Bodrum Gündem
Abbas Coşar

Abbas Coşar

Abbas Coşar, 30.08.1970 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) iktisat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında açılan sınavda başarı göstererek Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü olarak 14 yıl görev yaptıktan sonra 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere özel sektöre geçti. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta ve Bir Bağımsız Denetim Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Vergi Hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmakta olup, Vergi Sorunları Dergisinde 2 yıllık bir süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

  Sanatçılar ve İnternet Fenomenleri Nasıl Vergilendiriliyor?

  Sanatçılar ve sosyal medya fenomenlerinin vergilenmesinde ve mükellefiyetinde ortak bir çok husus olduğu için işin uzmanı olmayanlar bu iki meslek grubunu birbirine karıştırmaktadır.

  Sanatçılara ilişkin değişiklik 7338 sayılı kanunla, Fenomenlerle ilgili düzenleme 7194 sayılı kanunla yapılmıştır.

  Sanatçılar ile ilgili Gelir Vergisi Kanunu Md.18 ile YouTuber’lar ile mükerrer 20/B maddesinde düzenlenmiştir.

  Bu düzenlemeye göre, İnternet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden metin, görüntü, ses, video gibi içerikler paylaşan sosyal içerik üreticisi gerçek kişiler ile akıllı telefon veya tablet gibi mobil cihazlar için uygulama geliştiren gerçek kişilerin gelirleri 1 Ocak 2022 tarihinden itibaren Gelir Vergisi Kanununun Mükerrer Madde 20/B’si kapsamında gelir vergisinden istisnadır.

  Sanatçılara ilişkin ise eskiden olan düzenlemede değişiklik yapıldı. İstisna koşulları;

  – Anılan istisnadan yararlanma hakkı; müellif, mütercim, heykeltraş, hattat, ressam, bestekâr, bilgisayar programcısı, mucitler ve bunların kanuni mirasçılarına tanınmıştır.

  – İstisna kapsamına; şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler ile ihtira beratları girmektedir.

  -5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümlerine göre bazı eserlerde kayıt ve tescil zorunlu, bazı eserlerde ise ihtiyari tutulmuştur. 193 sayılı Kanunun 18 inci maddesinde yer alan serbest meslek kazanç istisnasından yararlanabilmek için maddede belirtilen eserlerden kayıt ve tescili zorunlu olanların kayıt ve tescil ettirilmesi şart olup, diğer eserlerde kayıt ve tescil şartı aranmayacaktır.

  Sanatçılar 311 numaralı Gelir Vergisi Tebliği, Fenomenler 318 numaralı tebliğ ile düzenlemeler detaylandırılmıştır.

  Aslında sanatçılar serbest meslek kazancı elde ederken, Fenomenler ticari kazanç mükellefidirler.

  İstisna iki grup içinde 2023 yılı gelirleri sadece 1.900.000 TL olması halinde defter tutmaya beyanname vermeye gerek görmeyerek sadece stopaj ile yetinip onu nihai vergi saymaktadır.

  Ancak sanatçılar için %17 stopaj öngörürkem, Fenomenler için %15 stopaj yapılması gerekmektedir.

  İstisnadan yararlanmak için Fenomenler bankada bir hesap açacak ve bu gelirleri bu hesapta görülecek banka da her ay stopaj yapacak. Aslında keşke bu sanatçılar içinde aynı şekilde uygulanabilse. İstisnanın koşullarından biri banka hesabı açılması ve gelirin bu hesaba yatırılması olsa.

  İstisna için Fenomenler vergi dairesinden istisna belgesi alması gerekiyor. Her yıl istisna koşulları yeniden değerlendirilecek.  İlgili takvim yılında istisnadan yararlanılamaması sonraki yıllarda istisnadan yararlanılmasına engel teşkil etmeyecektir.

  İstisnadan faydalanılıp faydalanılamayacağı yıl sonu itibarıyla belirleneceğinden, istisnadan faydalanamayan mükelleflerin geçici vergi beyannamesi verme yükümlülükleri olmayacaktır. Sanatçılar içinde geçici vergi mükellefiyeti olmayacaktır bu koşulların sağlanması halinde.

  Sanatçılara ilişkin defter belge düzeni nasıl olacak?

  1.Eserlerini stopaj yapanlar dışındakilere teslim edenlerin; defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmaktadır.

  2.Sanatçılardan eserlerini stopaj yapan kurum ve kişilere teslim edenler yıl içi kazançları istisna haddi altında kalsın kalmasın isteyenlerin; defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve belge düzenleme zorunlulukları kaldırılmıştır.

  3.Sanatçılardan madde kapsamı  türden faaliyetleri arızi olarak yapanların, defter tasdik ettirme (defter-beyan sistemine kaydolma) ve tutma ile belge düzenleme zorunlulukları bulunmamaktadır.

  4.serbest meslek makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunmayanlardan alınan eserlere ilişkin yapılan ödemelerin gider pusulası imzalatılmak suretiyle tevsik edilmesi mümkün bulunmaktadır.

  Fenomenlere ilişkin özellik arz eden durumlar nelerdir?

  1.İstisna şartlarını haiz mükelleflerin, istisna kapsamındaki faaliyetleri nedeniyle elde ettikleri kazançlar için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmeyecek, diğer gelirleri nedeniyle beyanname verilmesi halinde bu kazançlar beyannameye dâhil edilmeyecektir.

  2.Mobil cihazlar için uygulama geliştiriciliği faaliyeti kapsamında yalnızca elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları üzerinden elde edilen kazançlar mezkûr madde kapsamında istisna edilmektedir. Bu platformlar üzerinden elde edilen; ücretli uygulama satış geliri, reklam geliri, uygulama içi satış geliri, sponsorluk geliri, ücretli abonelik geliri gibi gelirler istisna kapsamında dikkate alınacaktır.

  3.Elektronik uygulama paylaşım ve satış platformları dışında elde edilen kazançlar ise istisna kapsamında değerlendirilemeyecektir.

  4.Sosyal içerik üreticileri tarafından internet ortamındaki sosyal ağ sağlayıcıları üzerinden elde edilen gelirlerin üçüncü taraf hizmet sağlayıcıları aracılığıyla elde edilmesi durumunda da istisnadan yararlanılabilecektir.

  5.Sosyal ağ sağlayıcısı olarak kabul edilmeyen kişisel internet siteleri, elektronik ticaret siteleri, haber siteleri gibi etkileşim amaçlı içeriğin ikincil ve yan hizmet olarak sunulduğu platformlarda faaliyette bulunan kişilerin bu faaliyetlerinden elde ettikleri kazançlar için istisna uygulanmayacaktır.

  İstisna Kapsamında Elde edilen gelirler KDV’ye tabi midir?
  Gelir Vergisi Kanununun mükerrer 20/B maddesi kapsamında vergilendirilen kazançlara konu teslim ve hizmetler KDV’den istisna edilmiştir. Dolayısıyla bu kapsamda gelir elde ede mükelleflerin istisna şartlarını taşıyan gelirleri, KDV’den istisnadır.
  GVK’nun 18. maddesi kapsamındaki serbest meslek faaliyetleri ile ilgili teslim ve hizmetlerin, mutad ve sürekli olarak aynı Kanunun 94. maddesinin birinci fıkrasında sayılan kişi ve kurumlar dışındakilere de yapılması halinde, serbest meslek erbabının KDV mükellefiyeti tesis edilecektir.

  Şimdi bir örnek üzerinde çalışalım.

  E-kitap yazıp sosyal medyada satmanın vergisel boyutu nedir?

  GVK 94.maddede sayılan Ticaret şirketlerine sanal pos şirketleri dahil olduğuna göre Yazılan kitabın internet ortamındaki satışından tevkifat nasıl yapılacaktır?

  İyzico, Shopier, payTR gibi sanal pos hizmeti veren ödeme alma kuruluşları sadece hasılatı yatırdıklarını ve stopaj kesmediklerine göre  bu nasıl vergilenecektir.

  Peki GVK 18 kapsamındaki yazarların internet ortamındaki satışları nasıl vergilendirilir?

  Google Play Kitaplar üzerinden yazdığım e-kitapları satacağım ileride bu şekilde aylık 5 bin lira civarlarında para kazandığımda vergi ödemem gerekir mi?

  Sosyal platform üzerinden yapılan kitap hizmeti sonucu elde edilen gelir için bir banka hesabı açılacak, Google play komisyon sonucu kalan parayı hesabına yatıracak ve 2023 yılı için istisna haddinin altında olduğun için bankanın her ay yapacağı %15 stopaj nihai vergi olacaktır.

  İyzico, Shopier, payTR gibi sanal pos hizmeti veren ödeme alma kuruluşları sadece hasılatı yatırdıklarını ve stopaj kesmediklerine göre bunlar üçüncü tarafı teşkil ediyor. Bu platformlar aracılığıyla elde edilen gelir istisnanın uygulanmasına engel değildir.

  Ancak örnek Orhan Pamuk masumiyet müzesi(Kanuna göre eser olarak tescil edildiği vurgulanmak için bu örnek verildi.)kitabını storytel’ platformuna koyuyor ve burdan bir telif ve gelir elde ediyorsa işte bu Gelir Vergisi Kanunu 18. Madde kapsamında değerlendirilecektir. Storytel gerekli %17 stopajı yapacak ve diğer hususlar veri kabul edilirse bu nihai vergi olacaktır.

  Eğer e-kitap satışı sosyal ağ sağlayıcılar (En az 1 milyon üyesi olması gerekiyor) üzerinden değil de kişisel e-ticaret sayfası veya blog üzerinden yapılarak sağlanıyorsa o durumda hem 18. Md hem de 20/B maddesine girmiyor. Ticari kazanç hükümlerine göre mükellefiyet. Gelir ve KDV mükellefiyetini gerektirmektedir.

  Yazarın Diğer Yazıları
  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.