enflasyon emeklilik ötv döviz akp chp mhp

350 Milyon Lira Borçla Belediye Gıda A.Ş. İflasta…

350 Milyon Lira Borçla Belediye Gıda A.Ş. İflasta…

Bodrum Belediyesi Bağımsız Meclis üyeleri, Sayıştay’ın Denetim Raporunu paylaştıkları basın toplantısında, Bodrum Belediye Gıda AŞ.’nin faaliyetine devam etmesi mümkün gözükmediğinden iflası gerekmektedir şeklinde tespit yapıldığını söyledi. Açıklamada Bodrum Belediyesinin GIDA A.Ş. ile birlikte resmi borçlarının toplamının 350 milyon lirayı bulduğu ifade edildi.
Bodrum Gündem Haber

Akşam saatlerinde Konacık Mahallesinde gerçekleştirilen toplantıya bağımsız meclis üyeleri Şakir Açıkgöz, Mustafa Paşalı, Süleyman Mazı, Mustafa Dağdelen ve Remzi Güngör katıldı.

“Dört Yıldır Gıda A.Ş.’nin Denetlemesine İzin Vermediler…”

Bağımsız meclis üyeleri adına basın açıklamasını okuyan Avukat Şakir Açıkgöz, sözlerine şöyle başladı:   “Türkiye Cumhuriyeti Sayıştay Başkanlığı; 2017 yılına ilişkin Ekim 2018’de tamamlanan ve sunulan Denetim Raporuna göre, Bodrum Gıda  A.Ş.’nin faaliyetine devam etmesi mümkün gözükmediğinden iflası gerekmektedir şeklinde bir tespit yapılmıştır. Şöyle ki; GIDA AŞ.’nın iflasını açıklamadan önce, Saygıdeğer Bodrumlu hemşerilerimizin şunu bilmesinde yarar vardır. 2014 yılı Mart ayı Mahalli idareler seçiminden bugüne kadar, belediyeyi yöneten başkan ve CHP’li meclis üyeleri, muhalefet meclis üyeleri olarak bizlerin, dört yıldır Gıda A.Ş.yi denetlemesine izin vermemişlerdir. Bizler, Belediye meclis toplantılarında, denetim ve bütçe komisyon raporlarında, Bodrum Belediyesine ait olan Bodrum Gıda. AŞ.’nin Bodrum Belediyesinin kamburu olduğunu, Bodrum belediyesine ait olan ve Bodrum’un en gözde noktalarında bulunan Cafe-Restaurantları kira bedeli ödemeden işletmesine rağmen, her yıl nasıl zarar ettiğini, giderlerini dahi karşılayamayan Gıda.A.Ş’ye Bodrum belediyesinin her yıl borç verdiğini, Meclis toplantılarında, denetim komisyonunda, bütçe komisyonunda bulunan arkadaşlarımıza, Gıda A.Ş.’nin ticari kayıtları incelenmek üzere istenmesine rağmen, bir türlü Gıda A.Ş.’nin ticari defterleri veya envanteri verilmemiştir. Belediyenin şirketi olan, her yıl milyonlarca kar etmesi beklenen bir şirketin, her yıl milyonlarca zarar etmesine rağmen muhalefet meclis üyelerinin denetiminden uzak tutulması çok ciddi şaibeleri de ortaya çıkarmıştır. Ve gelinen noktada, Sayıştay Denetim Raporunda GIDA AŞ.’yi borç yükü altında bulunup, varlığını devam ettirmesinin mümkün olmadığı ve iflasının istenmesini yerinde olduğu tespit edilmiştir. Bizlere yıllardır Belediye Gıda AŞ ile ilgi belge vermeyen Bodrum’u yönetenlerin bu tutumunu da Bodrumlu hemşerilerimizin taktirine bırakıyoruz” dedi.

“Borca Batıkken İflas Talebinde Bulunmadılar…”

41 sayfalık Sayıştay raporunda dikkatlerini çeken tespitlere de değinen Açıkgöz, “Şirketin mali yapısına bakıldığında, özellikle son yıllarda sürekli zarar ettiği ve dolayısıyla sermayesinin azaldığı, bozulan mali yapısının Bodrum Belediyesinden sermaye artırımı yoluyla telafi edilmeye çalışıldığı görülmektedir. Şirketin bahsi geçen zararları Bodrum Belediyesi’nce alınan meclis kararları ile sermaye artırımı/belediyeden kaynak aktarımı yoluyla finanse etmeye çalıştığı anlaşılmaktadır. Şirket, zarar sebebiyle kuruluşundan bu yana 13 kez sermaye artışına gitmek zorunda kalmıştır. Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş.’nin varlıklarının alacaklı durumda olanlara yapılacak ödemeleri karşılamaya yetmediği ve “borca batık” durumda olduğu tespit edilmiş iken yönetim kurulunun şirketin iflası talebinde bulunmadığı tespit edilmiştir. Bunun dışında borca batık olma durumunun tespiti halinde yönetim kurulunca şirketin iflasının istenmesi gerekir. Yapılan incelemede, şirket adına şirketin mali iş ve işlemlerini yürüten yeminli mali müşavir tarafından 6102 sayılı TTK’nın 376’ncı maddesi gereğince 22.05.2017 tarihli Yeminli Mali Müşavirlik Raporu düzenlendiği anlaşılmıştır. Raporun “2. Şirketin Öz Varlığının ve Sermayenin Varlığını Koruyup Korumadığının Tespiti” başlıklı kısmında şirketin sermayesinin 32.658.250,00 TL ve geçmiş yıl zararlarının ise 53.680.773,06 TL olduğundan hareketle şirketin borca batık durumda olduğu tespit edilmiştir. Sonuç olarak; şirket yönetim kurulunun şirketin iflasının istenmesi hususunda kanundan doğan yükümlülüklerini yerine getirmediği değerlendirilmektedir.”

“Alımlar Kanuna Aykırı Şekilde Yapıldı…”

Sayıştay raporunda GIDA A.Ş. tarafından yapılan bazı alımların kanuna aykırı olarak ihalesiz şekilde yapıldığının tespit edildiğini ifade eden Bağımsız Meclis Üyesi Av. Şakir Açıkgöz, raporda şirketin zarar ettiği dönemlere ilişkin zararı gizlemek adına, şirketin elde etmediği gelirden dolayı sadece vergi incelemesinden kaçınmak amacıyla belli dönemler için matrah artışına gidildiğinin ve zararı az göstermek için, tek düzen hesap planında hatalı kayıt yapıldığının tespit edildiğini söyledi.

“Devlet Kurumlarına 44 Milyon Borç Var…”

Şirketin yüksek tutarda vergi ve Sosyal Güvenlik prim borcunun bulunduğunu ifade eden Şakir Açıkgöz, “Bodrum Belediyesi Turizm İnşaat Gıda Enerji San. Tic. A.Ş.’nin devlete vergi borcu ve sosyal güvenlik prim borcu olmak üzere toplam; 44 milyon TL borcu bulunduğu tespit edilmiş olup, bunlar için gerek 6736 ve gerekse 7020 sayılı yapılandırma kanunlarına başvurmakla birlikte, şirketin gelirleri dikkate alındığında bu borcun geri döndürülemez mahiyette olduğu tespit edilmiştir. Devlete olan toplam borcun gelire oranı % 208,41 olup, bu tutar şirketin geçmiş cirolarının her birinden yaklaşık 1,5 ve/veya 2 kat civarında daha yüksektir. Dolayısıyla şirketin borcunun, işletme satışları ile karşılanmasının mümkün olmadığı açık bir şekilde görülmektedir.”

“350 Milyon Borç Var..”

Açıklamada Bodrum Belediyesi’nin, Gıda  A.Ş. ile birlikte 350 milyon TL borcu olduğunu kaydeden Açıkgöz, “Bodrumlu hemşerilerimiz raporu okuyunca, Bodrum Belediyesi’nin geldiği vahametin boyutunu daha iyi anlayacaktır. Bodrum Belediyesi’nin resmi rakamlara göre borcu 250 milyona yakın olup, Belediye şirketinin borcu ise şu anda 100 milyondan fazladır. Toplam; 350 MİLYON resmi borç vardır. 100 milyon borç ile devir alınan Bodrum Belediyesi, kalıcı hiçbir hizmet üretilmeden 350 milyon borca batırılmıştır. Kasten yapsanız bunu başaramazsınız. Bodrum Belediyesi’ne ait bir kamu şirketi durumunda olan Bodrum Belediyesi Gıda A.Ş.’nin bu kadar borç yükü olmasına karşın uygulanan yanlış politikalarla devam etmesinin profesyonel yönetim anlayışı ile Türk Ticaret Kanununun basiretli bir tüccar gibi hareket edilmesi hükümlerine uygun olmadığı ve yönetilmediği kesindir. Bodrum Belediyesinin ve Gıda AŞ.nin geldiği durum üzüntü vericidir. Basiretsiz yönetimin ağır sonuçlarına Bodrum halkı, özellikle 300’den fazla personeli olan Gıda A.Ş. personeli katlanmak zorunda değildir” dedi.

Bağımsız meclis üyeleri olarak dört yıldan beri mecliste belediye şirketiyle ilgili gündem maddelerinde gösterdikleri tavrın doğruluğunun, Sayıştay raporunda ortaya çıktığını ve şirketle ilgili bazı bilgileri gizlemek için sermaye artışına gidildiğini de dile getiren Açıkgöz, “Sayıştay raporunda belirtildiği üzere, dört yıldır bazı bilgileri gizlemek için Belediye meclisinde defalarca sermaye artışına gidilmiş olup, yapılan sermaye artışlarının tamamına Sayıştay raporunda açıklanan gerekçelerle, bağımsız meclis üyeleri olarak ret oyu verdik. CHP’li Bodrum belediye başkanı ve Meclis üyeleri ise tamamına kabul oyu verdi.04.07.2014 tarihli 127 sayılı meclis kararı ile 15 milyon sermaye artırımına gidilmiş olup, bu oylamada, borca batık bir şirket için sermaye artırımı riski ve mağduriyetleri artırır diyerek itiraz ettik, şerh düştük ve ret oyu verdik. CHP’li tüm meclis üyeleri ise kabul oyu verdi. Gelinen nokta ortadadır. Burada kusurlu kimdir? Sizsiniz, Bodrumu yöneten sizlersiniz.. Bunu da mı, doğaya, Allah’a bağlayacağız. Kusurlu hepimiziz diyeceğiz. Bizi kahreden; dört yıldır kasten yapmış gibi iflasa sürüklenen Belediye şirketinin Ticari Defter ve kayıtlarının ısrarlı taleplerimize rağmen bizden gizlenmesi, denetimden kaçırılmasıdır. Eğer gizlenmese, Belediyenin özellikle mali yapısı Meclis üyelerinin denetimine açık olsaydı, iflasa sürüklenme durumu belki birkaç yıl önce tespit edilecek, gündeme gelecek, el birliği ile profesyonel yönetim anlayışı ve doğru politikalarla şirketin varlığı devam ettirilecek, bu kadar personel ve Bodrum halkı mağdur edilmeyecekti. Dört yıldır bir türlü kurumsallığı sağlayamayan Belediyenin, şirketinin kurumsal olması beklenemez. Ancak yine de sormak durumundayız, şirketi altından kalkamayacak derecede borca batıran, açık manipülasyonlarla kayıtlarda oynama yapıp, kasten hatalı kayıt giren kişiler hakkında yetkililer bir işlem yapmış mıdır?” ifadelerini kullandı.

“Geçmiş Olsun Bodrum…”

Açıkgöz, “Kısaca, üzüntüyle bildirmek istiyoruz ki, Sayıştay raporuyla sabit olmak üzere, maalesef Bodrum Belediyesi ve Belediye GIDA AŞ. Resmi olarak 350 milyon borca batırılarak, iflas ettirilmiştir. Gayri resmi borcu ile ilgili rakam telaffuz etmek istemiyoruz. Bağımsız Meclis üyeleri olarak bu aşamadan sonra, yapılması gereken yol ve yöntemlerle ilgili öneri ve çalışmalarımızı Bodrum Belediye meclisinde Bodrumlu hemşerilerimizle paylaşacağız. Sevgili Bodrumlu hemşerilerimiz, emin olan bu felaket, Allah’tan değil, Bodrum’u yöneten insanlardan geldi. Geçmiş olsun Bodrum. Takdiri sağduyulu Bodrumlu hemşerilerimize bırakıyoruz” şeklinde konuştu.

Açıkgöz, raporu gördüğünde Bodrumlular ve orada çalışan personel adına üzüldüğünü belirterek, “Bu şirketin kurtuluşu Sayıştay raporuna göre çok zor. Bu kadar personel ne olacak. Yazık değil mi bu insanlara? Biz kurtuluş yolu yöntemi için elimizden geleni yapacağız” dedi.

Daha söz alan Mustafa Paşalı, Gıda  A.Ş.’nin 1993 yılında o dönemin belediye başkanı rahmetli Emin Anter tarafından kurulduğunu belirterek, “Ben de 1994 ve 1999 yılları arasında şirketin yönetim kurulu başkanlığı görevini ifa ettim. Bizim şirketi bırakırken 93 tane personelimiz vardı. 1996, 1997 ve 1998 yılında Bodrum kurumlar vergisi ödeyen şirketler arasında ilk 10’un içindeydi. Şu anda üzülerek söylüyorum vergisini ödemeyen yüzsüzler sıralamasında 1’inci sıradadır. 1999 yılında teslim ederken 110 bin TL borçla teslim ettim ve 10 sene yargılandım. O borç da Karaada tesislerini yaptığımız içindi. Oraya 190 bin TL masraf edilmişti. O da yaz sezonu içerinde ödenecek bir borçtu” diye konuştu.

Süleyman Mazı ise raporun 2017 yılına göre olduğuna dikkat çekerek, “Bize hiçbir şekilde bilgi vermedikleri için 2018 yılındaki durumunun ne olduğunu ise bilmiyoruz” dedi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.