Bodrum Gündem
Abbas Coşar

Abbas Coşar

Abbas Coşar, 30.08.1970 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) iktisat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında açılan sınavda başarı göstererek Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü olarak 14 yıl görev yaptıktan sonra 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere özel sektöre geçti. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta ve Bir Bağımsız Denetim Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Vergi Hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmakta olup, Vergi Sorunları Dergisinde 2 yıllık bir süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

  Vergide Dünya Halleri – 11

  Son 2 Ay Rüzgar Gibi Geçti…

  Küreselleşme sonrasında kapitalizmin artık eski haliyle sürdürülemez bir noktaya geldiğini söylemek için parafiskal kahin olmaya gerek yoktu.

  Sermaye  sahiplerinin dilediği yere dilediği kadar parayı yollaması ve çekmesiyle oluşan tsunamiler devletleri zor durumda bırakıyordu. Devletler kendi para ve maliye politikalarını uygulamaktan uzak düşüyorlardı. ABD başta olmak üzere…

  Küreselleşmenin getirdiği bu taşkınlık bir yola girmeliydi. İşte literatürün Büyük Sıfırlama dediği kavram bu olmalıydı.

  En az iki çok kutuplu dünya kalmalıydı.

  Kaybedenler Kulübü dolmalıydı…

  Bu kaostan payımıza düşeni hep beraber toplayacağız. Seçim sonrası gaza basan ekonomi yönetimi fiyat zam furyası ek bütçe rüyası  vergi artışlarıyla fırtına ekip rüzgar biçmeliydi.

  1.KDV Oran Değişiklikleri Oldu…

  7 Temmuz tarihinde yayımlanan ve  10 Temmuz 2023 tarihinde yürürlüğe giren Cumhurbaşkanı Kararı ile yüzde 8 olan indirimli oran yüzde 10’a, yüzde 18 olan genel oran ise yüzde 20’ye yükseltildi. Yüzde 1 indirimli oranda ise herhangi bir artış yapılmadı. Bu değişiklikleri “genel değişiklik” olarak ifade edebiliriz.

  Bu Karar ile yapılan ve “özel değişiklik” diyebileceğimiz diğer değişiklik ise deterjan ve dezenfektanlar ile kâğıt ürünleri gibi temizlik maddelerine genel KDV oranının geçerli kılınmasıdır. Bu değişiklikle, yüzde 8 indirimli orana tabi olan sabun, şampuan, deterjan, dezenfektanlar, ıslak mendil (sabun, deterjan veya solüsyon emdirilmiş olsun olmasın), tuvalet kâğıdı, kâğıt havlu, kâğıt mendil ve peçete teslimlerinde KDV oranı 12 puan artırılarak genel oran olan yüzde 20’ye çıkarılmıştır. Yani vergi oranı yüzde 150 oranında artırılmış, başka bir ifade ile 2,5 katına yükseltilmiştir.

  2.7346 Sayılı Karar Sonrası Taşınmaz Satışlarında KDV Oranları Ne Oldu…

  1.5359 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla 01.04.2022 tarihi ve sonrasında ruhsatı alınan konutların KDV oranlarının tespitinde büyükşehir, inşaat sınıfı, emlak vergisi m2 değeri gibi hususların artık önemi kalmamıştır.

  2.Bu tarih öncesi ruhsatlar için önceki hükümlerin uygulanmasına devam edilecektir. Büyükşehir statüsünde olmayan yerlerde bulunan 150 m2’nin altındaki konutlara uygulanan %1’lik KDV oranı 5359 sayılı Kararla %8, 7346 sayılı Kararla da %10 olarak belirlenmiştir.

  3.6306 sayılı Kanun kapsamındaki projeler dahil tüm 150 m2’nin üzerindeki konutlar için kademeli KDV oranı uygulamasına geçilmiştir. 170 m2 konut için %150 m2’ye kadar %10 üstü %20 m2 için %20 uygulanacaktır.

  4.Öncesinde Arsa teslimlerinde uygulanan %18’lik KDV oranı 5359 sayılı Kararla önce %8’e düşürülmüş sonrasında ise 7346 sayılı Kararla %10’a çıkarılmıştır.

  5.İşyerleri teslimleri  için uygulanan %18 oranı yeni karar sonrası %20’ye çıkarılmıştır.

   

  3.Taşınmazlar Artık Kısmi Bölünmeye Vergisiz Dahil Edilemeyecek.

  15 Temmuz 2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7456 sayılı “6/2/2023 Tarihinde Meydana Gelen Depremlerin Yol Açtığı Ekonomik Kayıpların Telafisi İçin Ek Motorlu Taşıtlar Vergisi İhdası ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun” ile bir çok önemli vergisel düzenlemeler yapıldı.

  Yapılan düzenlemelerden biri ise, söz konusu Kanun’un 20.maddesi ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 19.maddesinde yapılan değişiklikle taşınmazların 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren kısmi bölünme kapsamından çıkarılmasıdır.

  Maalesef birleşmeyi kurumsallaşmanın bir unsuru görüp bölünmeyi( bazen küçülmek en iyi uzmanlaşma sağlar) küçülüp dağılmak gibi gören sığ aklın kurbanı oldu bu düzenleme.

  Oysa bizim gibi ülkelerde taşınmaz bir zenginlik itibar unsurudur. En büyük çoğunluğu aile şirketlerinin için taşınmaz dolu. Üstelik devreden kdv gibi yapısal bir sorun yaşayan mükellef dünyasının bu sorunu hafifletmesine katkıda bulunan bir unsurdu.  Kısmi bölünme ile taşınmazları ayrı bir şirkette toplayıp gayrimenkul kiralama gayrimenkul varlık şirketlerinin önünü açmak daha bereketli vergisel bir dünyaya kapı açabilirdi…

  4.Kurumların En Az İki Tam Yıl Süreyle Aktiflerinde Yer Alan Taşınmazların Satışına Uygulanan İstisnalar Kalktı…

  Bu Kanunun 19. maddesi ile kurumların aktifinde en az iki tam yıl süreyle bulunan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerine yönelik istisna uygulaması kaldırılmıştır. (Yürürlük tarihi: 15/7/2023)

  Aynı Kanunun 22. maddesi ile söz konusu düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan taşınmazlar için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren satışlarında, 5520 sayılı Kanunun 5/1-(e) bendinde yer alan %50 istisna oranının %25 olarak uygulanması düzenlenmiştir. (Yürürlük tarihi: 15/7/2023)

  Buna paralel KDV Yönlü Değişiklik ise;

  Bu Kanunun 7. maddesi ile kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnası da kaldırılmıştır.

  Bu düzenlemeye ilaveten, yine bu Kanunun 8. maddesi ile bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce kurumların aktifinde yer alan ve en az iki tam yıl süreyle elde bulundurulan taşınmazların satışı suretiyle gerçekleşen devir ve teslimlerde KDV istisnasının geçerli olması düzenlenmiştir.

  5.Asgari Ücret Desteği…

  Bu Kanunun 17 uncu maddesi ile, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa geçici 96. madde eklenerek, 2023 yılı Temmuz ila Aralık aylarında da istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak üzere, madde metninde belirtilen işverenlere, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük 16,66 Türk Lirası, aylık 500 Türk Lirası asgari ücret desteği sağlanmaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen prime esas günlük kazanç tutarı 6356 sayılı Kanun hükümleri uyarınca toplu iş sözleşmesine tabi özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 647 Türk Lirası olarak dikkate alınacaktır.

  6.Çalışan Yemek Bedeli İstisnası…

  SGK açısından asgari ücrete bağlandığından 1.7.2023 tarihinden itibaren Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin 97 inci maddesinin 7 inci fıkrası gereği; 01/07/2023-31/12/2023 döneminde yemek bedelinden istisna edilecek sigorta primine esas kazanç tutarı; 447,15 TL x %23,65 = 105,75 TL (Günlük İstisna Tutarı) olarak belirlenmiştir.

  7.Akaryakıt ÖTV Artışları Tam Gaz…

  Akaryakıt üzerinden alınan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarlarında yapılan düzenlemelere göre kurşunsuz benzinin litre fiyatı üzerinden alınan ÖTV tutarı 2,52 liradan 7,52 liraya, motorinin litre fiyatı üzerinden alınan vergi tutarı ise 2,05 liradan 7,05 liraya yükseldi. Otogaz da ise 5,77 lira ÖTV alınacak. Ayrıca benzol, tuluol, ksiol, solvent nafta gibi ürünler ile madeni yağlama ürünlerinin ÖTV tutarlarında da artışa gidildi.

  Beklentinizi yüksek tutun!

  2023 gider bütçeniz nedir (4,7 trilyon)

  2023 beklenen gelir bütçeniz nedir (3,8 trilyon)

  Aralık ayında bütçe  kabul edildiğinde 900 milyar açık vardı( %20) Bu farkın üzerine bu yılki yıllık EYT giderini, (memur maaş artışları gibi vs) koyun, ek vergileri düşün  80-100 milyar, yapılandırmalardan yıl sonuna kadar gelen/gelecek olan 100-150 milyar daha düşün, düştünüz mü?

  sonuç, hal ve kederimiz üzülmeye fedakarlığa devam.

  Ben diyeyim 1 siz deyin 1,5 açık ile bu yıl kapanır mı bilinmez!

  Ayrıca, yıl sonu TÜFE’sinin de yüzde 50’li seviyelerden yüzde 60’lara çıkmasının kaçınılmaz olduğu değerlendiriliyor.

  Neyse biz sadede gelelim güncel gerçek dünya bizi aşıyor kulakların mühürlediği bu zamanlarda

  Vergi Planlaması yapan şirketler elinizi çabuk tutun 1 Ocak 2024 tarihine kadar mevcut veya yeni kurulan şirkete taşınmazlarını kısmi bölünmeye konu eden firmalar büyük bir vergisel avantaj yakalayacaklardır.

  Haftaya yeniden görüşebilmek ümidiyle…

  Yazarın Diğer Yazıları
  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.