Bodrum Gündem

Belediye Meclisi 2 Mart Perşembe günü toplanıyor

Belediye Meclisi 2 Mart Perşembe günü toplanıyor

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.03.2023 Perşembe günü saat:14:00′ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

Bodrum Gündem Haber

Bodrum Belediyesinin 2023 yılı Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı 02.03.2023 Perşembe günü saat:14:00′ de Konacık Mahallesinde bulunan Bodrum Belediyesi Herodot Kültür ve Sanat Merkezinde gerçekleştirilecek.

5393 sayılı Belediye Kanununun 20. maddesi gereğince toplantı gündemi şu şekilde;

I-Başkan Tarafından Meclisin Açılışı

II-Geçen Toplantı Tutanaklarında Maddi Hata Yapılıp Yapılmadığının Görüşülmesi

1-Plan ve Bütçe Komisyonu

Belediye Meclisinin 02.02.2023 tarih, 2023/25 sayılı kararıyla Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen, “Belediye i Meclisimizin 18.10.2022 tarih ve 2022/182 sayılı kararıyla kabul edilen, Bodrum Belediyesi 2023 Mali Yılı Vergi ve Harçlar île Ücret Tarifesinde Zabıta Müdürlüğüne ait ücret tarifesi kısmında yer alan ölçü ve tartı aletlerinden alman harç miktarlarının, 29 Aralık 2022 tarih ve 32058 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik çerçevesinde yeniden düzenlenmesi” teklifine ilişkin 14.02.2023 tarih ve 2023/3 sayılı komisyon raporunun görüşülmesi.

2-İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü

Küresel İklim Değişikliği’ nin etkilerini azaltmak amacıyla alınması gereken tedbirler kapsamında bir çok ülkede başlayan “Su Verimliliğinin Sağlanması” konusundaki uygulamalar içinde yer verilen “aşırı su tüketimi ve yağmur sularının toprağa karışmadan denizlerimize aktarılmasının önlenmesi” konusunun görüşülmesi.

3-İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü

Belediyemiz norm kadro cetvelindeki Genel İdare Hizmetleri Sınıfı, Teknik Hizmetler Sınıfı, Avukatlık Hizmetleri Sınıfı ve Sağlık Hizmetleri Sınıfında boş bulunan 35 adet kadronun derece değişikliğinin yapılması konusunun, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (1) bendine istinaden görüşülmesi.

4-Plan ve Proje Müdürlüğü

a-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Akyarlar-Turgutreis-İslamhaneleri Mahalleleri (Aspat Kalesi ve Çevresi-Pamuklu Tepe ve Çevresi-Termera Antik Kenti ve Çevresi) Koruma Amaçlı 1/5000 ölçekli Nazım ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince görüşülmesi.

b-Muğla İli, Bodrum İlçesi, Turgutreis-Bahçelievler-Akyarlar-Karabağ-Akçaalan-Peksimet-İslamhaneleri ve Dereköy Mahalleleri İlave ve Revizyon 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği ve 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı teklifinin 3194 sayılı İmar Kanununun 8/b maddesi gereğince görüşülmesi.

 

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.