Bodrum Gündem

Yağmur Suyu Hasatı

Bodrum’un su sorununun tüm uyarılara rağmen derinleştiği bu günlerde, yağmurlar sabırsızlıkla bekleniyor. Daha önce de sıkça dile getirdiğimiz ve Bodrum Belediye Meclisi’ne gündem olarak sunduğumuz yağmur suyu hasatı konusunun tekrar altını çizmekte yarar var.

Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’ne 23.01.2021 tarihinde yağmur suyu toplama tankı zorunluluğu ile ilgili bent eklenmişti ve 11.07.2021 tarihinde aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.

“2000 m²’den büyük parsellerde yapılacak yapıların mekanik tesisat projelerinin; çatı yüzeyinden toplanacak yağmur sularının gerekmesi halinde filtre edilerek bir tankta toplanması ve bina tuvalet sifonlarında kullanılması amacıyla yağmur suyu toplama sistemi içermesi zorunludur. Toplama tankının hacmi; yapının bulunduğu ilin aylık m²’ye düşen en fazla ortalama yağış miktarı ile binanın çatı alanı esas alınarak hesaplanır. Toplanan yağmur suyunun bina tuvalet sifonlarının ihtiyacından fazla olan kısmı, tesisat projesinde gösterilmek suretiyle bahçe veya diğer ortak alanlarda kullanılabilir. İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına, toplama tankı hacim hesap yöntemine ve ilave kullanım alanlarına ilişkin de zorunluluk getirilebilir. Yağmur suyu toplama tankı, bina bünyesinde veya çekme mesafelerini ihlal etmemek kaydı ile ön, yan ve arka bahçelerde ya da bahçe zemini altında konumlandırılabilir. Toplama tankı tahliye hattı varsa yağmur suyu şebekesine bağlanır, atık su şebekesine bağlanamaz. Gri su sistemi de bulunan binalarda toplanan yağmur sularının bu sisteme verilmesinin mümkün olması halinde yağmur suyu için ayrıca bir toplama tankı yapılma zorunluluğu aranmaz.”

🌧️ İBB 2.000 m² alt sınırı 1.000 m²’ye düşürmüştü.

🌧️ BKK | Su Çalışma Grubu olarak, yönetmeliğin “İlgili idarelerce yağmur suyu toplama sisteminin daha küçük parsellerde yapılmasına zorunluluk getirilebilir” hükmü nedeniyle, Bodrum Belediyemizin meclis gündemine 2.000 m² alt sınırını 500 m² olarak revize edilmesi teklifi getirmiştik. Ekim ayı Bodrum Belediye Meclisinde, 500 m² alt sınır belirlenmesi komşu parsellerden çekme mesafeleri nedeniyle sorun yaratabileceği gerekçesiyle 1.000 m² – 2.000 m² arası için düşük yoğunluklu 0.15 emsali geçmeyen konut alanlarında bulunan parsellerde, yapı yaklaşma mesafelerini ihlal etmemek, toplama tankının ebatlarını İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nce değerlendirmek şartıyla yağmur suyu toplama gerekliliğini içeren teklif oy birliği ile kabul edildi. 2000 m² üstü için emsal sınırlaması yok.

🌧️ Tabii ki çoğu zaman olduğu gibi bazı kuralların kanun veya yönetmeliklerde yazması yeterli olmuyor. Uygulanması ve denetlenmesi gerekiyor.

🌧️ Bodrum’daki Yağış Durumu;

Bodrum aylık yağış miktarında aşırı mevsimsel değişiklikler var. Bodrum’da en yağmurlu ay Aralık olup, ortalama yağış 123 mm, yıllık 595 mm seviyesinde.

🌧️ Yağmur Suyu Toplama Tankı Gereksinimi;

1000 m² çatı ve/veya teras otopark gibi sert zemin alanı olan bir yapı için; Yönetmelik gereği tuvalet sifonlarında kullanılmak üzere hesaplama yaptığımızda, Bodrum’da 88 m³ sarnıç gerekli. Eğer yağmur suyu hasadı peyzaj için kullanılacaksa 428 m³ sarnıç gerekli.

🌧️ Sünger Kent İzmir projesine “Susuz Yaz” filminin de çekildiği Bademler Köyü’nde pilot çalışmalarla başlandı. Hesaplamalara göre çatılardaki tüm sular toplanabilse İzmir’in su ihtiyacının yaklaşık yarısını karşılayan Tahtalı Barajı kadar su toplanabileceği açıklandı.

🌧️ Benzer hesaplamaların Bodrum için de yapılması ve yağmur suyu toplamaya ivedilikle başlanması lazım…

Gürol İnan

BKK | Su Çalışma Grubu

Yazarın Diğer Yazıları
Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.