı… Enflasyon ne ki muhasebesi o olsun? Çocukluk yılları Özal’lı dönemler enflasyon  hep canavar olarak sıfatlanırdı. Büyüdükçe canavarın pek de büyük bir şey olmadığını anlıyoruz. Son yıllarımız hele siz canavarı asıl şimdi görün der gibi… Tarihte 1. Dünya...
  22.09.2023
  Kentleşme, kentsel yaşam biçimlerinin gelişimi olarak tarif edilmektedir. 1950’lerde nüfusun yüzde 70’i kırsal bölgelerde yaşarken, 2008 yılından beri dünya nüfusunun yarısı şehirlerde yaşamaktadır.  Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’na göre ise 2030 yılında, 5 milyar insanın şehirde yaşayacağı tahmin edilmektedir. Kent nüfusunun...
  06.09.2023
  Ekonomik sorunların ortasında boğuşan hükümet ile vatandaşlar arasındaki masa tenisine dönüşen vergi kararlarında henüz kim galip gelecek tahminler karaborsa… Depremin sıkıntıları da eklenince bir yanda ek kaynak bulmaya uğraşan merkezi iktidar, diğer yanda artık verecek ne kaldı bu son olur...
  18.08.2023
  Sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin vergilenmesinde ve mükellefiyetinde ortak bir çok husus olduğu için işin uzmanı olmayanlar bu iki meslek grubunu birbirine karıştırmaktadır. Sanatçılara ilişkin değişiklik 7338 sayılı kanunla, Fenomenlerle ilgili düzenleme 7194 sayılı kanunla yapılmıştır. Sanatçılar ile ilgili Gelir...
  03.08.2023
  Kök salmak hayatın içine bir kaç nesil devam edip gitmesi için. Sonsuzluğun özentisi değil mi abu hayat iksir ötesinde  ki yaşamsal inanç paradigmalarının hepsi aynı kapıya çıkar süreklilik… Özel mülkiyetin temeliydi aile. Toplumu oluşturan en temel yapı taşı. Her ne...
  18.07.2023
  Son 2 Ay Rüzgar Gibi Geçti… Küreselleşme sonrasında kapitalizmin artık eski haliyle sürdürülemez bir noktaya geldiğini söylemek için parafiskal kahin olmaya gerek yoktu. Sermaye  sahiplerinin dilediği yere dilediği kadar parayı yollaması ve çekmesiyle oluşan tsunamiler devletleri zor durumda bırakıyordu. Devletler kendi...
  06.07.2023
  Özellikle bankalar başta kurum karlarının tüm zamanların rekorunu kırdığı 2022 yılında kurumlar vergisindeki yüksek oranlı artışın da etkisiyle toplam vergi gelirleri yüzde 102 artışla 2 trilyon 353,3 milyar liraya ulaştı. Geçen yıl vergi dışındaki bütçe gelirlerinde de yüksek oranlı artışlar...
  09.06.2023
  Arsa sahibi ile yüklenicinin aynı şekilde arsa sahibinin arsası üzerine yüklenici tarafından bina yapılıp, yapılan binanın satılması ve elde edilen gelirin paylaşılması konusunda akdedilen sözleşmeye de Hâsılat Paylaşımı Sözleşmesi denilmektedir. Bu yöntemin tercih sebebi ise arsa sahibinin üstlendiği riski azaltarak...
  25.05.2023
  Bilindiği üzere 1 yıl önce Konut Teslimlerinde KDV Oranlarının Hesaplanmasına Açıklık Getirildi. (Dipnot:5359 Sayılı Karar ile bazı mal ve hizmetlerde uygulanan KDV oranında değişiklik yapılmasını öngören karar 29.03.2022 tarih ve 31793 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanmış ve yürürlük tarihi 01.04.2022...
  13.05.2023
  Belediyeler bir çok emlak vergisi mükellefi için geçmişe yönelik bu vergi cezaları salarak büyük bir şok yaşatmaktadır. Bilindiği üzere, 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 12 nci maddesinde, “Türkiye sınırları içinde bulunan arazi ve arsalar bu Kanun hükümlerine göre Arazi Vergisine...
  07.04.2023
  Haftanın Vergi Bülteni 1.İngiliz Kraliyet Ailesi Vergi Ödemiyor mu? Milletvekilleri Dükalık Gelirlerinin Hazineye Aktarılmasını İstiyor İngiliz The Guardian gazetesi tarafından yürütülen bir araştırma, Lancaster ve Cornwall dükalıklarının gelirlerinin doğrudan Kraliyet Ailesi’nin cebine gittiğini ortaya çıkardı. Lancaster ve Cornwall dükalıkları, profesyonelce...
  04.04.2023
  Şirketlerde Kasa Fazlalığı Sorunsalı… Şirket kasasında olmadığı halde yüklü para bulunmasının en önemli nedeni ya belgesiz harcamalardır yada ortakların şirket kasasından devamlı para çekmesidir. Kayıt dışı ödemeler kasa hesabını şişirmekte ve/veya bilançoda ortaklardan alacaklar hesabının oluşmasına yol açmaktadır. Kasanın muavinini...
  31.03.2023
  Haftanın Vergi Bülteni 1.ChatGPT ve Dijital Çağ Siyaseti ChatGPT Nedir? ChatGPT; OpenAI tarafından geliştirilen, yapay zekâya dayalı bir sohbet robotu. Robot, kendisine sorduğunuz soruları karşınızda bir insan varmış gibi cevaplayabiliyor. ChatGPT; Microsoft’un yapay zeka alanında ortaklık yaptığı OpenAI tarafından geliştirilen,...
  28.03.2023
  İşletme Kayıtlarını Nasıl Düzelteceğiz? Kimleri Kapsamaktadır? 7440 sayılı kanun 6.madde birinci fıkra hükmüyle getirilen; kayıtlarda bulunmayan emtia, makine, teçhizat ve demirbaşların kayıtlara intikal ettirilmesine imkân veren düzenleme, bütün gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerini kapsamaktadır. Uygulama kapsamına; serbest meslek erbabı, ferdi...
  25.03.2023
  Haftanın Vergi Bülteni 1.Yakın Gelecekte Küresel Bir Bankacılık Krizi Olur Mu? UBS, İsviçre’nin düzenleyici kurumları tarafından hazırlanan bir paket kapsamında rakibi Credit Suisse‘i 3 milyar İsviçre frankı karşılığında satın aldı ve bankanın 5.4 milyar dolar büyüklükteki borcunu üstlendi. İsviçre devletinin zorlamasıyla gerçekleşen...
  21.03.2023
  Her çağda dünya genelinde olağanüstü dönemlerin olağanüstü vergileri olmuştur. Türkiye’de bu anlayıştan nasibini almıştır. Kapitalist ekonominin her on yılda bir dünya krizlerine ilave bizde daha katmerli buhranlar dahil deprem gibi büyük afetler mevcut vergilerin yanında bir kereden bir şey olmaz...
  17.03.2023
  Haftanın Vergi Bülteni 2022 Yılı Matrah ve Vergı̇ Artırımı Detayları… Kimler Matrah Artırımında Bulunabilir? Gelir vergisi, kurumlar vergisi ve katma değer vergisinde matrah ve vergi artırımı uygulamasına ilişkin  açıklamalar 7440 sayılı kanunun 5. Ve geçici 1. Maddelerinde düzenlenmiştir. Kanuna dair...
  13.03.2023
  I.GİRİŞ Son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeler doğrulusunda kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasının olumlu karşılandığı, buna karşın kapsamı değişmekle birlikte son yıllarda birçok yapılandırma kanununun hayata geçirildiği göz önüne alındığında yapılandırma müessesesine ilişkin kamuoyunda bir beklentinin oluştuğu, bu durumun vergi bilincini zedelediği...
  10.03.2023
  Haftanın Vergi Bülteni Af Kanunu Çıktı… Önce Pandemi sürecinin devam eden ekonomik etkileri, küresel tedarik zincirinde yaşanan bozulmalar, arz şokları, Rusya Ukrayna savaşı, emtia ve enerji fiyatlarındaki şoklar ve küresel düzeyde yaşanan enflasyonist baskıların bu topraklarda yaşanılan ekonomik krizin tam...
  07.03.2023
  Herkes çağının çocuğu olmalı. Dijital bir çağın içindeyiz. Yazılım ve bilgi iletişim teknolojileri, bir şekilde tüm sektörleri etkileyen, firmalara rekabet avantajı sağlayan, sektörde başarı göstermiş toplumlar için toplumsal kalkınma imkanı sağlayan, kritik önemde ve değerde bir sektördür. Yaşlanmış bir Avrupa...
  03.03.2023
  Haftanın Vergi Bülteni  Yasama organı olarak meclislerin tarihte ilk çıkışı vergilerin denetlenmesi ve kararlanması temelinde olmuştur. Magna Carta Libertatum’da birçok hüküm olmakla birlikte, malî hukuk bakımından bizi burada asıl ilgilendiren hüküm Fermanın 12’nci maddesinde yazılıdır. Bu maddeye göre, üç eski...
  28.02.2023
  Yabancıların Türkiye’de Mülk Satın Alması… Ülkeler için coğrafya kader lafı belli alanlarda birçok güzellik bahşeder. Türkiye bu bağlamda en şanslılardan biri. Lakin kıymetini bilip korumak ve değer yaratmaksa bir o kadar bilinç yükselmesi gerektiriyor. Roma, Selçuklu, Osmanlı, Bizans derken daha...
  24.02.2023
  Dış ticaret deyince akan sular duruyor. Büyüme modeli içinde en önemli unsur. Hele büyümenin nitelikli hali olan kalkınma için daha da bir önem arz etmekte. Hep son bir on yıl deriz ya işte bu süreçte pandemi de dahil ticaret savaşları...