Bodrum Gündem
CEVAT ÖNEŞ

CEVAT ÖNEŞ

  10.03.2023
  Doğanın yaşama, yeni bir güne dönüşünün, başlangıç anlarıdır, Şafak Vakti. Her mevsimin farklılıklarına rağmen, aydınlığa geçilen her an, doğa için, canlılar için, insan için, yeni bir uyanış, yeni bir umuttur. Yıllarını doldurmakta olan yaşlıların, yeni günden, sağlık-huzur-güven dilekleri ile yarınlarımız...
  09.04.2022
  Yaşam, insan ve canlıların, kâinat-doğa bütünlüğü/uyumu içerisinde, sürekliliğe sahip değişimin yarattığı gerçeklik ortamıdır. Düşünen, ifade edebilen, üreten insanların, toplumların, canlıların yaşam standartları/şartları, beklentileri, ihtiyaçları/talepleri karşılayabilme derecesine göre ölçülür/tepkiler ortaya çıkarır. İnsanlık tarihi de, öncelikle insan ve toplumlar için yaşamı kolaylaştırıcı/zenginleştirici...
  26.01.2022
  2022 Türkiye’si ve muhtemel gelişmeler yaklaşan seçimler sebebiyle de süreklilik kazanan şekilde “BEKA” tartışmasının konusu olmaktadır. Cumhuriyet’in 100. Yılında yeniden kurtuluştan ve yeniden inşadan söz edilmesi düşündürücü olduğu kadar hangi kimliğe sahip olursa olsun tüm toplumu ilgilendiren acı veren bir...
  21.12.2021
  Her geçen gün artan bir endişe ve karamsarlık iklimi toplumu, insanı kuşatmakta. Devletin varlığı için duyulan kaygı, yaşam şartlarının ağırlaşmasının yaratmakta olduğu endişe, gelecek için artan güvensizlik, çözüm arayışlarının görülebilen yetersizlikleri, psiko-sosyal ve psiko-politik baskılarla bütünleşirken, maddi ve manevi potansiyel...
  15.09.2021
  Sonuç olarak söyleyeceğimize vurgu yaparak, makalenin içerik çerçevesini çizmek istiyorum öncelikle: “Kurtuluş Mücadelesi süreci; Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküşünün yarattığı şartlar, amaç ve hedefleri bakımından, halkımızın sonuçları görülebilen bir BEKA gerçeğinin, çözümü için yaşanmış ve şekillendirilmiştir. Cumhuriyet’in Kurtuluş ve Kuruluş mücadelesi, 20....
  11.05.2021
  Çürüme ve Çöküş kavramlarını canlı, cansız yaşamın çok değişik alanlarında kullanabiliriz. Çürümeyi genellikle süreç içinde, sağlamlığın, dayanıklılığın kaybedilmesi anlamında kullanırız. Çöküş ise dağılarak yıkılma hali olarak ifade edilebilir. Kurtuluş Kuruluş mücadelesinden yeniden doğan Cumhuriyet’in bürokratları için, ülkelerinin sorunlarını değerlendirirken, Çözülme...
  19.03.2021
  Uykuda görülen bir kâbus, çöken karabasan gibi yaşanmakta olan Türkiye gerçekleri fotoğrafını Milletimiz hak etmiyor. Çocuklarımız, gençler için örnek alınabilecek görüntüler vermiyor. İnsan Hakları Eylem Planının değerlendirilmekte olduğu bir dönemde, 17 Mart 2021 günü, Halkların Demokrasi-HDP milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun...
  25.02.2021
         Freni boşalmış otobüsün karşılaşabileceği sorunları, normal düşünebilen her insan öngörebilir. Yol, iklim, trafik, kavşak şartları yaklaşan tehlikeyi şüphesiz etkileyecektir. Otobüs kaptanının kontrolü kaybetme durumu ise yolcular için en büyük risktir. Olması gerekeni, mümkün olanı zamanında yapamayan ve yolcularına güven...
  10.01.2021
  2020 yılından 2021’e devredilen bagaj yükü çok ağır ve çok sorunlu. Covid-19 salgınının küresel düzeyde yarattığı hayati tehdit de sürekliliğini korumakta. İnsan sağlığının yanı sıra, yaşam için ihtiyaç duyulan tüm temel şartlar ile doğa-çevre-iklim etkileşimi ve insan-ülke yönetimleri kalitesinin yol...
  12.12.2020
  Yaşamakta olduğumuz süreç, savrulmakta olan bir Türkiye fotoğrafını vermekte. Covid-19’un da etkisiyle, derinlik ve şeffaflık kazanan sorunların ağırlığı, toplumsal yapımızı ve insanımızı sarsarken, geleceğimizin de ipotek altına alınmakta olduğu endişelerini artırmaktadır. Gelişmeler; Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin yapısı, uygulamaları, zihniyeti, liyakat durumu...
  28.10.2020
  Cumhuriyet’imizin, Bağımsızlık ve Kurtuluşun, 97 nci yıl dönümünü kutluyoruz. Milli Bayramlarımıza getirilmek istenilen yasaklar ve kısıtlamalara rağmen, ortaya çıkabilen münferit sapkın düşünce ve tepkiler dışında, milletimizin vicdanının ve coşkusunun verdiği Türkiye fotoğrafı gurur vericidir. Osmanlı İmparatorluğunun parçalanma ve çöküş sebepleri...
  26.07.2020
  Tarih, gelişim-değişim süreçleriyle değerlendirildiğinde, önemli dersler verir. Dönüm noktaları olarak tanımlanabilecek eşiklerde ortaya çıkan, siyasal-toplumsal-ekonomik yönelişler dinamiği, çözümleri ve gelişmeleri şekillendirirler. Orta Çağ’dan, Aydınlanma ve Sanayileşme çağına geçiş, insanlık için temel kırılma noktasıdır. Birinci, İkinci Dünya savaşları ve sonuçları, ülkelerarası...
  27.05.2020
  Kovit-19 pandemi süreci, insan-yaşam-doğa bütünlüğünün hayati önemini göstermekte. Çözülememiş temel meselelerde, yeniden düşünme-tartışma-sorgulama gibi yapıcı-inşa edici sonuçlar çıkarılabilecek, şartları da oluşturmaktadır. Bilimin öğretici ve çözümleyici gücünün tartışılmazlığı karşısında; insanı, insanlığı değerli kılan duruşlar ile sistem-rejim-yönetişim ve yaklaşımlar bütünlüğünün yetersizliklerinin de,...
  02.04.2020
  Covit -19 salgını; yarattığı sağlık tehditlerinin yanı sıra, siyasi-ekonomik-psikolojik boyutlarının ortaya çıkarabileceği sonuçların çözümleri bakımından ve ulusal, küresel düzeyde ideoloji, sistem değişikliklerine kadar uzanabilen değişimlerin işaretlerini vermesi yönünden de, önem kazanmaktadır. Süreç içerisinde bireysel, toplumsal, siyasal etkileşimlerin, öncelikle yeni nesiller...
  23.12.2019
  2020 yılı sürecine girerken, Aralık 2019 Türkiye fotoğrafında, bazı öncelikli gerçekler üzerinde tespitlerde bulunulması yararlı olacaktır. Yaşanılan tecrübelerin, yaşanılacaklar için dersler çıkarıcı olması ve sorunları çözümleyici sonuçlar üretebilmesi, bilimin, insan aklının, toplumsal bilincin, doğa gerçekliğinin yadsınamaz sonuçlarındandır. Bunun için de,...
  22.09.2019
  İçerisinde bulunduğumuz şartlarda, evrensel değerleri eksen alarak, ÇÖZÜM ve BARIŞ kavramlarının içlerini doldurarak, bir proje üretilmek istenilirse, tehlikeli sularda yüzmeye başlamışsınızdır denilebilir. Maalesef ülkemiz için gelinen noktanın özetidir bu cümle. Konjonktüre, değişen çıkarlara göre; FETÖ’cü, PKK’lı, EMPERYALİZMİN uşağı, CİA-MOSAD ajanı...
  24.06.2019
  23 Haziran 2019 İstanbul Büyük Şehir Başkanlığı seçimi sonuçları, milletin kestiği bir Hesap Pusulasıdır. Milletin yaşamını etkileyen gelişmelerin ve Devletin yarınlarını da etkileyecek olan, yönetim duyarsızlıklarının süreklilik kazanmakta olduğu bir zaman diliminde, İstanbul seçmeninin ortaya çıkardığı irade, aynı zamanda “Türk...
  18.05.2019
  Türkiye Devlet olarak, toplum olarak, önemi ve hassasiyetleri, her geçen gün artmakta olan bir süreci yaşamaktadır. Siyasi, ekonomik, sosyal, sosyo-psikolojik gelişmeler ile bölgesel ve küresel sorunların etki/tepkilerinin yaratmakta olduğu, yaratabileceği sonuçlar, topyekûn bir durum değerlendirilmesi yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Millet iradesinin...
  20.04.2019
  17 Nisan 2019 saat 16:30. Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyük Şehir Belediye Başkanlığı mazbatasını tescil ettirerek, görevini devraldı. Türkiye’nin siyasal ve demokratik yolculuğu bakımından, bugünün tarih sayfalarında, önemle not edileceğinden şüphe edilmemelidir. Bir yerel seçimin, yaşanılmakta olan süreçler bakımından, hayati önemde...
  27.10.2018
  29 Ekim 1923, Cumhuriyet’in ilanı, Cumhuriyet İdaresine geçiş sürecinin başlangıç tarihidir. Birinci Dünya Savaşının paylaşım, çıkar, sömürü sistemi yaratan sonuçları karşısında, Cumhuriyet; emperyalizmle mücadelenin, siyasi-ekonomik bağımsızlığın, muasır medeniyet hedeflerinin, akıllı, vicdanlı hür nesiller yetiştirilmesinin, barış içinde yaşayan bir millet-devlet olunmasının...
  19.09.2018
  Küresel, Bölgesel, ulusal gelişmelerin etkilediği, yönlendirdiği tehlike ve risklerle karşı karşıyayız. Öncelikle ekonomik, finansal gelişmelerin dar gelirli halkı ve bireyi etkilemesi, yoksulluğu artırırken, siyasal-sosyal sorunları da derinleştirmektedir. Siyasi, ekonomik, askeri, stratejik çıkar farklılıklarının yarattığı sürekliliğe sahip çatışmalar ise mevcut küresel...
  03.08.2018
  Küresel etkiler… Ülkeler küreselleşmenin yarattığı sorunların çözümlerinde başarı göstermekte zorlanıyorlar. Gelişen teknoloji ve iletişim kanalları; siyasi, ekonomik, sosyal, kültürel, her alanda karşılıklı etkileşimi artırmaktadır. Gelir dağılımına ilişkin veriler, küresel adaletsizliğin, derinleşerek devam edeceğini göstermektedir. Dünya’nın en zengin yüzde birinin, Dünya’nın...
  14.07.2018
  Cevat Öneş MİT eski Müsteşar Yardımcısı 24 Haziran Seçimleri sonuçları, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde, yeni bir dönemi başlatmıştır. Anayasal olarak “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi”, Cumhurbaşkanı R. Tayyip Erdoğan’ın ifadesiyle “Başkan”, farklı yaklaşımlarla sistem/rejim değişikliği olarak yapılmakta olan değerlendirmeler, içerisine girilen sürecin önemini...
  27.06.2018
  24 Haziran Seçimleri sonuçlarının somut veriler üzerinden analizi, Türkiye’miz ve Milletimiz için hayati öneme haizdir. Siyasi, etnik, mezhep, inanç, kültürel farklılıklar, çıkarlar, ideolojik yaklaşımlar üzerinden yapılmakta olan/yapılacak değerlendirmelerle, doğru sonuçlar çıkarılabilmesinin güçleştiği şartlar içerisinde bulunduğumuzu, öncelikle ifade etmeliyim. 24 Haziran...
  12.06.2018
  Türkiye’nin Hayati Meseleleri… 24 Haziran Seçimleri yaklaşırken, Türkiye’nin hayati olan, önemli sorunlarını tartışmak, her yurtsever için bir görev ve sorumluluk haline gelmiştir. Milletin huzuru, özgürlüğü, yaşam seviyesi, güvenliği, adalet arayışı, birlik ve beraberliği ile gelecek kaygılarının cevaplandırılabilmesi, tartışmasız öncelikli meselelerdendir....
  05.06.2018
  24 Haziran Seçimleri için üç haftalık bir zaman kaldı. Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)’nin Cumhur İttifakı olarak dayattığı baskın seçim şartlarının ağırlığına rağmen, seçim sonuçlarının ortaya çıkaracağı gerçekler, Türkiye’nin geleceğini, bekasını, çocuklarının ve milletin umutlarını etkilemesi bakımından hayati önemi haizdir....
  29.05.2018
  İnsanlık tarihi, toplumların ve ülkelerin gelişimlerinde temel roller oynayan, değişim zirvelerinin, ihtiyaç duyuldukça, güncellenerek değerlendirilmelerinin, hayati önemini gösterir. “Aydınlanma”, “Rönesans”, “Sanayi Devrimi” gibi gelişmelerin sonuçları; hukuk, demokrasi, insan hakları, adalet, eşitlik, özgürlük, üretim gibi kavramların evrensel hale gelişini ve pratik...