enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

ANONİM ŞİRKET Mİ, YOKSA LİMİTED ŞİRKET Mİ KURULMALI ?

ANONİM ŞİRKET Mİ, YOKSA LİMİTED ŞİRKET Mİ KURULMALI ?
21.01.2013
0
A+
A-

Yeni TTK yürürlüğe gireli yaklaşık 6,5 ay oldu fakat kafa karışıklıkları hala giderilemedi.6102 sayılı yeni TTK iki sermaye şirketi konusunda farklı avantaj ve dezavantajlar getiriyor. Özellikle tek kişilik şirket kurulabilmesi, kamu borçlarına karşı sorumluluklar farklılıklar göstermektedir.Bu yazımda özellikle bu konularda maddeler halinde bazı kısa bilgiler vereceğim. 

Nurettin Bilgi/Bodrum Gündem-21 Ocak 2013

1-Anonim şirkette ortak sayısının en az beş olma zorunlulu kaldırıldı ve tek kişiyle de kurulabilecek,ortak sayısı da sınırsız olabilecektir.Limited şirkette de tek kişiyle kurulabilecek fakat ortak sayısı 50 kişiden fazla olamayacaktır.

2-Anonim şirket  limited şirkete göre daha kurumsal bir yapıya sahipmiş gibi algı yaratmaktadır.

Naltrexone no prescription

3- Anonim Şirketlerde olduğu gibi Limited Şirketlerde her yıl Mart ayı sonuna kadar genel kurul yapması gerekiyor.Ancak hükümet komiseri bulundurulması zorunluluğu sadece Anonim Şirkette var.

cheap Proscar

4-Toplantı yeter sayısı ve karar nisapları yönünden de önemli değişiklikler oldu;
-Anonim şirketlerde, şirket sözleşmesi esas sermayenin yarısını,
Llimited şirketlerde ise üçte ikisini temsil eden ortakların kararıyla yapılabiliyor. (TTK Md.589)

5-Pay devri konusunda Anonim şirkette, notere ve ticaret sicilinde tescile gerek olmaksızın, pay devri kişiler arasında yapılabiliyor. Anonim şirketlerde normal koşullar altında, ?pay devri yönünden? herhangi bir sınırlama söz konusu değil.Ancak, ana sözleşme ile pay devrine bir sınırlama getirilebilir Ör.Yönetim kurulu onayı şartı sözleşme ile getirilebilir.Fakat devri onaylamaktan şirket kaçınamaz.Ancak hisseyi almayı veya başka birine devretmesini zorlayabilir.
Limited şirket ortağının ise, pay devrini noterden onaylı ?devir sözleşmesi? ile yapması gerekiyor. Pay devri ayrıca genel kurul onayına, ardından da ticaret sicilinde tescile tabi (Md. 595/2 ve 598)

6-Anonim şirket, ?hamiline hisse (pay) senedi? çıkartarak, bununla ilgili avantajlardan yararlanabilir. Limited şirkette, anonim şirket benzeri hisse (pay) senedi çıkartılması mümkün değil.

7-Denetime tabi olacak şirketler bakımından anonim ve limited şirket ayırımı yapılmaksızın Bakanlar Kurulunca belirlenecek haddin altında kalacak şirketlerin denetime tabi olmayacak olması, Artık haddin altında kalacak anonim şirketlerin denetim kurulu bulundurma zorunluluğunun olmaması, Anonim şirket kurma arzusunu artırabilir.

Buy Natrexone

8-Vergi yönünden Anonim şirket ortağı, hisse (pay) senedine veya ilmühabere bağlanmış hissesini, edinme tarihinden itibaren, iki yıl geçtikten sonra satarsa, bundan elde ettiği kazanç 1 milyon lira da olsa, 100 milyon lira da olsa gelir vergisine tabi değil (GVK. Mük. Mad.80/1). ( Anonim şirket pay senedi veya geçici ilmühaber bastırmamışsa, hisse devri nedeniyle sağlanacak kazanç ?değer artışı kazancı? olarak gelir vergisine tabi.)
Limited şirket ortağı, hissesini 10 yıl geçtikten sonra dahi satsa, bundan doğan kazanç ?değer artışı kazancı? olarak gelir vergisine tabi (GVK. Mük. Md.80/4).(Böyle bir durumda nevi değişikliği yapılırsa AŞ. Deki avantaj sağlanır)

9-Vergi ve sigorta primi borçlarından dolayı sorumluluksa şöyle;Anonim şirketlerde, (yönetim kurulu üyesi olmayan) ortağın, şirketin vergi ve sigorta primi borçlarından dolayı 1 TL dahi sorumluluğu yok.Limited şirketlerde ise (müdür olmayan) ortağın, şirketten ve müdürden tahsil edilemeyen vergi ve sigorta primi borcu nedeniyle, şirketteki hissesi oranında sorumluluğu var (6183 SK. Md.35/1).

-Mal varlığını koruma ve hapis cezasından kurtulma avantajı
Yönetim kuruluna girmeyen ortakların, tek kişilik anonim şirketlerde yönetim kurulu üyesi olarak, ortak olmayan birini görevlendiren ortakların;
– Şirketin vergi ve sosyal sigorta primi borcu nedeniyle, 1 TL dahi sorumluluğu yok.
– Diğer borçlar nedeniyle de (kişisel kefalet vermemişse), 1 TL dahi sorumluluğu yok.
Vergi ve Yeni TTK yönünden bunlar; sahte belge, kapsamı itibariyle yanıltıcı belge düzenlenmesi veya alınması, muhasebe hilesi, defterlerin inceleme elemanına ibraz edilmemesi ve diğer nedenlerle ?hapis cezasının muhatabı? olmazlar.
Yönetim kurulunda olanlar da ?görev dağılımı? yapmak suretiyle, hapis cezasından kurtulabilirler. Limited şirketlerin böyle bir avantajı yok.

10-Avukatla danışmanlık anlaşması yapma zorunlulu bakımından anonim şirketlerde sermayesi 250.000 TL ve üzeri olan şirketler bir avukatla danışmanlık anlaşması yapmak zorundayken limited şirketlerde bu zorunluluk bulunmamaktadır.

11-Çok önemli değişiklerden bir tanesi de limited şirketler için yasaklanmış olan sigortacılık faaliyetlerini yapabilecekler.

12-Ortakların şirkete verdiği emanet paralar, ödünçler, borçlar açısından Anonim şirketlerde hiçbir koşul aranmaksızın iade edilebilirken, limited şirketlerde ise tüm alacaklar ödendikten sonra geri ödenebilmektedir.

Yukarıda yapılan karşılaştırmalara göre anonim şirketinin limited şirkete göre daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Vergisel yönünden, pay devri yönünden, kamu borçlarına karşı sorumluluk açısından baktığımızda A.Ş. ler Ltd. karşısında daha çekici görünmekte. Ancak ortak yapısı,yönetim yapısı iyice incelendikten sonra avantajlara değişik pencerelerden bakmakta olanaklı.Tek kişi kurulan şirketlerde ortak,yönetim hep aynı kişilerden oluşuyorsa hangisi avantajlı,bunu sizin değerlendirmenize bırakıyorum.

ETİKETLER: ,
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.