enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

Şehir Plancıları Ortakent İçin Dava Açıyor

Şehir Plancıları Ortakent İçin Dava Açıyor

TMMOB Şehir Plancıları Odası Muğla Şubesi Yönetim Kurulu, Ortakent’te imara açılan yaklaşık bir milyon metrekarelik alanla ilgili bir basın açıklaması yaparak, plana itiraz ettiklerini ve askı süresinden hemen sonra dava açacaklarını ifade ettiler.

Bodrum Gündem Haber

Ortakent (Müsgebi) Mahallesi’nde yaklaşık 1 milyon metrekarelik hazine arazisi ile ilgili Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan imar planının Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanmasına tepkiler sürüyor.

Bodrum Mimarlık Kitaplığı’nda gerçekleştirilen basın açıklamasını odanın Muğla Şube Başkanı Sami Tomurcuklu okudu. Odanın açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2020 tarih ve 31220 sayısın’da “Cumhurbaşkanı Kararları” başlığı altında, 2836 Karar Sayısı ile ;“Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı özelleştirme kapsamında ve programında bulunan Muğla İli, Bodrum İlçesi, Ortakent Mahallesi 353 Ada’daki birçok parseli içeren Koruma Amaçlı İmar Planı, 3194 sayılı İmar Kanununun Ek-3. Maddesi ile Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun Geçici 29. Maddesi doğrultusunda, 20.08.2020 tarih ve 2836 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile onaylanmıştır.

Bu alan, 26.12.2016 tarihinde onaylanan Aydın-Muğla-Denizli 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında, “Arıtma Tesis Alanı”, “Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alan”, “Büyük Bölge Parkı/Büyük Kentsel Yeşil Alan” ve “Ağaçlandırılacak Alan”gibi birçok yeşil alan çeşitliliğini içinde barındıran bütünsel bir yeşil alan olarak planlanmıştır.

1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Planlama Alanı yeri ve anlamı açısından değerlendirildiğinde; Özelleştirme İdaresinin hazırladığı bu planlamanın amacı olarak da alanın Turizm potansiyelinin geliştirilmesi ve alana bitişik konumdaki Üniversite kullanımının gerektirdiği konut gereksinimlerinin karşılanabilmesi ve kıyı düzenlenmesi gösterilmektedir.

Hazineye ait olan bu alan, Çevre Düzeni Planında Teknik Alt Yapı Alanı dışında Üst Ölçekli planlarda çeşitlilik gösteren yeşil alanlarla, bir anlamda yarımadanın akciğerleri olarak bırakılan, denizden bakıldığında Ortakent siluetinde yeşil olarak kalan büyük bir yeşil alanken ve bu alanların kamu yararına kullanılması beklenilirken, o alanda kendi planlama amacına ters düşen, çelişen agresif bir planlama yaklaşımı ile Turizm ve Konut Alanları üretmişlerdir.

Yapı Yasaklı Alanlar İmara Açılmıştır

1/100.000 ölçekli Aydın-Denizli-Muğla Çevre Düzeni Planında, yapılan değişiklik ve onu izleyerek üretilen alt ölçekli planlar Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alanlar üzerinde üretilmiştir.

“Doğal ve Ekolojik Yapısı Korunacak Alanlar”ın kısaca tanımı; “1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planının ilke ve stratejileri ile nüfus kabulleri doğrultusunda, bu planla yapılaşmaya kapatılması öngörülen alanlardır” şeklindedir. 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planında yapılaşmaya kapatılması hükmedilmiş bu alanların, nasıl bir doğal ve jeolojik değişim geçirerek yapılaşmaya/imara açılma kararı verildiği anlaşılamamaktadır.

Altyapı Açısından Artı Yük Getirmektedir 

Yine aynı planda değişiklik yapılarak bütün yarımada için yapılan nüfus kabulleri yok sayılmıştır. Zaten bugüne kadar yapılan parçacıl İmar Planları 1/100.000 ölçekli planın öngördüğü nüfusun çok üstünde nüfuslar getirmiştir. Bodrum’un bir taşıma kapasitesi vardır ve bu zaten gerek ulaşım gerek su ve kanalizasyon altyapısı açısından çoktan dolmuştur. Özelleştirme İdaresinin bu planı altyapı açısından ciddi eksikleri olan Bodrum’a, çok ciddi bir nüfusu getirmeyi hedeflemekte ve yeşil kalması gereken Ortakent- Bitez sırtlarını betonla kaplamaktadır.

1.102.309,61 m2’lik bir alanda gerçekleştirilmek istenen bu planla, en az 95.000 m2 alan inşaat alanı ortaya çıkmaktadır. Bu alanın da en az 63.750 m2’si konut alanı inşaat alanı olabilecek şekilde planlanmıştır. Ciddi beton yoğunluğuna yol açacak planın ne Bodrum’un Turizmini geliştirici, ne de Üniversite Alanına hizmet edecek konut gereksinimine cevap niteliğindedir. Zaten ilçedeki konut stoğu değerlendirildiğinde böyle bir gereksinim de yoktur.

Gökçebel’de De Plan Değişikliği Var

Gökçebel Mahallesi, 609 ada 3 numaralı parselde gerçekleştirilen Uygulama İmar Planı değişikliğinde, park alanı küçültülmüş, emsal artışı ve çevreyle uyumlu olmayan alan kullanımları belirlenmiştir. Gökçebel Mahallesi sınırları içinde yer alan, mülkiyeti maliye hazinesi adına kayıtlı 781 Ada, 4 Parsele ilişkin, Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca hazırlanan, plan 1. Derece Arkeolojik Sit Alanının komşusu olarak kalmaktadır. 1. Derece Arkeolojik Sit Alanlarının, çevresindeki alanların da kentsel baskıya maruz kalmayacak şekilde planlanması gerekirken, tam tersi önerilmiş ve yoğunluk artışı ile Ticaret + Konut alanı önerilmiştir. Yoğunluk artışı öneren dolayısı ile  mevcut planlar ile uyumlu plan hazırlanmadığı, ve plan yapım tekniği açısından plan yapım usul ve esaslarına aykırı planlar üretildiği tarafımızdan saptanmıştır. Her fırsatta yoğunluk artışı için kendisine zemin hazırlayan ve Plan Yapımı usul ve esaslarına uymaktan imtina eden Özelleştirme İdaresinin bu planlama yaklaşımı kabul edilemez.

Bodrum’un sahilleri üzerinden ranta hizmet eden bu planları ŞPO olarak reddediyoruz. Hangi kurum veya idare tarafından yapılırsa yapılsın, İmar Kanununa, Yönetmeliklerine, Plan yapım usul ve esaslarına aykırı olan ve doğal çevreyi, koruma kullanma dengesini bozan, gelecek nesillerin hakkı olan alanları ranta servis eden her türlü plana karşı itiraz ediyoruz ve bu plan ile buna benzer özünde kamu yararı barındırmayıp planlama esasları ve şehircilik ilkelerine aykırı olan planlama çalışmalarına karşı her türlü hukuki sürecinde kamu adına takipçisi olacağız.”

Açıklamada odanın plana itiraz ettiği ve askı süresinden hemen sonra oda olarak dava açacakları vurgulandı.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.