Bodrum Gündem

Kıyı Kanununun yönetmelik değişikliğinin gerekçesi nedir?

Kıyı Kanununun yönetmelik değişikliğinin gerekçesi nedir?

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde değişiklik ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırılması istemiyle soru önergesi verdi.

Bodrum Gündem Haber

Muğla Milletvekili Prof. Dr. Metin Ergun Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde değişiklik ile ilgili  Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un cevaplandırılması istemiyle verdiği soru önergesi şu şekilde;

“16 Nisan 2022 tarihli ve 31811 sayılı Resmî Gazete’de Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 9’uncu maddesinde değişiklik yapılmıştır. Söz konusu değişikliğe göre ilgili yönetmelikteki  “Kıyı Kenar Çizgisinin Onayı ve İlanı” başlığının altına, “Meskûn olmayan ve henüz tapu iptal davası açılmamış hazine taşınmazlarının bulunduğu kıyı alanlarında veya 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamında Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ve/veya Turizm Merkezi ilan edilerek ilgili Bakanlıklarca kesin tahsis, kesin izin ve/veya üst hakkı verilmiş ve turizm işletmesi belgesi almış yapıların bulunduğu kıyı alanlarında; mevcut onaylı kıyı kenar çizgisine yapılan itirazların Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca değerlendirilmesi sonucunda; bu alanların kıyı özelliği taşıyıp taşımadığının bilimsel ve teknik gerekçelere dayanarak hazırlanacak teknik raporda belirtilmek kaydı ile yeni bir kıyı kenar çizgisi tespiti yapılması” bendi eklenmiştir.

Bilindiği gibi Anayasa’nın 43’üncü Maddesi ve Kıyı Kanunu’nun 5’inci uyarınca kıyı, herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olan ve kamu yararına kullanılması zorunlu olan bir alandır. Bu anayasal ilke ve kanun çerçevesinde kıyıların kullanımında kamu yararı, gerek mülkiyet biçimi gerekse yapılanma ile ilgili kısıtlamalarla sağlanmaktadır. Yani kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altında olan, mülkiyete konu olmayan bir konumdadır. Kıyılardaki yapılanma hakları ise son derece kısıtlıdır ve kıyı kenar çizgisi, kamu arazileri ve özel mülkiyete tabi araziler ile kıyı alanı arasındaki çizgiyi belirleme açısından büyük önem arz etmektedir. Dolayısıyla söz konusu yönetmelik değişikliği ile ilgili bazı hususların açığa kavuşturulması önem arz etmektedir.

Bu bilgiler çerçevesinde;

1.Bakanlığınız tarafından yapılan bu yönetmelik değişikliğinin gerekçesi nedir?

2.Bakanlığınız tarafından yapılan bu değişiklik hangi kamu yararına istinaden yapılmıştır?

3.Söz konusu değişiklikte Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarına verilen kıyı çizgilerini yeniden belirleme yetkisinin kullanımında, Anayasa’nın 43’üncü Maddesi ve Kıyı Kanunu ile teminat altına alınan kıyıların herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olması ilkesini ihlal etme riski bulunmaktadır. Söz konusu yetkilendirmeden sonra Valilik Kıyı Kenar Çizgisi Tespit Komisyonlarınca verilecek kararların Anayasa ve Kıyı Kanununun ilgili hükümlerini ihlal edip etmemesi ile ilgili Bakanlığınızca bir denetim mekanizması kurulacak mıdır?”

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.