Bodrum Gündem
Abbas Coşar

Abbas Coşar

Abbas Coşar, 30.08.1970 tarihinde Malatya'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Malatya'da tamamladı. 1992 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi (Mekteb-i Mülkiye) iktisat Bölümünden mezun oldu. 1993 yılında açılan sınavda başarı göstererek Maliye Bakanlığı Stajyer Gelirler Kontrolörü olarak göreve başladı. Maliye Bakanlığında Gelirler Kontrolörü ve Gelirler Başkontrolörü olarak 14 yıl görev yaptıktan sonra 2006 yılında Yeminli Mali Müşavir olarak çalışmak üzere özel sektöre geçti. Halen Yeminli Mali Müşavir olarak görev yapmakta ve Bir Bağımsız Denetim Şirketler Grubu bünyesindeki şirketlerin Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmektedir. Vergi Hukuku alanında yayınlanmış çok sayıda makalesi bulunmakta olup, Vergi Sorunları Dergisinde 2 yıllık bir süreyle yazı işleri müdürlüğü yapmıştır. Evli ve bir çocuk babasıdır.

  Ek Motorlu Taşıtlar Vergisine (MTV) Dava Açalım mı?

  Ekonomik sorunların ortasında boğuşan hükümet ile vatandaşlar arasındaki masa tenisine dönüşen vergi kararlarında henüz kim galip gelecek tahminler karaborsa…

  Depremin sıkıntıları da eklenince bir yanda ek kaynak bulmaya uğraşan merkezi iktidar, diğer yanda artık verecek ne kaldı bu son olur zılgıtı çeken vatandaş belki bir umut Anayasa Mahkemesi iptal kararı verir, yanlış hesap Bağdat’tan döner mi misali…

  Bu arada yanlış medya haberleriyle sanki iptal edilmiş gibi yazılıp çizilince Gelir İdaresi olaya bir duyuru ile müdahale kararı aldı. Aklınızı başınıza alın, bu vergi ödenecek! nokta.

  Ha sonra yargıya gidersin, AYM iptal eder hele onu o gün düşünürüze getirdi.

  7456 sayılı Kanunla düzenlenen EK MTV, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 11 ilde geniş çaplı yıkıma sebep olan ve yaklaşık 13 milyon insanın hayatını etkileyen deprem felaketinin getirdiği zararların telafisinde kullanılmak üzere ihdas edilmiş yeni bir vergidir.

  Kanunun 1 inci maddesinin (5) numaralı fıkrası hükmü uyarınca 31 Ağustos 2023 Perşembe günü sonuna kadar ödenmesi gereken ek motorlu taşıtlar vergisinin birinci taksitinin ödeme süresi, Başkanlığımızca ödemelerde kolaylık sağlanması amacıyla, 6 Eylül 2023 Çarşamba günü sonuna kadar uzatılmıştır.

  Gelir İdaresi; Mükelleflerimizin gerçek dışı haberlere itibar etmemeleri ve ödeme süresi içinde ödemelerini yapmalarının menfaatleri gereği olduğunu önemle hatırlatırız diyerek aba altından sopayı gösterdi.

  Ek motorlu taşıtlar vergisi özelinde, vergi idaresi tarafından yapılan diğer vergi tarhiyatlarından farklı bir uygulama söz konusudur. Ek motorlu taşıtlar vergisine tabi olan mükellefler, verginin tahakkuk ettiği tarihte, vergi dairesi tarafından herhangi bir tebliğ yapılmadan vergiyi ödemekle yükümlüdürler.

  Vergilendirmeye yönelik işlemlerde genellikle dava süresi, ilgili evrakın muhatabına tebliğ edildiği tarihi izleyen gün olarak belirlenir. Ancak, ek motorlu taşıtlar vergisinde bu süre, kanunun yayım tarihinden itibaren başlar.

  Hâlihazırda kayıt ve tescil edilmiş araçlar için dava süresinin başlangıcı kanunun yayım tarihi olan 15 Temmuz 2023‘tür. İlk defa kayıt ve tescil edilen araçlar için ise, dava süresi, kayıt ve tescil tarihini, tahakkuk ve tebliğ tarihini içerir.

  Ancak, aynı tarih, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nun 61. maddesinde yer alan çalışmaya ara verme zamanına denk geldiğinde, dava açma süresi 8. madde’nin 3. fıkrasına göre 7 gün uzamış olacaktır. Bu nedenle, dava açma süresinin son tarihi 7 Eylül 2023 olacaktır.

  Dava Süreci Nasıl İşleyecek…

  İlk olarak dava dilekçenizde taşıtın kayıt ve tescil  durumu  belgeleriyle sunulmalıdır.

  İkinci olarak, verginin nasıl hesaplandığını ve tahakkuk ettiği bilgi ve belgelerle sunulmalıdır.

  Üçüncü olarak dilekçenizde vergi idaresinin tarhiyat veya tahakkuk işleminin hukuka uygun olmadığını somut gerekçelerle desteklemelisiniz. Mükerrer vergileme anlamı taşıdığı, zamanında 2003 tarihinde aynı şekilde o işlemin Anayasaya Mahkemesince İptal edildiğine ilişkin ifadeler yer almalı.

  Bu kararın özet mealinde ne vardı;

  Anayasa Mahkemesi’nin 2003 tarihli kararı, vergi düzenlemelerinin temel hak ve özgürlüklere uygun olup olmadığını denetleme yetkisi kapsamında alınmış önemli bir karar olarak öne çıkıyor. Bu karara göre, bireylerin ikinci kez veya ek olarak Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemek zorunda bırakılması Anayasa’ya aykırıdır ve vergi mükelleflerinin temel haklarına müdahale anlamına gelir.

  Dördüncü olarak, ek motorlu taşıtlar vergisine yönelik itirazlarını ve bunlara ilişkin vergi idaresinin cevaplarını belgelemelidir. Yani her ne kadar MTV için ihtirazi kayıt olur mu olmaz mı tartışmasına girmeden usul yönlü sıkıntı yaşamamak için MTV yönlü Nakil Vasıtalar Vergi Dairesine ihtirazi kayıtlı dilekçenizi ulaştırın. Aksi  halde mükellef kendi beyanına itiraz eder etmez gibi itirazlarla karşılaşabilirsiniz.

  Beşinci olarak, ek motorlu taşıtlar vergisi ile ilgili olarak geçerli kanun ve mevzuatın doğru bir şekilde uygulanmadığını iddiasını destekleyen deliller sunmalıdır. Yargı kararı olabilir vergi hatası iddiası ileri sürülebilir gibi…

  Başka seçenekler AYM iptal kararı beklenebilir, ödemeyip itiraz, idareye İstisna uygulamasına itiraz gibi ancak benim naçizane tavsiyem, 1. Taksiti ödeyin haksız görüyorsanız ihtirazi kayıt dilekçenizi Nakil Vasıtalar  Vergi  Dairesine  ulaştırarak  dava yoluna gidin.

  En geç 7 Eylül 2023’ tarihinde davanızı açın…

  Yazarın Diğer Yazıları
  Yorumlar

  Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.