Bodrum Gündem

DSİ Yetkilileri Ayıp Örtmeye mi Çalışıyor?

DSİ Yetkilileri Ayıp Örtmeye mi Çalışıyor?

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin, Bodrum yarımadasında yaşanan patlak, kaçak ve taşkınlar sonrası “Bodrum İçme Suyu Projesi ve Altyapı Sorunu” konusunu Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin cevaplaması istemiyle verdiği yazılı soru önergesiyle meclis gündemine taşımıştı. Ancak Girgin’e gelen yanıt tatmin edici değil…

Fatih Bozoğlu/Bodrum Gündem

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; Bodrum içme suyu hattının  DSİ tarafından hayata geçirilirken hatalı proje uygulanarak tüm bu sorunların yaşandığını öne sürmüştü. Yaşananların sorumlusunun DSİ olduğunu belirten CHP’li Girgin’in soru önergesi üzerine Bakanlık’tan gelen cevaplar ise Girgin’i tatmin etmezken soru önergesindeki tespitler de Girgin’i destekler nitelikte.

7 Soru Sormuştuk…

Konu ile ilgili olarak konuştuğumuz CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; “Bodrum İsale Hattında yaşanan sorunların giderilmesi için Tarım ve Orman Bakanı Sayın Ekrem Pakdemir’in yanıtlaması için 4 Şubat 2019 tarihinde verdiğimiz yazılı soru önergesinde; Bodrum isale hattının projelendirme ve imalat hatalarından dolayı üzerinden 7 yıl geçmesine rağmen bitirilemediği, vatandaşlarımızın ve ülkemize gelen yabancı misafirlerimizin mağdur olduğunu, DSİ tarafından yaptırılan ve 2014 yılından bu yana 1000’e yakın defa patlayan 140 km uzunluğundaki isale hattında öncelik olarak çelik boru seçildiği sonrasında ise cam elyaf takviyeli polyester boru ile projelendirme yapıldığı şeklinde iddialar olduğunu, sürekli patlamalarla ilgili olarak müfettiş incelemesi olup olmadığı gibi toplam 7 soru sormuştuk…” dedi.

Müfettişler Soruşturmaya Devam Ediyor…

CHP’nin işçi Milletvekili Süleyman Girgin 24 Haziran 2019 tarihinde bakanlığın verdiği cevaba ilişkin olarak şöyle konuştu; “Bodrum yarımadasının içme ve kullanma suyunu karşılayacak şekilde alternatifli planlama çalışmalarına başlandığı belirtilmektedir. Bodrum İçme Suyu Tesisleri tamamlama İnşaatı kapsamında, cam elyaf takviyeli polyester boru olarak inşa edilen ana isale hattının yanına yedek çelik bir boru hattı inşa edilmiş olduğu, her iki hattında ayrı ayrı kullanılabileceği, yapılan kamu yatırımının 2019 fiyatlarıyla 148 Milyon TL olduğu, isale hattı 1. Kısım inşaat işi kapsamında döşenen borulu hatlarda yaşanan patlamalarla ilgili olarak da DSİ müfettişlerince soruşturmaların devam ettiği belirtilmektedir…”

DSİ Yetkilileri Ayıp Örtmeye mi Çalışıyor?

Verdiği onlarca soru önergesi ile en çok çalışan milletvekilleri arasında yer alan CHP Muğla Milletvekili Girgin açıklamasını şu şekilde sürdürdü; “Bodrum yarımadası içme suyu tamamlama inşaatı işinin esas amacı yanlış boru cinsi CTP seçiminden kaynaklı meydana gelen proje, imalat ve işletme problemlerin ortadan kaldırılması amacını taşıdığı, yedek hat olarak ifade edilen çelik boru hattının aslında CTP borudan kaynaklı boru seçim ve kalite yanlışlıklarının giderilmesi olduğu görülmektedir. DSİ yetkililerine bu noktada sormak isteriz; Hangi içme suyu projelerinde alternatif hat yapılmıştır? Kamuoyundaki “Bu iş ayıp örtme değil de nedir?” şeklindeki iddiaların takipçisi olacağız. 2016 Yılı itibariyle gerçekleşen 1000’i aşkın patlaktan yaşanan tecrübe ile görüldüğü gibi yapısal özellikleri ve kalite açısından yetersiz olan cam elyaf takviyeli boruların tümünün halen değiştirilmediği ve can ve mal güvenliği için ciddi tehditler oluşturduğu, uzun süreli su kesintilerine neden olduğu yaşanılarak görülmüştür…”

CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; Tarım ve Orman Bakanlığından gelen cevapta projelendirmesinden imalatına ve kabulüne kadar çok sayıda eksiklik ve hata olduğu kabul edilen ve işletmeci kuruluş ile yargıya taşındığı ifade edilen isale hattı sürecinin takipçisi olmaya devam edeceğini ifade ederek sözlerini tamamladı.

 

SORU ÖNERGESİ ŞU ŞEKİLDEYDİ;

 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

            Aşağıdaki sorularımın, T.C. Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ tarafından yazı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 04.02.2019

 

Süleyman GİRGİN

Muğla Milletvekili

 

 

17.12.2001 Tarihinde 1053 Sayılı Kanun Uyarınca Bodrum Belediyeler Birliği ile yapılan protokol uyarınca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’nce düzenlenen ihaleler ile yaptırılan ve “2040 Yılına Kadar Bodrum’un Su Sorununu Çözdük” şeklinde topluma lanse edilen ve 2011 yılı sonunda tamamlandığı ifade edilen “Bodrum Yarımadası İçme Suyu Projesi” kapsamında kalan projelendirme ve imalat hatalarından kaynaklı yaşanan sorunlar, üzerinden 7 yılı aşkın bir zaman geçmesine rağmen giderilmemiştir.

 

Bu kapsamda;

  • 2040 yılına kadar su sorununu çözdüğü şeklinde lanse edilen projenin tamamlanmasına rağmen, Yarımada genelinde binlerce yapının halen taşıma su ile ihtiyaçlarını gidermek zorunda kalmasına; 2018 yılında 1,5 Milyonu geçen Yarımada yaz nüfusunun, DSİ tarafından yapılan projelendirme esnasında 2025 yılı için 508.000 olarak hesaplanarak su ihtiyacının belirlenmesinin sebep olduğu ifade edilmektedir. Projelendirmede yapılan hataların giderilmesi ve Vatandaşlar ile yaz tatilinde Ülkemize gelen yabancı misafirlerimizin mağduriyetinin giderilmesine dair Bakanlığınızca ilave içme suyu temini için gerekli olan “baraj ve içme suyu arıtma tesisi” yapımına dair herhangi bir çalışma yürütülmekte midir? Çalışmalar var ise ne zaman tamamlanacağını planlanmaktasınız?
  • Gerek ulusal gerekse yerel medyaya da yansıdığı üzere; bahse konu proje kapsamında imalatı DSİ tarafından yaptırılan ve 2014 yılından bu yana 1000’e yakın defa patlayan 140 km uzunluğundaki isale hattında projelendirme esnasında öncelikli olarak “Çelik Boru” seçildiği sonrasında ise sebebi anlaşılamayan bir şekilde CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) boru ile projelendirme ve imalatların yapıldığı iddiaları doğru mudur?
  • Bodrum Yarımadası gibi deprem bölgelerinde kullanılmaması gerektiği bilinen ve DSİ tarafından da artık içme suyu projelerinde literatürden kaldırılan CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) cinsi borularda çok sayıda patlak olması ve vatandaşlarımız, yıl içinde 1800 ila 2000 saatlere varan sürelerle susuz kalmasına rağmen, 7 yıldır Afyon İlimiz örneğinde olduğu gibi boru değişimleri hangi sebeple yapılmamıştır?
  • Bahse konu proje kapsamında kullanılmış olan HDPE cinsi borularda ise hammadde bileşiminde var olması zorunluluk arz eden “Karbon siyahı” maddesinin gerekli miktarda olmadığı iddiaları doğru mudur?
  • Gerek CTP (Cam Elyaf Takviyeli Polyester) gerekse HDPE cinsi boruların imalatı esnasında hayati önem taşıyan yataklama ve gömlekleme işlemlerinin usulüne uygun yapılmadığı iddiaları doğru mudur?
  • DSİ tarafından yapıldığı ifade edilen tüm bu hataların kısmen de olsa giderilmesi adına yine aynı kurum tarafından ihalesi yapılan “Bodrum İçme suyu Tesisleri Tamamlama İnşaatı İşi” karşılığında, Muğlalıların mükerrer şekilde borçlandırıldığı iddiaları doğru mudur?
  • Projelendirmesinden, imalatına ve kabulüne kadar çok sayıda eksiklik ve hata olduğu ifade edilen ayrıca, Bodrum Yarımadası’nda yaşayan vatandaşlarımızla birlikte şehrin Ülkemizin önemli turizm merkezlerinden biri olması nedeniyle de ülke imajını zedeleyen iş bu proje için toplam ne kadar kamu kaynağı kullanılmıştır?
  • Yukarıda 7 maddede özetlenen iddialara ve yaşanan sıkıntılara dair Bakanlığınıza bağlı Müfettişler aracılığı ile inceleme yapılması düşünülmekte midir?
  • Bahse konu projedeki kusurların Müfettişlerinizce incelenmesi sonucu; DSİ’nin projelendirme, imalat ve/veya yapı denetim süreçlerinde kusurlu olduğunun tespiti halinde, Bodrum İlçemizin mağduriyetinin giderilmesi adına Bakanlığınızca gerekli yatırımlar yapılacak mıdır?

 

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.