Bodrum Gündem
MEHMET ÜLKÜM

MEHMET ÜLKÜM

Mehmet ÜLKÜM/ Özgeçmiş Bodrum Gümüşlük’de (Karakaya köyü) doğdu. İlkokulu köyünde, ortaokulu Bodrum’da okudu. 1964 yılında Ankara Maliye Okulundan (meslek lisesi) mezun oldu. Meslek lisesi mezunları Üniversitesi sınavlarına kabul edilmediği için memuriyette iken Afyon Lisesini dışarıdan bitirdi. Ankara Mali Bilimler Yüksek Okulunda okudu. (Ön Lisans) 9 Eylül Üniversitesi Maliye Bölümünde Lisans öğrenimini tamamladı. Bu öğrenim dönemlerinde Kamuda, Vergi Memurluğu, Vergi Denetmenliği, Adana Emlak Vergi Dairesi, İzmir Taşıtlar Vergi ile Kemeraltı Veri Dairesi, Nazilli Vergi Dairesi Müdürlüklerinden sonra İzmir Hasan Tahsin Vergi Dairesi Başkanı olarak 35 yıl kamu hizmetinden sonra emekli olmuştur. Emeklilikten sonra 1999 yerel yönetim seçimlerinde Gümüşlük Belediye Başkanlığına seçilmiş ve 10 yıl bu görevi sürdürmüştür. Bu dönemde Bodrum Belediyeler Birliği Başkan yardımcılığı dahil olmak üzere bir çok STK’da görev yapmıştır. Halen Muğla ilindeki mahkemelere bilirkişilik yapmakta ve Beş kişilik Cezaevleri İzleme Kurulunun da başkanlığını yürütmektedir...
  24.04.2023
  Ülkemiz 14/Mayıs/2023 tarihinde önemli bir seçim arifesinde. Seçime yaklaşık üç hafta kaldı. Ancak, secim sisteminde 06.04.2022 tarihinde yapılan son yasal düzenlemeler nedeniyle ilk uygulama olmasından da ötürü seçmenlerde bazı tereddütler oluşmuştur. Soruluyor; nasıl oy kullanılacak, ittifak oyu nedir, ittifak içinde...
  08.07.2022
  Tatil yerlerinde konutlarını kısa süreli değişik kişilere kiraya verenlerin vergi durumu, nasıl vergilendirileceği çok sorulmaya ve farklı görüş ve değerlendirilmelere neden olmaya başladı. Kısa süreli yani; günlük, haftalık, iki haftalık, aylık veya sezonluk olarak önemli tutarlara kiralanan konutlardan elde edilen...
  24.06.2022
             Gürültü ile ilgili mevzuat en az dört kanun, iki Yönetmelik, onlarca tebliğ ve çok sayıda muktezadan (ilgili makam Görüşü) oluşan oluşmaktadır. O nedenle, bu incelemelerimiz sırasında gözden kaçırdığımız konular var ise, konuyu okuyucu ve yetkililerin, eleştirilerine, hoşgörüsü ve düzeltmesine...
  28.05.2022
  Son zamanlarda Bodrum’da bir kısım araziler Belediye tarafından arsa olarak vergilenmek amacıyla arazi sahiplerine resmi yazılar gönderilmektedir. Bu durum, Büyükşehir statüsündeki ilimiz ve ilçemizde emlak vergilerinin bir kat artırılarak uygulanması nedeniyle mülkiyet sahibi vatandaşların sızlanmalarına, şikâyetlerine ve çare arayışlarına neden...
  15.03.2021
  Son günlerde Belediyelerin “Bağış Toplama” işi kamuoyunun gündemini oldukça meşgul etmektedir. Siyasi arenada da yoğun tartışmalara neden olmaktadır. İl Özel İdareleri ve Köylerle birlikte Anayasal bir yerel kamu kurumu olan Belediyelerin Bağış toplayıp toplayamayacağı konusunda kamuoyunda bilgi kirliği oluşmuştur. Merkezi...
  21.01.2021
  Genel Bilgi Bilindiği gibi, 29.07.1970 tarih ve 1319 Sayılı Emlak Vergisi Kanunun 42. ve takip eden maddelerinde “Değerli Konut Verisi” ihtas edilerek hükme bağlanmıştır. Özellikle İstanbul Boğazında villaları bulunan kişi ve kurumların yazılı ve görsel basında yer alan yoğun itirazları...
  26.08.2020
  Mehmet Ülküm – Gümüşlük Belediyesi geçmiş dönem Başkanı Gürültü ile ilgili mevzuat;  5393 sayılı Belediye Kanunu, 2872 Sayılı Çevre Kanunu, 2559 sayılı Polis Vazife ve Selâhiyetleri Kanunu, 5216 Sayılı Büyük Şehir Belediye Kanunu ve bu kanunlara bağlı olarak yayımlanmış olan ...
  17.08.2020
  (NOT: Bu yazı 21 Ağustos 2017 tarihinde Bodrum Gündem’de yayınlanmıştı. Noktasına virgülüne dokunmadan yeniden yayınlıyoruz…) Bu günlerde Bodrum İçme ve Kullanma suyu konusunda basında muhtelif haberler, eleştiriler yayımlanmaktadır. Odaklanılarak bakılan ve eleştirilen su konusu bir sonuçtur. Bu sonuca nasıl ulaşıldığına...
  10.06.2020
  Böyle bir ifade, böyle bir soru elbette yanlıştır. Hiç bir kamu kurumu iflas etmez. Ancak, kamu tüzel kişileri genel anlamda maddi imkansızlıklar ya da başka nedenlerle kendisine kanunlarla verilmiş kamu hizmetlerini ifa etmekte duraksamaya düşebilirler. Bu sıkıntılı pandemi günlerinde, gittikçe...
  14.05.2020
  Son günlerde yaşadığımız Bodrum’da yine kaçak yapı yıkımlarıyla ilgili bir kargaşadır gidiyor. Ulusal basında yer aldığına göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca (Bakanlık) Bodrum’da 499 kaçak konut, villa, otel ve iskelelerin yerle bir edildiği haberleri yer almıştır. (4.Mayıs.2020 tarihli Hürriyet Gazetesi...
  12.03.2019
  Ülkemizin genelinde 31.03.2019  tarihinde mahalli idareler seçimleri yapılacaktır.   Bu yazımızda mevcut sisteme bakarak, Büyükşehir statüsünde olan ilimiz Muğla’nın durumu incelenmiştir. Bu seçimlerde uygulanacak temel Kanun, 2972 Sayılı “Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve  İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun”  olmakla  birlikte...