BODRUM TİCARET ODASI, Muğla Üniversitesi ve Bodrum Yarımadası İşbirliği Çalıştayı Sunumu…

Geçtiğimiz hafta yapılan Muğla Üniversitesi &8211; Bodrum Yarımadası İşbirliği Çalıştayı nda yapılan 18 sunumdan en detaylı ve hemen
hemen tümünü kapsayan BODTO sunumunda Bodrum kamuoyu tarafından dar kapsamda konuşulanları bir araya getiriyor.

  • 05.01.2011
  • 975 kez okundu


 

 

 

 

 

 

 

BODRUM TİCARET ODASI,

“Muğla Üniversitesi – Bodrum  Yarımadası İşbirliği Çalıştayı Sunumu”

 

Geçtiğimiz hafta yapılan “Muğla Üniversitesi – Bodrum  Yarımadası İşbirliği Çalıştayı” nda yapılan 18 sunumdan en detaylı ve hemen hemen tümünü kapsayan “Bodrum Ticaret Oadası” sunumunda Bodrum kamuoyu tarafından dar kapsamda konuşulanları bir araya getiriyor. Maddeler halinde tespit edilen durum ve öneriler, katkı sağlayabileceklere de bir yol haritası çizdiği vurgulanıyor.

 

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem
Muğla Üniversitesi-Bodrum  Yarımadası İşbirliği Çalıştayında iki açıdan tespitler, değerlendirmeler ve öneriler göze çarpıyor. Birincisi “Bodrum Yarımadası Açısından” ikincisi ise “Muğla Üniversitesi Açısından”.
Bodrum Ticaret Odası bu çalıştay sonucu oluşturduğu komisyon ile 18 kurum ve sivil toplum örgütü tarafından sunumu yapılan tespitler, öneriler ve değerlendirmeleri, somut çalışmalar haline getirecek.

“Muğla Üniversitesi – Bodrum  Yarımadası İşbirliği Çalıştayı Sunumu”


“Bologna Süreci”
Avrupa Düzeyinde, 29 Ülkenin Eğitim Bakanları tarafından 19 Haziran 1999 tarihinde, Bologna Deklarasyonu ile başlatılan Avrupa ülkelerin-deki yükseköğretim sistemlerinin yeniden yapılanması için bir yenilenme hareketidir.
Günümüzde sürece dahil olan ülkelerin sayısı 47′dir.
HEDEFLERİ:  
Öğrenci, öğretim elemanı ve idari kadro hareketliliği yüksek, Ulusal eğitim sistemleri birbiri ile karşılaştırılabilir, Ulus ötesi eğitim boyutlarını dikkate alan, Öğretim ve araştırma etkinliklerini birbiri ile çok iyi ilişkilendirmiş ve tüm süreci iç ve dış paydaş katılımı ile sürekli denetleyen ve izleyen Avrupa Yüksek Öğretim (EHEA-AYA) ve Avrupa Araştırma Alanlarını (ERA) oluşturmak…
 “Lizbon Süreci”
11 Nisan 1997 tarihinde Avrupa Konseyi ve UNESCO tarafından Yükseköğretim Yeterliliklerinin Tanınmasına yönelik Lizbon Tanıma Sözleşmesi ile başlatılmıştır.
17-18- Mart 2000 AB nin Lizbon toplantısında aldığı stratejik kararı Bologna Sürecinin Siyasal ve Eğitim- Öğretim Hedeflerini oluşturmaktadır.
HEDEFLERİ:
Dinamik ve rekabet gücü yüksek bilgiye dayalı dünyanın en güçlü ekonomisini oluşturmak, bilgi toplumuna uygun insan gücü yetiştirmek, mezunlara daha fazla istihdam yaratabilmek, mesleki eğitimi geliştirmek, yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek.
Avrupa 2020 Stratejisi
Avrupa Komisyonu 3 Mart 2010 tarihinde, Lizbon Stratejisinin yerini alacak olan Avrupa 2020 Stratejisini kabul etmiştir.  Komisyon büyümeye yönelik üç öncelik belirlemiştir:
Akıllı büyüme: Bilgiye ve inovasyona dayalı bir ekonominin geliştirilmesi,
Sürdürülebilir büyüme: düşük karbon ve az kaynak kullanarak ve daha rekabetçi ekonominin desteklenmesi,
Kapsayıcı Büyüme: Sosyal ve bölgesel uyumun sağlanması amacıyla yüksek-istihdam seviyesinin yakalanması.


Küreselleşme ile birlikte turizme bakış açısı da değişmektedir. Yeni turizm anlayışı, kamu ve özel sektör arasında uyum gerektirmektedir. Örneğin, herkes için yararlı olacak, ticari olarak başarılı ürünlerin sunulması hedeflenmelidir.  Yeni turizm anlayışı; seyahat edenlerin yanı sıra, ziyaret edilen bölge ve yaşayanlarının doğal, sosyal ve kültürel çevrelerinin göz önünde bulundurulması olgusuna dayandırılmaktadır. Turizm; ekonomiyi canlandırır, insanlara iş ve kariyer imkanları verir ve gelişmeyi teşvik eder. Seyahat ve turizm alanında sağlam sonuçların elde edilmesi için merkezi hükümetin ve yerel yönetimlerin birlikte çalışması gerekir.


Üç bin yıllık bir tarihe sahip olan Bodrum Yarımadası′nda yer alan Bodrum ilçesi (o dönemdeki adı ile Halikarnassos) antik çağlarda dünyanın yedi harikasından birisi olan ve Pers
İmparatorluğu′nun bu şehirdeki Valisi Maussollos′un mezar anıtı ile ün yapmıştı.


Tarihin babası kabul edilen Herodot ve dünyadaki ilk kadın amiral olan kraliçe I.Artemisia Halikarnassos′lu idi.


Bir çağa damgasını vuran Rodos Şövalyeleri yüz yıla yakın şehrimizde hüküm sürdüler.


Anadolu Selçuklularından Menteşeoğulları Beyliği′nin liman şehri olan Bodrum′da aynı zamanda Osmanlı döneminde donanmanın gemilerinin yapıldığı tersanelerden birisi de yer alıyordu. Ünlü Türk deniz komutanı Turgut Reis Bodrumlu′dur.


Mavi yolculuğun yaratıcısı Cevat Şakir Kabaağaçlı öykülerini “Halikarnas Balıkçısı” lakabıyla Bodrum′da yazdı.


Bir dönem Yarımadanın ekonomisini, mis kokulu mandalina ve öykülere bile esin kaynağı olan süngercilik ayakta tutmuştu.
Binlerce yıllık tarihi değerlerine sahip  ve günümüzde marka olmuş Bodrum Yarımadasının, Ticaret Odası olarak üyelerimize daha kaliteli hizmet sunmak ve ticari yaşamı kolaylaştıracak işlere imza atmak amacındayız. Bodrum Yarımadası ekonomisinin gelişimine yön veren, üyelerimizin ihtiyaçlarına cevap verebilen, modern çağa uygun “Çağdaş ve Özgün Bodrum ”hedefiyle hizmetler üretiyoruz.


Yarımadanın nimetlerinden yararlanırken sahip olduğu değerleri de korumak istiyoruz. Ekonomik olarak global düşünürken, yerele güç katacak çalışmalar yapmaya özen gösteriyoruz.


Günümüzde Bodrum Yarımadası 11 belediyeden oluşmakta, kozmopolit bir yapıya sahip ve nüfusunun % 70′den fazlası dolaylı ya da doğrudan turizm alanında çalışmakta yada faaliyet göstermektedir.  


buy Lasix online

Bodrum nüfusunun % 70′den fazlası, dolaylı ya da doğrudan turizm alanında çalışmakta yada faaliyet göstermektedir.


Bodrum′un Kültür ve Sanat Merkezi olması için birçok kriter mevcuttur,
 Dünya′nın yedi harikasından biri olan Mauseleum, Antik Tiyatro, Bodrum Kalesi başta olmak üzere tarihi bir zenginlik mevcuttur,
 İklim koşulları ve doğal miras mevcuttur,
Geliştirilecek birçok yerel üretim ürünler mevcuttur,
Bodrum geçmişte ve günümüzde sanatçıları kendisine çekmiştir.
Muğla Üniversitesi- Güzel Sanatlar Fakültesi Bodrum-Ortakent Yerleşkesi:
 Güzel Sanatlar Fakültesi, Bodrum-Ortakent Yerleşkesi′nde yaklaşık 176.396 m2 arazi üzerinde inşa edilmiştir.
 Fakültemizde Resim , Grafik ve Heykel Bölümleriyle eğitim-öğretim sürdürül-mektedir. Bu bağlamda Bodrum′un yerel kalkınmasını destekleyecek, teori ve pratiği harmanlayacak, bilime dayalı çalışmaların yapılarak Bodrum′un bilgi toplumuna ulaşmasını sağlayacak temel atılmıştır.
 Güzel Sanatlar Fakültesinin Geliştirilmesi: Müzik, Tiyatro, Fotoğraf, Geleneksel Türk Sanatları, Seramik ve Cam tasarımı, Sanat Eserleri konservasyonu ve restorasyonu.
Daima İleri…
Mimarlık Fakültesi– Güzel Sanatlar Fakültesi ile aynı mekanda…
Şehir Planlaması
Mimarlık
İç Mimari
Keşke Olsa…
Sosyal Bilimler
Tarih: Herodot, Karya uygarlığı, Rodos Şövalyeleri , Anadolu Selçukluları, Menteşeoğulları Beyliği, Osmanlı İmp.
Felsefe: Felsefe biliminin doğduğu coğrafya…
Sosyoloji: Kültürel zenginlik, kozmopolit yapı…
Uzun Zamandır Bekliyoruz. Tüm altyapıya sahibiz…
Gelişen teknolojilere uyum, kalite ve üretim standartlarını yükseltmek, yeni dizayn ve ürün geliştirme ve AR-GE faaliyetlerini yeterli hale getirmek; sektörde ve üretimde stratejik modeller geliştirmek için
Bodrum Denizcilik Fakültesi
Lisans ve Ön Lisans programları:
 Yat Üretimi Bölümü
 Yat Tasarımı Bölümü
 Yat Yan Sanayi Bölümü
 Yat Turizmi Bölümü
 Yatçılık Araştırma ve Teknoloji Merkezi
Bodrum Yat İmalatı Sektörü…
Yat imalatı sektörü 12 ay boyunca toplam 6000 kişiye istihdam sağlamaktadır,
Bodrum nüfusu göz önünde bulundurulursa 5% bu sektörden geçim sağlamaktadır,
Sezonluk istihdam sağlayan turizm karşısında sektör 12 ay hizmet vererek yan sanayi′yi de desteklenmektedir,
Üretim yapan, ihracat yapan, yüksek girdisi olan ve döviz getiren bir sektör.
Yat imalatı turizmi, özellikle “Mavi Yolculuğu” desteklemektedir.


İçmeler ve Tavşanburnu bölgeleri sadece 2,5 Km lik bir kıyı şeridi ve 240 dönüm toplam alan ile ülke ekonomisine yılda en az 175 milyon Euro döviz girdisi sağlamaktadır.


TÜRK YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ RAPORU-2010
Dünyadan Kesitler…
İnşa edilen Yat ve Gezi Kasabası
 Yat İnşa Merkezi – 7 km2
 Yat İnşa
 Yat Araştırma ve Eğitim Enstitüsü
 Yat Teknoloji ve Ürün Test Merkezi
 Yat Aksesuarları Ticaret Merkezi 4.3 km2
 Turizm – 18.5 km2
Bakım Onarım…
Deniz Turizmi Turizm girdilerinde 25% paya sahiptir…
 Akdeniz çanağında mevcut 850,000 civari
 yat bulunmaktadır.
 Türkiye′nin yat kapasitesi karada ve
 denizde yaklaşık 13,000 yat (1,5%)
 Bodrum – Antalya rotasında yat bağlama
 kapasitesi 8060′dir* (Bodrum İşletme ve
 Yatırım Belgeli Yat Limanları1644)
 Önümüzdeki 10 yıl içerisine en çok
 büyüyecek sektörlerden birisidir.  
Hedef: 60- 70 bin yat.


Deniz Ticaret Odası – 2008 Deniz Sektörü Raporu
*Deniz Ticaret Odası Bodrum Şubesi Verileri
buy Valtrex
 

Ömür Boyu Eğitim…
 Full time verilecek eğitim yanında, çalışanlara yönelik part time lisans ve lisansüstü eğitim verilmesi.
 Hafta sonları veya akşamları kısa vadeli eğitimleri verilmesi
İnsan Kaynağına Yatırım -Süreç İçin Eğitim…
Mesleki Eğitim, Sınav ve Belgelendirme Merkezi (AYÇ uyumlu) ile kalifiye eleman sıkıntısının giderilmesi.
Turizm
İnşaat
Yat Sektörü
21 Eylül 2006 yılında, Avrupa Birliği ile uyumlu “ulusal mesleki yeterlilik sistemi”ni kurmak ve işletmek görevi ile kurulan Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)′nın belirlediği kriterlere uygun mesleki eğitimlerin verilmesi ve belgelendirilmesi.
Merkezin Turizm ve İnşaat konularında mesleki eğitimler vermeye başlaması ve zamanla eğitim konularının genişletilmesi.
Üniversite-Meslek Odası-Özel Sektör İşbirliği
Bodrum Turizm ve Ticaret Eğitim ve Araştırma Merkezi :
Üniversite′nin akademik bilgisinden ve araştırma potansiyelinden yararlanarak Oda′dan saha içi destek alarak KOBİ′lere hizmet verilmesi.
AB Uyum ve Kalite Güvencesi
Patent ve Marka
İnovasyon ve Gelişme
Çalışma Alanı :
Yarımada ticari sorunları ile ilgili araştırmalar, çözüm ve uygulamaları,
 Yarımadanın sosyal, kültürel, ekonomik ve demografik yapınsa yönelik istatistiksel tespit ve değerlendirme,
 Yarımada ticaretinin, özel sektör ve bilim ve akademik işbirliği ile yapılacak çalışmalar ile geliştirilmesi,
 Kobilere açık ve Kobiler işbirliği ile yürütülecek projelerin hazırlandığı bir merkez,
 Turizm trendlerinin izlenerek Bodrum′a uygun potansiyel ve 12 ay turizm ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi ve teşviki,
İş yeri fazlalığına ortak çözüm projesi
Ortak Yapılabilecek Çalışmalar…
 Platform oluşturularak eğitim ve
 öğretim programlarının özel sektör,
 akademi, kamu işbirliği yapılarak
 ihtiyaçlara uygun tasarlanması.
 Üniversite öğrencilerinin stajları için
BODTO İstihdam Bürosundan
faydalanılması ve yılda bir kez işverenler
ile staj yapmak isteyen öğrencilerin
buluşturulması
purchase Indocin online Faydalar
BODRUM YARIMADASI
  Akademik ve iş dünyası arası bir köprü kurulması;
 Eğitimlerin ihtiyaçlara uygun verilmesini, öğrencilerin sektörlerle iç içe yetişmesini ve mezunların iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun eğitim almalarını sağlayacak dolayısıyla işletmelerin başarısı artacaktır.
 KOBİ′lere hizmet faaliyetlerinin daha etkin planlanması ve uygulanması,
 KOBİ′lerin daha bilimsel tabanlı proje ve yatırımlar yapması
 Kültürel ve ekonomik hayata katkıları,
 Bilgiye dayalı topluma giden yolun desteklenmesi,
 Sezon dışı dönemin canlandırılması

Gazeteciler yıpranıyor, basın kartı şartı kaldırılsın
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti,  gazetecilerin beş yıl erken emekli olmasını sağlayan yıpranma payını alabilmesi için iktidarın getirdiği “basın kartı şartı”nın kaldırılması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor....
Nail Güreli’yi sevgi ve özlemle anıyoruz
  Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yayınladığı mesajda “Ölene dek yazmayı, gazetecilerin haklarını savunmayı bırakmayan önceki başkanlarımızdan Nail Güreli’yi sevgi...
Coronavirüs Paradoksu – Ronald Karel Bodrum Gündem Yazıları…
Kuzey yarımkürede sonbaharın ortasına geldiğimiz bu dönemde hemen hemen bütün ülkelerde vaka sayıları ve ölümler büyük bir yükselişe geçtiler. Birkaç...
Bodrum’da “Cumhuriyet Ve Hayat Sohbetleri”
Bodrum Belediyesi, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün en kıymetli mirası olan Cumhuriyetin 97’nci yıl dönümünü, ünlü isimlerin de konuk olacağı...
Eğitimde Türkiye Markası Gururu Uğur Okulları
İstanbul Eğitim Zirvesi’nde kapsamında verilen Yılın Eğitimde Başarı Ödülleri’nde Eğitimde Türkiye Markası Ödülü’nün sahibi Uğur Okulları oldu. Ödülü alan Uğur...
Bodrum Kalesinde 1 Tonluk Çuval Havada Yırtıldı 1’i Ağır 2 Yaralı Var
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesinde yer alan Bodrum kalesinde devam eden restorasyon çalışmaları sırasında içinde çakıl taşlarının yer aldığı vincin...
Bodrum’u Yönetenler Türkiye Kızılay Derneği Üyesi Oldu
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, siyasi parti başkanları ve diğer oda başkanları ile birlikte Türkiye Kızılay Derneği’ne üye oldu. Bodrum...
Tenzile Yıldırım Sevenlerinin Gözyaşları Arasında Son Yolculuğuna Uğurlandı
24 Ekim günü kalp krizi geçirerek genç yaşta vefat eden 35 yaşındaki Tenzile Yıldırım sevenlerinin göz yaşları arasında toprağa verildi....
2022 Dünya Optimist Şampiyonası Bodrum’da Yapılacak
Yelkenciliğin en önemli dallarından biri olan Optimist sınıfının 2022 Dünya Şampiyonası’na Türkiye ev sahipliği yapacak. Bodrum’a müjdeli haberi Türkiye Yelken...
Bodrumlu 35 Yaşındaki Tenzile Yıldırım Kalbine Yenik Düştü
Gölköy mahallesi eski muhtarı, Ak parti Bodrum İlçe yönetim kurulu üyesi Fetan Özbek’in kızı Tenzile Yıldırım geçirdiği kalp krizi sonrası...
Bodrum Kalesi Restorasyonu Olmamış, Yeni Bir Yerde Yeni Bir Müze Yapılmalı
Emekli Anıtlar ve Müzeler Genel Müdürü Arkeolog Dr. Alpay Pasinli Bodrum Kalesinde yapılan restorasyonla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Bodrum Gündem...
Bodrum Belediyesi Satın Alma Biriminde 2 Personelin Koronavrüs Testi Pozitif
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, 2 belediye personeli Oğuz Akgül ve Metin Kocaköse’nin koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bodrum Gündem Haber Dün...
Başarılı İnsanların Ayak İzleri – Dr. Metin Aycıl Bodrum Gündem Yazıları
 Tutkulu insanlarla ilişki kurun. Ateşinizi kaybettiyseniz, çakmakların yanında dolaşın. Tutku bulaşıcıdır. Size bunu bulaştıracak insanlarla vakit geçirmeye bakın. John C....
Mazı’da Yabancıların Değil Neden Bizim Evlerimiz Yıkılıyor Gerginliği
Bodrum’un Mazı Mahallesi’nde imar affından sonra yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı çıkartılan evlerde yıkım işlemi başlatıldı. Yıkıma engel olmak isteyen mahalleli...
Ankara’dan Bodrum’a Güzel Haberler Var
Ankara’da bir dizi ziyaret gerçekleştiren Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Başkent temaslarını Belediye Meclisi’nin ekim ayı ikinci oturumunda değerlendirdi. Başkan...
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

YORUM YAZ