Aktüel

Mart 26th, 2014

DEPREM’İ BULUTLARDAN TAHMİN EDEN ADAM

ronald karel köşe

YER BİLİMCİLERİ İLE DEPREM ÖN SİNYALLERİ ARAŞTIRMACILARI ARASINDAKİ
POLEMİK !

Ronald Karel/Biliminsanı-25 Mart 2013

Aşağıdaki yazı NASA Ames Research Centre? dan ve aynı zamanda başkanlığını yaptığım Uluslararası Deprem Ön Sinyalleri Kurumunun yönetim kurulu üyesi olan Dr. Freund tarafından bana gönderilmişti. Bu mektubun içeriği son derece düşündürücüydü. Yer bilimcilerin  ?Deprem Ön Sinyalleri?  üzerinde araştırma yapan bilim adamlarına karşı tutumlarını açıkça gösteriyordu. Mektubun Türkçe özeti şöyle;

Bugün elime bir dosya geçti. Yer bilimcileri ile sismologlar bir araya gelip dünyaca ünlü American Geophsical Union?a ait bilimsel EOS magazininde deprem ön sinyalleri hakkında makalelerin yayınlanmaması için etrafa mektuplar göndererek imza toplamaya başlamışlar.

Kısacası yine sismologlar ve yer bilmcileri ?deprem ön sinyalleriyle? uğraşan bilim adamları ve araştırmacıları kategorik olarak bahaneler uydurarak dışlamak istiyorlar.

Deprem Ön Sinyalleri konusunda yıllarca çalışmalar yapan bilim adamlarının bazılarının isimlerini kara listeye almışlar. Bu kişilerin bazıları ve yazdıkları makaleler aşağıdadır.

Dr.Michel Parrot,
Centre National de la Recherche Scientifique, Orleans cedex, France; (Tübitak eşdeğer.)

Dimitar Ouzounov,
NASA Goddard Space Flight Center
Makalenin adı;

Surveying the Earth?s Electromagnetic Environment From Space

Dünyanın elektromanyetik alanını uzaydan incelemek

Dr.Masashi Kamogawa,
Department of Physics, Tokyo Gakugei University, Tokyo, Japan

Makalenin adı;

Preseismic Lithosphere-Atmosphere- Ionosphere Coupling

Litosfer- atmosfer- ionosferde deprem öncesi

Sergey Alexander Pulinets,
National Autonomous University of Mexico, Mexico City; E-mail: pulse@geofisica.unam.mx; on leave from IZMIRAN (Pushkov Institute of Terrestrial Magnetism, Ionosphere and Radiowave Propagation, Russian Academy of Sciences).
Makalenin ismi;

Natural Radioactivity, Earthquakes, and the Ionosphere

Doğal Radioaktivite, depremler ve iyonosfer

Mesajın geri kalanında Dr.Freund bir düşman arkadaşından ele geçirdiği mektupta sismologların EOS bilimsel magazinine karşı atağa geçtiklerini, deprem ön sinyalleri konusunda ?? sismolojide temel eğitim görmemiş?? araştırmacıların makalelerinin yayınlanmaması için baskı yaptıklarını dile getiriyor.

Dr.Freund kibarca yer bilimcilerin çok iyi iş yaptıklarını, ancak deprem ön sinyalleri araştırmacılarını dışlayacaklarına beraber çalışmaları gerektirdiğini hatırlatıyor.

Tarihe bakarak deprem tahmini yapmak bir yol olarak gözüküyorsa, sismolojik olmayan başka olaylar da, yani deprem ön sinyalleri üzerinde yapılan çalışmalarda epremleri ilerde tahmin edilmesi konusunda ufak bir ihtimal bile varsa, buna mani olmak insanlığa karşı işlenmiş bir suçtur diye mektubuna devam ediyor ? İnanıyorum ki birbirimize daha fazla zarar vermeden beraberce deprem konusunu çözmek için çalışmalıyız?, diye yanıt veriyor  Dr.Freund.

Dr.Freund mevkiisi itibariyle USGS ile polemiğe girmek istemeyebilir, ancak benim de bu konuda şahsi düşüncelerim mevcuttur.

Yer bilimcileri ve sismologlar yukarıda adları geçen bilimadamların ve araştırmacıların bu gibi makaleler yazmaya hakları olmadıklarını savunuyorlar, gerekçesi de bu bilim adamlarının sismolojik verilere ve yer bilimden anlamadıklarını belirtiyorlar.  Geçmiş depremlere bakarak deprem konusunda ilerlemeler kat etmek eğer bir yol, bir ümit ise ki ben şahsen bunun doğru olmadığını ve bir şeye yaramadığını ve hiçbir zaman bir şeye yaramayacağına inanıyorum.

Şöyle ki, eğer deprem mekanizması denilince yer bilimleri dışına sismologların anladığı dünya dışında başka bir fiziksel olay veya olaylar mevcut ise ve bu olaylar yirmi seneden fazla dünyanın değişik bölgelerinde gerek amatör araştırmacılar, gerek üniversite düzeyinde,  gerekse tanınmış bilim kuruluşlarında araştırılıp makaleler halinde yayınlanıyorsa, bazı araştırmacılar çeşitli yöntemlerle kendi çaplarında deprem tahminleri yapıyorsa,,,, bunlara mani olmak İNSANLIĞA KARŞI İŞLENEN SUÇTUR.  Bu cümleye ben de katılıyorum. Ben bu gibi makaleleri yazan gerek NASA gerekse diğer enstitülerden  arkadaşlarıma 100% katılıyorum..

Böylelikle kafalarını çukura sokup, deprem ön sinyalleri konusunda araştırmacıları dinlemeyen, küçümseyen, yaptıklarımızı  ört bas etmeye kalkan dünyadaki bütün yer bilimcilerini ve sismologları şiddetle kınıyorum?

Kendileri köstebek gibi yüzlerce yıl yer altında yaşamalarından dolayı, deprem bilimi dünyanın en geri kalmış bir bilim dalıdır. Kendileri deprem ön sinyallerinde meydana gelen diğer bilim dallarından anlamadıkları için araştırmacıları bütün dünyada sabote etmektedirler.

California Üniversitesi Yer ve Uzay Bilimleri bölümü başkanının imza toplamaya başladığını aşağıdaki yazıda göreceksiniz. Karen Felzer adında bir bilim adamı American Geophysıcal Union?un bilimsel magazini olan EOS?un genel yayın yönetmenine mektup yazıp bu gibi bilimsel makalelerin yasaklanmasını istedi. Yer bilimcileri arkalarına USGS deki kodamanları da alıp deprem ön sinyalleri üzerinde araştırma yapan başta NASA Ames Research Centre ve NASA Goddard Space deki arkadaşlarımızdan başlamak üzere yeryüzündeki bütün araştırmacıları sabote etmektedirler.

Karen Felzer kimdir ?

USGS in ileri gelenlerinden gelen bu hanım araştırmacı 23 Temmuz 2012 tarihinde başkan Obama tarafından deprem tetikleme konusunda mükafatlandırılmıştır.

Dr Felzer in yazdığı mektup aşağıdadır.

Sevgili Dr Spilhaus,

Bu mektup yayınlanmamalıdır..

15 Mayıs 2007 ve 3 Ekim 2006 ve bunun gibi bilimsel makaleler değerli EOS mecmuasında yayınlanmaktadır. Bizi ürküten bu gibi araştırmaların bilimsel magazinlerde yayınlanmamsı için el birliğiyle mücadele vermeliyiz.

Bir zamanlar deprem öncesi elektromanyetik sinyaller, yok efendim radon artışı, hatta hayvanların büyük depremler öncesi etkilenmeleri konuları konuşuluyordu, hepsi yalnış çıktı?

Şimdi de LAIC çıktı, yani deprem öncesi litosfer, atmosfer, iyonosferde meydana gelen anormallikler.. Bu gibi makaleler çoğaldılar ve bizler korkmaya başladık?

Bu gibi hayali araştırmalar ancak halkın dikkatini çekerdi ama şimdi son yıllarda yüksek derecede önem taşıyan bilimsel dergilerde yayınlanması kabul edilemez oldu.

Gelecekte bizlere danışmadan bu gibi makaleleri yayınlanmamsını istiyoruz?

Biz derken kimden bahsediyor acaba ? Tabii ki sadece yer bilimcilerden.

Bugüne kadar daha deprem mekanizmasını çözemeyen, her büyük depremden sonra ahkam kesen, birbirleriye kavga eden, muattap kalamayan, deprem konusunu kendilerine mal eden dünyanın her ülkesinde daha fayların yerlerini, uzunluklarını derinliklerini bilmeyen bir avuç sismolog  yer bilimcilerden bahsediyor.

Eğer bu mektup olmasaydı, ben de daha yumuşak bir uslüp kullanırdım, ancak böyle korku dolu bir mektubun yayınlanması beni son derece rahatsız etti.

İstanbul u ele alacak olursak, devlet Marmaray projesini hazırlarken acaba yerbilimcilerine danıştı mı ? diye sormak geliyor içimden. Eğer danıştıysa hangi yer bilimci bu projeye ?deprem riski yoktur? diye imza attı merak ediyorum gerçekten.

İşte aşağıdaki haritaya baktığınızda gözlerinizle göreceğiniz gibi, projenin Avrupa yakasında canlı faylar yer almaktadır. Depremler muhakkak tam fayların üzerinde meydana gelmezler, gelseler bile o deprem olan merkeze 50 km hatta 100 km uzaklıktaki bölgeler de etkilenirler.

Resme iyice bakınız?.Yorum yok !

Acaba ülkemizde yapılmaması gereken başka proje var mıdır ? sorusuna aşağıdakş yanıtı verebiliriz.

AKKUYU NÜKLEER SANTRAL PROJESİ

Okan Üniversitesi nden Nükleer MÜhendisi Prof. Dr. Tolga Yarman ? hayatımda bu kadar nükleer cehaleti görmedim? diyerek teknik olarak Akkuyu? ya nükleer santral yapılamayacağını söyledi. Japonya daki nükleer patlamaların teknolojik bir zaaf nedeniyle meydana gelmediğine dikkat çeken Yarman, 1.nesil, 3. Nesil, 5ç nesil farketmez. Japonya daki deprem ve ardından gelen tsunami, tahayyül sınırlarının ötesinde, ancak korku filmi kurgusunu oluşturabilirdi? dedi.

Sevgili arkadaşlar.. O beyaz karenin içerisine nükleer santral yaparsak ve o karenin içerisinde herhangi bir yerde 6 kuvveti üzerinde bir deprem meydana gelirse bile bir ihtimal var ki radyasyon kaçması meydana gelsin.. Bu konu çok ciddi bir konudur. Çok iyi düşünmek lazımdır.. Halkını seven hiçbir yetkilinin böyle bir mesuliyeti üzerine almamsı lazımdır diye düşünüyorum… Haritada gördüğünüz bölge çok tehlikeli bir bölgedir, kırmızı halkalar 0 km ile 40 km derinliğe kadar meydana gelen depremleri işaret etmektedir.

DEPREMLERİ TAHMİN ETMENİN YEGANE YOLU

Deprem tahmini yapabilmek için, deprem ön sinyallerinin varlığını ispat etmek lazımdır. Yoksa bu çalışmalar ve araştırmalar, yazılan ve yayınlanan makalelerin hiçbir değeri kalmaz.

Bu çalışmaların ispatlanabilmesi için de deprem olan bir ülkede araştırma yapmak lazımdır. Bu olası araştırma en aşağı 5 sene sürmelidir. Araştırmayı gerektirecek yöntem aşağıdaki haritada gösterilmiştir.  Türkiye deprem konusunda çok önemli bir laboratuardır. Ülkemizde yüzlerce canlı fay yer almaktadır. Herkesin bildiği gibi en uzun fay hattı Kuzey Anadolu fay hattıdır ve her an tehlike teşkil etmektedir.

Şimdi gelelim Deprem Ön Sinyallerinin ispatlanabilmesi için ne gibi malzemelerle araştırma yapmamız gerektiğine. Bu çalışma için, araştırılacak fay veya fayların seçilmesi lazımdır. Ardından bu faylar ve fayların enlem ve boylamlarına denk gelen alçak ve yüksek atmosfer, yer yüzü, ve litosfer,  gerek uzaydan,  gerek yeryüzünden gerekse yer altından 7-24 incelenmeye alınmalıdır.

Yukarda görülen genel bir Türkiye haritasıdır. Bu haritanın üst kısmında çeşitli uydular yer almaktadırlar ve A,B,C,D,E,F diye sıralanmışlardır.

Ayrıca yer yer kamera resimleri mevcuttur. Bu kameralar da alçak atmosferdeki bulut dağılımını gözetlemek içindir.

Ufak alet ise ?iyonizasyon ölçme? aletidir, yani stresten sonra yer altında oluşan inanılmaz yoğunluktaki iyonizasyon yer yüzüne çıktığında havadaki iyonları arttırıyor.

R harfi de radón ölçümü içindir. Ayrıca yer altı suları da imcelenmeli, deprem öncesi kuyu sularının seviyeleri yükselmektedir.

En önemlisi de incelenecek olan faylarda değişik sismograflar konulmalıdır. Yer bilimcilerin üzerlerinde durduğu Erken Uyarı sistemlerini de unutmamak lazım.

Yukarda ismi geçen uydulardan gelen veriler, yer altında stres olduğunda olası iyonizasyon ve diğer deprem ön sinyal olayları, deprem anında sismografların verilerinin hepsi Orta Anadolu üzerinde çizdiğim resimde görüldüğü gibi bir ana bilgisayarda toplanmalıdırlar. Deprem öncesi, esnası, sonrası  iyonosferden taa yer altına kadar olan bütün bölümdeki veriler tek tek incelenmelidir.

Bu çalışma en az 100 kere tekrarlanmalıdır ve veriler statistiklerle mukayese edilmelidirler. Çıkacak olan sonuç muhakkak bilim dünyasında bomba gibi patlayacaktır.

Bu çalışmanın Türkiye üzerinde aynı anda yapılması büyük masrafa yol açabileceğinden, belli iki veya üç noktada çok aktif faylar üzerinde küçük çapta başlatılabilecek bir proje olabilir.

Deprem Ön Sinyalleri, ilerki tarhlerde depremleri tahmin edebilmenin yegane yoludur. Başka bir yol yoktur. Bunun için de çok çalışmak lazımdır.


Bu haber “581” kere okunmuştur


 
Yazarın diğer haberleri »Halikarnas Emlak

2 yorum


  1. mahmut gülbeyaz

    Karınca resimleri ne anlama geliyor?


    • hayvanların zaman zaman deprem olmadan önce yerden yükselen yoğun iyonizasyondan dolayı rahatsız oluyorlar. Ben sembolik olarak karınca koydum, aslında balıklar oksijen almak için su yüzeyine çıkıyorlar, kurbağalar topluca kaçıyorlar vs vs.. NASA dan arkadaşım dr Freund bu konuyla ilgileniyor…Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Şu HTML etiketlerini ve özelliklerini kullanabilirsiniz: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


 
 

23 nisan stad kutlamaları (46)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

23 Nisan Çocuk Bayramı Bodrum Şehir Stadında Kutlandı…

 Nisan 25th, 2014 

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile  Türkiye Büyük Millet Meclisinin 94. Yıldönümü  tüm yurtta olduğu gibi Bodrum’da da coşkuyla kutlandı. Çiçek Bozoğlu/Bodrum Gündem Haber Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Bodrum şehir stadında düzenlenen törenlerle coşku içerisinde kutlandı. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları Atatürk Heykeli’ne çelenk sunumu ile başladı. Bodrum Kaymakamı […]

Devamı »

velileri oynadı çocukları izledi (7)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

Velileri Oynadı, Çocukları İzledi…

 Nisan 25th, 2014 

Bodrum’da  tiyatro izlemeye gelen çocukların, sahneye çıkanların anne babaları olduğunu görmeleri ve şaşkınlık içerisinde onlara seslenmeleri ilginç görüntüler oluşturdu. Bodrum Gündem Haber Oyunda rol alan Özlem Bayındır “Konsantrasyonum bozulup az kalsın arkamı dönüp bakacaktım” dedi. Bodrum’da özel bir kreş ve gündüz bakımevi,  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında çocuklara sürpriz yaparak tiyatro […]

Devamı »

belediye koltuk devri int (7)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

Vekil Başkan Stadyum Hakkında Bilgi Aldı…

 Nisan 25th, 2014 

Güler Mustafa Kızılağaç İlkokulu Hüseyin Taşkın, sınıf öğretmeni Nurettin Acar ile öğrenciler Rüya Tokmak, Bartu Şıracı, Efe Doygun ve Zeynep Emre, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle Bodrum Belediye Başkan Vekili İsmail Altındağ’ı Başkanlık Makamında ziyaret etti. Bodrum Gündem Haber 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı geleneği olarak Başkanlık Makam koltuğuna oturan […]

Devamı »

koltuk devri (11)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

23 Nisan’da, Masal Tadında Bir Dünya İstiyorlar…

 Nisan 25th, 2014 

23 Nisan’da devlet büyüklerinin koltuklarına çocukların oturması etkinliğinde Bodrum kaymakamı Dr.Mehmet Gödekmerdan’ın  ve Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürünün makam koltuklarına  dörder  öğrenci sırasıyla oturdu. Çiçek Bozoğlu/Bodrum Gündem  22/04/2014 Geçtiğimiz yıllarda milli bayram kutlama yönetmeliğinde meydana gelen değişiklik nedeni ile 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde devlet adamlarının koltuklarına çocukların oturması gibi uygulamalar iptal edilmişti. Bu uygulamanın yasa […]

Devamı »

23 bitez gülümser danacı i.o (46)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

“Bir Aydınlığın Adıdır Mustafa Kemal”…

 Nisan 25th, 2014 

Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğrencilerinin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramının ruhunu ve anlamını içeren iki saatlik gösterileri izleyenler tarafından büyük beğeni topladı. Çiçek Bozoğlu/Bodrum Gündem Haber 22/04/2014 Bodrum Belediyesi Nurol Kültür Merkezinde Bitez Gülümser Mehmet Danacı İlkokulu öğretmenlerinden İlkem Karaçiçek önderliğinde ve beş öğretmenin birlikte hazırladıkları  gösteride 150 öğrenci görev aldı. İlkokul […]

Devamı »

bodrum deniz müzesi (4)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

Bodrum Deniz Müzesi’ne İlgi Artıyor

 Nisan 25th, 2014 

Bodrum Ticaret Odası (BODTO) ve Bodrum Belediyesi öncülüğünde 2011 yılında kurulan Bodrum Deniz Müzesi, turizm haftası etkinlikleri kapsamında, 1 gün ücretsiz olarak kapılarını açınca, ziyaretçi akınına uğradı. Turizm sezonunun başlamasıyla da müzeye yerli ve yabancı turistlerin ilgisi arttı. Bodrum Gündem Haber Turizm sezonunun başlamasıyla yerli ve yabancı turistlerin Bodrum Deniz Müzesi’ne olan ilgisi arttı. Turizm […]

Devamı »

migros jet açılışı (8)
1
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

Türkbükü’nde Migros Jet mağazası Açıldı…

 Nisan 25th, 2014 

Polat Karlıbel İnşaat Şirketi girişimiyle perakende sektörünün öncüsü Migros Grubu, Bodrum Türkbükü Migros Jet mağazası açılışı ile Türkiye’deki Migros mağaza sayısını 739’a yükseltti. Bodrum Gündem Haber Polat Karlıbel İnşaat Şirketi girişimiyle Göltürkbükü’nde Migros Jet Mağazası açıldı. Açılışa Bodrum Kaymakamı Dr. Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon, Polat Karlıbel İnşaat  ortakları Alptekin Polat, Çağatay Karlıbel, […]

Devamı »

duravit mağaza açılışı (1)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

Bodrum’da Duravit Mağazası Açıldı.

 Nisan 25th, 2014 

Çağdaş Holding bünyesinde ithal markaların ürünlerini Bodrum’da buluşturan Duravit Mağazası, hafta sonu düzenlenen törenle açıldı. Bodrum Gündem Haber Konacık Mahallesi’nde, inşaat sektörü temsilcilerini, mimar ve mühendisleri İtalyan, Alman ve İspanyol markaların ürünleri ile buluşturan Duravit Mağazası hizmete açıldı. Çağdaş Holding bünyesinde hizmete giren mağazanın açılışına Çağdaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Çağdaş Çağlar, holding çalışanları, satış […]

Devamı »

haluk ortaç 123
0
yorumlar
Aktüel

Doksan’dan Üç Gol..!

 Nisan 25th, 2014 

İstanbul’un geleceğini etkileyecek üç proje olan 3. Köprü, 3. Havalimanı ve Kanal İstanbul’un hayata geçirilmesi halinde meydana gelebilecek bilimsel etkiler konuşulurken, son dönemde arka arkaya doğal varlıklarımızı olumsuz etkileyecek yasal düzenlemeler ile karşılaştık. Önce Milli Parklarla ilgili yönetmeliğe ekleme yapıldı. Sonra,Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği değiştirildi. Ve Orman Kanunu ile ilgili yeni bir yönetmelik değişikliği ile […]

Devamı »

su jeti yarışları (19)
0
yorumlar
BODRUM GÜNCEL

Bodrum’da Su Jeti Şampiyonası Birinci Ayağı Yapıldı…

 Nisan 25th, 2014 

Bodrum da düzenlenen Türkiye Su Jeti Şampiyonasın heyecanlı yarışlar, çeşitli gösteriler  ve  flyboard gösterisi ile tamamlandı. 2′si kadın 26 sporcunun katılımıyla, Bodrum Kumbahçe Koyu’nda düzenlenen yarışlara Bodrumlular ve turistler büyük ilgi gösterdi. Bodrum Gündem Haber Dört kategoride yapılan ve sabah saat 11:30 da start alıp akşam saat 19:00’a kadar devam eden yarışları Kumbahçe sahilini dolduran binlerce kişi […]

Devamı »